Newsletter WŻCh w Polsce – styczeń / luty 2020

25 lutego 2020

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Już jest! Zdrapka Wielkopostna 2020!
 • Seminarium letnie w Otwocku
 • Zmiana w posłudze Skarbnika WŻCh
 • Ruszają zapisy do szkoły towarzyszenia
 • Materiał na spotkanie z okazji międzynarodowego dnia WŻCh
 • Spotkanie eurolinków w Polsce.
 • POGŁĘBIAĆ – DZIELIĆ SIĘ – WYJŚĆ KU => Z MARYJĄ DO AIN KARIM 2020
 • Jacek Prusak SJ: czy psychologia jest wrogiem Kościoła?
 • Prosimy o modlitwę w tych intencjach
 • UWAGA! poszukujemy redaktora głównego do newslettera!
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Proszę, byście pamiętali w modlitwie o mnie i moich współpracownikach z Kurii Rzymskiej, z którymi dziś wieczorem rozpoczynamy tydzień ćwiczeń duchowych.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) March 1, 2020

Już jest! Zdrapka Wielkopostna 2020!

Zdrapka Wielkopostna po pierwszy raz jest zielona. Inspiracją do niej stała się encyklika Laudato Si’ Ojca Świętego Franciszka. Tegoroczna Zdrapka propaguje ekologię w chrześcijańskim duchu. Podobnie jak w poprzednich latach, Zdrapka zachęca do podjęcia 40 kroków do zmiany, czyli do ćwiczeń przeznaczonych dla ducha i ciała. Poszczególne inspiracje rozmieszczone są na błyszczącej papierowej planszy. Każde ćwiczenie to konkretne polecenie dostosowane do możliwości uczestnika Zdrapki.

Tegorocznej Zdrapce, w wersji zwykłej i familijnej, przyświeca hasło: „Pokolenie Laudato Si’. Odkryj ekologiczne nawrócenie… i nie tylko!”. Zdrapka zachęca do odkrycia nowego wyzwania, jakim jest bycie eko-chrześcijaninem. Stanowi pomoc, by bardziej świadomie przeżywać Wielki Post, a przez czerpanie z Ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli przyczynia się do umiejętności odkrywania Boga we wszelkich rzeczach.

Internetowy unboxing – czyli premiera nowego wizerunku Zdrapki odbyła się 5 lutego 2020 roku o godz. 14.00. Realizacja zadań ukrytych pod zdrapką zacznie się w Środę Popielcową 26 lutego, a zakończy w Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia. Organizatorem Zdrapki jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, ruch inspirowany duchowością świętego z Loyoli.

Patronami akcji są: Telewizja Polska (Program 1), „Super Express”, Radio „Plus”, Deon.pl, „Niedziela”, „Modlitwa w drodze”, „Misyjne Drogi”, Stacja7, Adeste, „Do Rzeczy”, Aleteia.pl, bosko.pl, Zegar Rodzinny.

Od 5.02 pakiety Zdrapek Wielkopostnych można zamówić na stronie www.zdrapkawielkopostna.pl

#ZdrapkaWielkopostna2020 #Premiera #BestWielkiPost #LaudatoSi

Justyna Sprutta


Seminarium letnie w Otwocku

Tematem letniego seminarium, które rozpocznie się w czwartek 23 lipca, a zakończy w niedzielę 26 lipca 2020 r. będzie „Rozeznawanie w praktyce”. Planujemy cztery bloki tematyczne wszystkie w formie warsztatowej:

I. Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe
II. Przymierze – droga rozwoju czy ograniczenie
III. Wychodzenie ku innym
IV. Towarzyszenie innym w rozeznawaniu.

Prosimy o rezerwację terminu, niedługo uruchomimy zapisy.


Zmiana w posłudze Skarbnika WŻCh

W najbliższym czasie (do końca marca) nastąpi zmiana w posłudze Skarbnika WŻCh w Polsce. Osobą, która przejmie obowiązki Małgosi Dmytrów jest Monika Sypniewska z poznańskiej wspólnoty. Dziękujemy Monice za podjęcie tej odpowiedzialności.


