Newsletter WŻCh w Polsce – luty 2021

22 lutego 2021

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą”.
Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2021

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Miłość jest poruszeniem
 • Rekolekcje w życiu codziennym – zaproszenie
 • Wiadomości ze wspólnot lokalnych
 • „Na Fryckową nutę” – dla prześladowanych chrześcijan i polskich misjonarzy
 • Podsumowanie rekolekcji adwentowych w Białymstoku
 • Zespół ds. Promocji
 • Eurolink informuje
 • Mobilne wprowadzenia do modlitwy

Miłość jest poruszeniem

Krótki czas między Adwentem a Wielkim Postem sprawia, że w najnowszym newsletterze spotykają się teksty dotyczące obydwu okresów liturgicznych. Podsumowujemy i przygotowujemy się – to zresztą stałe elementy naszego życia (zewnętrznego i duchowego). Bez względu na czas i kolor szat najważniejsza jest nasza wrażliwość na Boga objawiającego się w świecie.

Marcin Telicki, WŻCh Poznań


Rekolekcje w życiu codziennym – zaproszenie

W najbliższym czasie w wielu naszych ośrodkach wraz z oo. jezuitami prowadzić będziemy Rekolekcje w Życiu Codziennym. Zebraliśmy dla Was informacje, gdzie możecie znaleźć informacje szczegółowe.

Białystok
7-28.03 „Bądźcie odważni, ufający Panu”

Kraków
28.02-28.03 „Z tobą jest Pan dokądkolwiek pójdziesz”

Lublin
20.02-20.03 „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”
Łódź
28.02-21.03 „Czerpać życie z ŻYCIA”

Poznań
28.02-28.03 „Boże, gdzie jesteś?”

Trójmiasto
28.02-28.03 „Pokój Mój daję Wam”

Warszawa
21.02-21.03 „Pokój Mój daję Wam”

Adresy stron internetowych oraz stron na Facebooku można znaleźć w profilu FB Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Oprac. Barbara Wielgus i Kinga Waliszewska, WŻCh Poznań


Wiadomości ze wspólnot lokalnych

W styczniu br. koordynatorem lokalnej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Kaliszu został Andrzej Gałach (jest po przymierzu stałym). Wcześniej był koordynatorem wspólnoty podstawowej „Święty Józef”.​

W bieżącym roku rekolekcje ignacjańskie, organizowane przez kaliską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, zyskały zupełnie inne oblicze. Tegoroczne rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia to rekolekcje „wewnętrzne” z indywidualnym towarzyszeniem. Powadzi je nasz Asystent o. Andrzej Szczypa SJ. Odbywają się w dniach od 22 lutego do 21 marca, a uczestniczą w nich 22 osoby.
Justyna Sprutta, WŻCh Kalisz

Od listopada 2020 do końca lutego 2021 w krużganku kościoła oo. jezuitów prezentowana jest wystawa poświęcona działalności placówek misyjnych w Rosji prowadzonych przez Polaków i ich wspieraniu przez polskich ofiarodawców i PKWP.

W grudniu WŻCh i przyjaciele w Kaliszu zorganizowali pomoc dla parafii na Ukrainie i zakupili 6 krzeseł do kościoła parafialnego w Terbowile oraz koordynowali akcję pomocy dla dzieci i osób starszych. Dzieci otrzymały 12 par butów i słodycze, a seniorzy żywność i również słodycze. W parafii tej mieszka około 30 polskich rodzin, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Ksiądz Anatol Zajączkowski serdecznie dziękuje i pozdrawia całą Wspólnotę i bardzo serdecznie dziękuje, zapewniając o modlitwie. Na placówce pracuje włoska siostra Anna Liza, która przedtem przez 10 lat pracowała w Kaliszu i była z naszą wspólnotą bardzo zaprzyjaźniona.