Ruszają zapisy do szkoły towarzyszenia

Wszystkie szczegóły w załączonym pliku, ważna jest informacja, że przyjmowanie zapisów trwa do 31 marca 2020 i jest przyjmowane tylko od koordynatorów lokalnych.


Materiał na spotkanie z okazji międzynarodowego dnia WŻCh

W załączniku propozycja na spotkanie 25 marca we wspólnotach podstawowych. Materiał powstał na podstawie projects 173, który w całości można znaleźć tutaj

Propozycja spotkania we wspólnocie podstawowej lub lokalnej w Światowym Dniu WŻCH 2020.

Jak co roku, w przeddzień Światowego Dnia WŻCH, otrzymaliśmy od Światowej Rady Wykonawczej zaproszenie do wspólnego przeżycia tego święta w łączności z całą wspólnotą.

Temat tegorocznego spotkania jest odpowiedzią na Adhortację Papieża Franciszka „Christus vivit” poświęconą młodym ludziom.

Proponujemy Wam przeprowadzenie spotkania w duchu jedności z Papieżem i wspólnotą według zaproponowanego scenariusza.

“Drodzy młodzi… Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary.
Potrzebujemy tego!
A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy,
miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać”

Papież Franciszek, w “Christus vivit”, nr 299

Z Projects 173:

WŻCH jest z młodymi i dla młodych ludzi. Młodzież jest nieodzowną częścią ciała apostolskiego. Międzypokoleniowa wspólnota jest istotnym wymiarem uniwersalności – uniwersalności ukazywanej w czasie. W WŻCH na całym świecie młodzi, dorośli, starsi, wszyscy należymy do jednego ciała apostolskiego. Młodzi są nie tylko obszarem apostolskim, ale są przede wszystkim istotną częścią wspólnoty Kościoła. Przekazanie daru WŻCH następnemu pokoleniu jest nie tylko priorytetem, ale także istotną kwestią komunii i odpowiedzialności historycznej za młodych ludzi, rodzinę ignacjańską i Kościół.

Młodzież to nie tylko dobry temat na Światowy Dzień WŻCH 2020 (25 marca), ale jest to dla nas wszystkich we wspólnocie duże wyzwanie i troska. Zapraszamy do podjęcia długofalowych działań!

Wszyscy członkowie lokalnych wspólnot powinni zastanowić się, jak podzielić się naszymi darami z młodymi ludźmi. (…)

Zapraszamy do zwiększenia uczestnictwa oraz poszerzenia roli młodych ludzi w regionalnym, krajowymi lokalnym przywództwie WŻCH, działaniach i życiu wspólnoty. (…)

 

1. Modlitwa wstępna poniższym hymnem:

Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją
Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją,
i w cudowny sposób
wnosi młodość do naszego świata,
i wszystko, czego się dotknie, staje się młode,
nowe, pełne życia.
On zawsze tam jest, Zmartwychwstały.
Woła do ciebie i czeka na ciebie
byś wrócił do niego i zaczął od nowa.
Kiedy czujesz, że starzejesz się ze smutku,
niechęci lub strachu, zwątpienia lub porażki,
on zawsze będzie tam, aby przywrócić
twoją siłę i nadzieję.
On jest prawdziwą młodością świata,
który się zestarzał.
Z nim u naszego boku,
możemy pić z prawdziwego źródła,
które utrzymuje przy życiu wszystkie nasze marzenia,
nasze projekty, nasze wielkie ideały,
skłaniając nas jednocześnie do głoszenia
co sprawia, że życie jest naprawdę warte zachodu.
Jezus, sam wiecznie młody,
chce dać nam serca, które są coraz młodsze.
Jeśli straciłeś swoją wewnętrzną witalność,
twoje marzenia, twój entuzjazm,
twój optymizm i twoja hojność,
Jezus stoi przed tobą
jak raz stanął przed martwym synem wdowy,
i z całą mocą jego zmartwychwstania
on cię wzywa:
„Młody człowieku, mówię do ciebie, powstań!”

 

2. Refleksja indywidualna oparta na fragmentach Adhortacji Christus vivit.

Kościół Chrystusowy zawsze może ulec pokusie zatracenia entuzjazmu… . To właśnie ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi, by pozostał młody…. by był uboższy i zdolny do świadectwa, do bycia blisko najmniejszych i odrzuconych, aby walczył o sprawiedliwość i pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania. (Christus vivit, no.37)

“To zakłada, że pokornie uzna on, iż pewne konkretne kwestie muszą się zmienić, a w tym celu musi także poznać wizję, a nawet krytykę ludzi młodych.” (Christus vivit, no.39)

“Potrzebujemy projektów, które by ich umacniały, towarzyszyły im i kierowały ku spotkaniu z innymi, ku wielkodusznej posłudze, ku misji” (Christus vivit, no.30)

Zachęcam wspólnoty do przeprowadzenia z szacunkiem i powagą analizy własnej, najbliższej im sytuacji młodzieży, aby rozpoznać najbardziej odpowiednie programy duszpasterskie. (Christus vivit, nr 103)

“Sprawą podstawową jest rozpoznanie i odkrycie, że tym, czego chce Jezus od każdego człowieka młodego, jest przede wszystkim jego przyjaźń. To jest rozeznanie podstawowe. W dialogu zmartwychwstałego Pana ze swoim przyjacielem Szymonem Piotrem wspaniałe pytanie brzmiało: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21, 16). (Christus vivit, no.250)

„Młodzi sprawiają, że widzimy potrzebę podejmowania nowych stylów i nowych strategii.” (Christus vivit, nr 204)

„Podczas gdy dorośli często starają się, by wszystko było właściwie zaplanowane, z regularnymi spotkaniami i ustalonymi godzinami, to większość ludzi młodych jest dzisiaj mało zainteresowana takimi schematami duszpasterskimi.” (Christus vivit, nr 204)

„Duszpasterstwo młodzieżowe musi nabyć inną elastyczność i zapraszać młodych na wydarzenia, które co jakiś czas zaoferują im miejsce, gdzie otrzymają nie tylko formację, ale również umożliwiłoby im dzielenie się życiem, świętowanie, śpiewanie, wysłuchanie konkretnych świadectw i doświadczenie wspólnotowego spotkania z Bogiem żywym”. (Christus vivit, nr 204)

„Młodzi włączą się jednak lepiej we wspólnoty otwarte, żywe w wierze, pragnące promieniować Jezusem Chrystusem, radosne, wolne, braterskie i zaangażowane. Wspólnoty te mogą być drogami, w których młodzi czują, że możliwe jest pielęgnowanie cennych relacji.”. (Christus vivit, no.220)

 

3. Dzielenie – wg metody rozmowy duchowej,

I. Każdy dzieli się doświadczeniem modlitwy i odpowiada na postawione pytanie

Jaki jest związek pomiędzy WŻCH a młodzieżą w naszych lokalnych wspólnotach?

W jaki sposób możemy rozpocząć lub usprawnić współpracę z rodziną ignacjańską i innymi instytucjami Kościoła (parafie, szkoły, uniwersytety, ośrodki itp.) w Duszpasterstwie Młodzieży?

Jak możemy stworzyć odnowioną, innowacyjną i atrakcyjną przestrzeń do spotkań z Chrystusem i ignacjańskim rozeznaniem dla młodych ludzi i wraz z nimi?

W jaki sposób możemy przekazywać, promować i oferować styl życia WŻCH nowym młodym wspólnotom?

II. Po uważnym wysłuchaniu każdego – dzielenie się poruszeniami

III. Powierzenia owoców modlitwy Panu Bogu, ukonkretnienie odpowiedzi do jakiej wspólnie dochodzimy,

 

4. Modlitwa do Ducha św. na zakończenie spotkania

Wypełnij nasze dusze swoim świętym wiatrem,
Otwórz nasze serce z Twoją łaską,
Daj nam swoją odwagę i kreatywność,
Posyłaj nas do współpracy z innymi,
Posyłaj nas, by kochać i służyć we wszystkim,
Inspiruj młodych ludzi do odkrywania naszego daru,
Inspiruj nas do oddania całego naszego daru
dla następnego pokolenia
Ad Maiorem Dei Gloriam.