Kamila Krytowska, WŻCh Kalisz


„Na Fryckową nutę” – dla prześladowanych chrześcijan i polskich misjonarzy

W ostatnią niedzielę stycznia w kościele jezuitów w Kaliszu miał miejsce koncert kolęd „Na Fryckową nutę” zorganizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ojców jezuitów i Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Celem koncertu było pozyskanie środków na wsparcie prześladowanych za wiarę chrześcijan i polskich misjonarzy. Kompozytorem wszystkich kolęd jest kaliszanin, Fryderyk Stankiewicz – znany i ceniony kompozytor oraz pedagog, który sam akompaniował występującym artystom. Wykonawcami byli Małgorzata Piotrowska – sopran, Maciej Falkowski – baryton i Lech Wierzbowski – baryton (który także z powodzeniem podjął się prowadzenia koncertu. Ze strony ojców jezuitów gości i telewidzów przywitał superior, o. Andrzej Lemiesz SJ, natomiast w imieniu PKWP ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Całość była transmitowana przez telewizję internetową „Dom Józefa”. Koncert miał wspaniałą atmosferę, mimo że liczba uczestników była niewielka ze względów bezpieczeństwa. Na szczęście wydarzenie zgromadziło wielu odbiorców medialnych, którzy mieli okazję przeżyć piękne chwile, słuchając kolęd, ale również zapoznać się z pomocą, jaką niesie PKWP, realizując projekty pomocowe dla prześladowanych za wiarę chrześcijan.
Kamila Krytowska, WŻCh Kalisz


Podsumowanie rekolekcji adwentowych w Białymstoku

Już po raz dziewiąty WŻCH „Magnificat” w Białymstoku wraz z oo. jezuitami była organizatorem Rekolekcji w Życiu Codziennym. Rekolekcje te pod rozeznanym wspólnotowo hasłem „Przyjdźcie do mnie wszyscy”, ze względu na epidemię, po raz pierwszy przeprowadzone były całkowicie w formie zdalnej. Skierowane były tylko do tych osób, które do tej pory z nich nie korzystały (nie wyłączając zamkniętych ośrodków rekolekcyjnych). Uczestnictwo w rekolekcjach, trwających tym razem 3 tygodnie, tak jak i ostatnio uwarunkowane było zgodą uczestników na towarzyszenie duchowe. Zgłosiło się 26 rekolektantów, z czego na starcie zrezygnowało dwóch. Do końca dotrwały 23 osoby (tj. ok. 96% uczestników). 8-osobowa grupa WŻCh-owców pełniła rolę towarzyszy duchowych. Trzy osoby czuwały nad stroną internetową WŻCh (m.in. przyjmując zgłoszenia osób oraz umieszczając tam treści rekolekcyjne). Pełniony był też dyżur telefoniczny, mający na celu udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania osób, które wykazywały zainteresowanie rekolekcjami. Rekolektanci oraz prowadzący objęci byli modlitwą osłonową zarówno przed rozpoczęciem rekolekcji, jak też w czasie ich trwania, w którą włączyli się wszyscy członkowie WŻCh. Puncta do medytacji na każdy kolejny tydzień, do rozeznanych wcześniej fragmentów Pisma Świętego inspirowanych tematami konferencji wprowadzających w kolejne tygodnie ćwiczeń, pisali już po raz kolejny członkowie wspólnoty pod bacznym okiem ks. Łukasza, naszego Asystenta Kościelnego i współorganizatora tych rekolekcji.

Staje się to dla nas cennym doświadczeniem, którym możemy służyć innym. Ze względu na obecną sytuację oraz w trosce o bezpieczeństwo własne i rekolektantów, zmuszeni byliśmy zorganizować je w formie zdalnej. Wiązało się to z rezygnacją ze wspólnych spotkań otwartych oraz inną formą towarzyszenia rekolektantom. Osobiste spotkania zastąpiły w większości przypadków rozmowy telefoniczne, co nie wykluczało możliwości kontaktu przez inne komunikatory. Decydowały o tym obie strony (rekolektanci swoje preferencje zaznaczali w ankiecie zgłoszeniowej). Cotygodniowe konferencje tematyczne (nagrywane przez naszych oo. jezuitów: ks. Łukasza Wysockiego, o. Pawła Buckiego i o. Czesława Sobolewskiego na YouTube) zamieszczane były na stronie internetowej WŻCh wraz z treściami medytacji na najbliższy tydzień. Do nagrania ostatniej konferencji zwieńczającej czas wspólnie przeżytych rekolekcji dołączyła się koordynatorka WL Sylwia Szliserman oraz koordynatorka RI Marzena Olendzka, dziękując za wspólnie przeżyty czas i zachęcając do dołączenia do WŻCh. Podczas trwania rekolekcji osobom towarzyszącym udało się spotkać na trzech superwizjach (wykorzystując platformę Google Meeting), które poprowadził ks. Łukasz. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie, gdyż zawierało również elementy warsztatowe, co pozwala nam jeszcze pełniej i bardziej świadomie otwierać się na tę służbę w przyszłości.