Zapraszamy do pisemnego podzielenia się owocami tego spotkania, swoimi najlepszymi praktykami w zakresie misji młodzieżowych, swoimi pragnieniami i pomysłami pracy apostolskiej z młodzieżą i dla młodzieży.

Oczekujemy na Wasze refleksje do 19 kwietnia 2020 r. Zostaną one zebrane i przedstawione wspólnocie krajowej na Forum Wspólnot Lokalnych 2020. Prosimy o przesłanie ich na adres [email protected]

Barbara Wielgus, wiceprezydent


Spotkanie eurolinków w Polsce.

Na potkaniu 2 lutego w Warszawie Rada Wykonawcza podjęła decyzję o zaproszeniu eurolinków na spotkanie w Polsce w terminie Zesłania Ducha Świętego w roku 2021.


POGŁĘBIAĆ – DZIELIĆ SIĘ – WYJŚĆ KU Z MARYJĄ DO AIN KARIM 2020

Zaproszenie do kontemplacji w drodze przez Podhale i Tatry w dniach 14-23 czerwca 2020

Jeśli bliskie jest Ci:
– bycie w drodze, aktywny wypoczynek, wędrowanie, w tym po Tatrach,
– pragnienie wychodzenia poza to, co znane, oswojone, przewidywalne,
– adoracja, bycie w ciszy, w bliskości z przyrodą, Bogiem i odkrywanie śladów Jego obecności w tu i teraz,
– Maryja i jej sposób przyjmowania Boga, Jego zaproszeń, darów, trudów i przeżywania codzienności,
– rozmowa z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w drodze,
– poznawanie coraz bardziej siebie poprzez otwieranie się na innych ludzi, Boga, na przygodę i wszystko to, co spotka nas w drodze i masz czas w terminie 14-23.06.2020 oraz zdrowie i kondycję psycho-fizyczną wystarczające, by wędrować ok 15-20 km/dzień z plecakiem to być może jest to zaproszenie właśnie dla Ciebie.

Termin 14-23.06 to wstępna propozycja. Moją intencją jest ominięcie długiego weekendu Bożego Ciała (niedz 14.6 jest przeznaczona na dojazd na miejsce startu) i powrót jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, aby uniknąć tłumów na szlakach a jednocześnie wykorzystać atuty prawie najdłuższych dni w roku

Ramowy plan:

Niedz 14.6 – dojazd na miejsce „startu”, np. Niedzica-Zamek nad Jez. Czorsztyńskim lub okolice

15-17.6 – 3 dni pieszej wędrówki z plecakiem (dystanse ok 15-20 km/dzień (+/- 5 km), oznaczony pieszy szlak (np. Niedzica-Zamek->czerwonym szlakiem do Dursztyna (nocleg w ośrodku franciszkanów- https://dursztyn.pl/), dalej czerwonym szlakiem przez Łapsze Wyżne i Rzepiska do Bukowiny Tatrzańskiej (nocleg u sióstr Sług Jezusa – sprawdzone miejsce, bardzo dobre warunki i piękne widoki), dalej czerwonym szlakiem przez Gliczarów Górny i Poronin do przedmieść Zakopanego i dalej żółtym prosto na Antałówkę

17.6 popołudnie/wieczór – przybycie do domu Ain Karim (Zakopane-Antałówka)

18-22.6 – 5 dni wędrowania po Tatrach, już bez dużych plecaków (bagaże zostawiamy u Elżbiety i Zachariasza, tu wracamy tez na obiado-kolacje, sen, śniadanka itp.), górskie szlaki w zależności od pogody, sił, preferencji

23.6 powrót do domów (chyba, że chcesz i czasowo możesz zostać tu dłużej i zdobywać kolejne szczyty)

Dom Ain Karim w dzielnicy Zakopanego Antałówka (https://pl-pl.facebook.com/domnapardalowce/) to dom założony przez ks. Blachnickiego, a obecnie prowadzony przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Sprawdzona miejscówka! Piękny dom z klimatem, kaplicą z Najśw. Sakramentem otwartą 24/dobę, cicha, urokliwa okolica, pokoje 2-3-4 osobowe, kuchnia z wyposażeniem więc możliwość przygotowywania posiłków na miejscu.