Dla tych, którym udało się wytrwać do końca rekolekcji – nagrodą są owoce, którymi dzielili się w ankiecie ewaluacyjnej po ich zakończeniu. Chwała Panu! Podzielili się w niej również swoimi odczuciami po wspólnie przeżytym czasie, przekazując nam tym samym bardzo cenną informację zwrotną, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Panu i stawać się dobrymi narzędziami w Jego rękach wszędzie tam, gdzie nas pośle…

Marzena Olendzka, WŻCh Białystok


Zespół ds. Promocji

W listopadowym newsletterze opublikowano zaproszenie do powstającego Zespołu ds. Promocji WŻCh. Grupa ta uformowała się w grudniu, liczy 8 osób i ma już za sobą pierwsze osiągnięcie – przygotowała treść i projekt plakatów oraz ulotek mających promować naszą wspólnotę. Materiały te zostaną przekazane do jezuickich ośrodków rekolekcyjnych, będą dla rekolektantów źródłem podstawowych informacji o WŻCh.

W najbliższej przyszłości powstanie drugi wariant plakatów – miejski – przeznaczony do dystrybucji w przestrzeni publicznej. Zespół pracuje obecnie nad kolejnymi projektami – identyfikacją wizualną WŻCh oraz komunikacją wspólnoty w przestrzeni internetowej. Jego członkowie dziękują za Waszą modlitwę i proszą o dalsze wsparcie. Proszą także wspólnoty lokalne o zweryfikowanie, czy dane kontaktowe podane na stronach internetowych są aktualne – materiały promocyjne odsyłają bowiem do wspólnotowej strony internetowej.W imieniu Zespołu ds. Promocji WŻCh

Mateusz Czekała, Prewspólnota, WŻCh Poznań


Eurolink informuje

 1. W grudniu 2020 roku po raz drugi zawiązały się międzynarodowe grupy dzielenia online. Dołączyło ponad 50 nowych osób reprezentujących prawie wszystkie wspólnoty narodowe. Trzecią „edycję” rozpoczniemy na Wielkanoc! Wszyscy zainteresowani mogą się zarejestrować do 21 marca 2021 r. na stronie:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejS_Ka87_9sL-psfa89yf8GTJ0HnfY5Ezkr1dwU1moEmVjGQ/viewform
 2. 25 marca odbędzie się Światowy Dzień WŻCh. Podobnie jak w zeszłym roku tego dnia spotkamy się online na Eucharystii, która odprawiona zostanie o godzinie 19 i będzie transmitowana na platformie Zoom. Zaproszeni są wszyscy członkowie WŻCh.
 3. Euroteam przygotowuje kolejny newsletter, który opublikowany zostanie w marcu. Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić doświadczeniem życia swojej wspólnoty z innymi wspólnotami narodowymi, prosimy o przesłanie do 28 lutego artykułów, zdjęć, zaproszeń na wydarzenia na adres: [email protected].
 4. Od stycznia rozpoczęły się wspólnotowe kursy językowe. Powstały dwie grupy języka angielskiego na poziomie A2 i B1. Zajęcia odbywają się zdalnie w środy o godz. 19.00. Chętnych prosimy o kontakt: [email protected].

Tsedale Sawicka, Eurolink, WŻCh Warszawa


Mobilne wprowadzenia do modlitwy

Żyjąc duchowością ignacjańską, znamy i praktykujemy ignacjański rachunek sumienia. Nieraz potrzebujemy przypomnienia, czasami inspiracji do modlitwy. Od początku bieżącego roku na Facebooku działa strona, na której można znaleźć materiały poświęcone właśnie tej formie modlitwy – dla tych, którzy są początkujący, ale i dla tych, którzy dobrze ją znają. W Wielkim Poście zostanie opublikowana seria krótkich filmów zatytułowanych „Pozwól Słowu dojrzewać w Tobie”, ukazujących związek między treściami niedzielnych Ewangelii a ignacjańskim kwadransem uważności.

Najbardziej praktyczny wymiar mają wprowadzenia do ignacjańskiego rachunku sumienia, które można otrzymać w aplikacji Messenger. Po otwarciu profilu „Ignacjański rachunek sumienia” należy wpisać jedno z haseł, które poprowadzi nas przez kolejne punkty rachunku sumienia. Oprócz stałej (ciągle poszerzanej) listy „rachunków” klasycznych i tematycznych w każdą niedzielę są także publikowane punkty nawiązujące do czytań liturgicznych.

Zachęcam do korzystania z tego narzędzia oraz fejsbukowej strony, a także do wysyłania świadectw, pytań i uwag na adres: [email protected].

Marcin Telicki, WŻCh Murowana Goślina