Koszty: nocleg ok 35 zl/os/dzień + koszty dojazdu na miejsce startu i powrotu z Zakopanego, wyżywienie, busy, by podjechać na tatrzańskie szlaki, bilety wstępu do TPN.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem lub masz pytania – proszę o kontakt.

Jeśli znasz osoby, które mogłyby chcieć przeżyć te kilka dni właśnie w ten sposób to proszę przekaż im to zaproszenie (ale nie zamieszczaj go w internecie w żadnych mediach społecznościowych itp).

Deklaracja udziału potrzebna jest do końca kwietnia 2020, aby potem dograć sprawy organizacyjne.

W Ain Karim jest 10 miejsc. Gdyby była potrzeba kolejnych noclegów będziemy ich szukać w okolicy.

Ola Pakalska – WŻCh Toruń

Kontakt: [email protected]


Prosimy o modlitwę w tych intencjach

Prośba modlitewna
Proszę o modlitwę w intencji zdania egzaminu poprawkowego z mikrobiologii. Bóg zapłać
Modlitwa złożona przez: Ania, 03-03-2020 – 19:06:16

Prośba
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o modlitwę w intencji o łaskę uzdrowienia mego i mojej Mamy Serca, Duszy, Umysłu i Ciała. Bartłomiej. Bóg zapłać.
Modlitwa złożona przez: Bartłomiej, 03-03-2020 – 18:45:37

Prośba o modlitwę
Proszę o modlitwę i cud uzdrowienia z depresji. Ta choroba paraliżuje i niszczy życie. Boże ufam Tobie. Bóg zapłać.
Modlitwa złożona przez: Agata, 03-03-2020 – 12:37:39

Wstawiennicza
Błagam o modlitwę dla mojej córki Nikoli, gdyż męczą ja zle myśli. Niech odejdzie to Co zle. Amen
Modlitwa złożona przez: Osoba Bogu wiadoma, 02-03-2020 – 20:22:31

Małżenstwo
Prośba o modlitwę za miłość w moim małżeństwie.
Modlitwa złożona przez: Marcin, 02-03-2020 – 14:45:18

Prośba modlitewna
Proszę o modlitwe za mojego syna uzaleznionego od hazardu i.dlugow
Modlitwa złożona przez: Osoba Bogu wiadoma, 02-03-2020 – 11:20:19

Uzdrowienie Babci
Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Babci Celiny. Bóg zapłać
Modlitwa złożona przez: Elwira, 02-03-2020 – 00:04:41

Intencja modlitewna
O uratowanie mojego małżeństwa
Modlitwa złożona przez: Wiktor, 01-03-2020 – 21:17:58

O dobre życie
Proszę o modlitwę za zdrowie całej mojej rodziny a szczególnie rodziców. O to, abym wyszła z długów i w końcu osiągnęła bezpieczeństwo finansowe. O sukcesy w pracy i gratyfikacje finansowe
Modlitwa złożona przez: Aleksandra, 01-03-2020 – 10:27:24

Prośba modlitewna
Proszę aby między mną i Konradem wszystko się ułożyło, abyśmy byli razem na dobre i na złe.
Modlitwa złożona przez: Osoba Bogu wiadoma, 01-03-2020 – 10:27:11

W intencji rodziny
„Proszę o modlitwę za moją rodzinę. Za moje małżeństwo, które jest w głębokim kryzysie, za nawrócenie mojego męża, za mojego czteroletniego synka, u którego niedawno zdiagnozowano autyzm, o dobrą drogę terapeutyczną, którą niedługo rozpocznie, a także o błogosławieństwo dl …” czytaj dalej…
Modlitwa złożona przez: Agnieszka, 01-03-2020 – 10:25:31

Pomoc dla piotra
Gorąco proszę o modlitwę za mojego męża Piotra o przemianę serca, pragnienie pójścia za Jezusem. Mąż jest kłębkiem nerwów, nie widzi sensu w życiu, mówi o samobójstwie. Mojej modlitwy nie starcza. Anna
Modlitwa złożona przez: Anna, 01-03-2020 – 10:25:15

Modlitwa
Proszę o modlitwę, aby w Polsce nigdy nie pojawiła się epidemia koronawirusa i aby obecnie chorzy zostali uzdrowieni. Maryjo, uciekamy sie pod Twój płaszcz.
Modlitwa złożona przez: Paweł, 01-03-2020 – 10:23:34

Zdrowie
Bardzo proszę o modlitwę w sprawie zdrowia mojego taty, który pomimo dobrych wyników, źle się czuje.
Modlitwa złożona przez: Ola, 01-03-2020 – 10:18:35

O pracę
„Panie, proszę Cię o łaskę znalezienia pracy uczciwej, z życzliwymi i pomocnymi ludźmi, z godnym wynagrodzeniem i motywacji do szukania jej. Abym się łatwo nie poddawała. Abyś pomógł mi zrozumieć, czy ta miłość jest prawdziwa i jedyna, czy to ten, z którym mam spędzić życia resztę …” czytaj dalej…
Modlitwa złożona przez: Monika, 01-03-2020 – 10:17:51

Poprawa egzaminu
O pozytywne zdanie egzaminu poprawkowego i błogosławieństwo Boże na czas studiów.
Modlitwa złożona przez: Osoba Bogu wiadoma, 01-03-2020 – 10:15:34

Błaganie o pomoc bożą
Panie Jezu Prosze o Uzdrowienie z alergi. Daj prosze dar otwartego serca dla innych. O umysł otwarty, dar mądrość Bbożej żeby móc co dzień z niej korzystać.
Modlitwa złożona przez: Adrian, 01-03-2020 – 10:15:12

Błaganie o pomoc bożą
O Bogosławieństwo finansowe. O dobrą prace. O dobrych ludzi na mojej drodze życia. umiejetności do nauki.
Modlitwa złożona przez: Adrian, 01-03-2020 – 10:13:52

Modlitwa w intencji relacji
Proszę w intencji mojej relacji z Łukaszem, by Bóg poprowadził ja wg swojej woli i błogosławił nam na naszych drogach. Proszę o uzdrowienie relacji z Dawidem, rodzicami, braćmi, przyjaciółkami i reszta członków rodziny.
Modlitwa złożona przez: Osoba Bogu wiadoma, 28-02-2020 – 10:50:31

Prośba modlitewna
Proszę o modlitwę w intencji zbawienia i zdrowia dla mnie i mojej rodziny, o przezwyciężenie problemów zdrowotnych, o uwolnienie z zadłużenia oraz odkrycie i zrealizowanie powołania.
Modlitwa złożona przez: Marek, 26-02-2020 – 22:09:04

Intencje modlitewne pochodzą z wzch.krakow.pl


UWAGA! poszukujemy redaktora głównego do newslettera!

Moi drodzy! Ten elektroniczny biuletyn, który czytacie, doczekał się ponad 40 wydań. Od 2015 roku przesyłamy do Was informacje o życiu wspólnoty narodowej i światowej, świadectwa, wywiady, relacjonujemy ważne wydarzenia. Raz w miesiącu zbieramy dla Was z internetu to co dzieje się najważniejszego w kwestiach charyzmatu ignacjańskiego i życia Kościoła.

Poszukujemy też głównego redaktora do biuletynu WŻCh. To obecne wydanie jest ostatnie które Radek będzie prowadził, następne wyjdzie o ile ktoś przejmie tę funkcje od niego. Prosimy osoby zainteresowane szczegółami o kontakt mailowy: [email protected] lub [email protected]


Na rekolekcje ignacjańskie…

20.03-22.03.2020 Spotkania małżeńskie Kalisz

22.03-19.04.2020 Rekolekcje internetowe Gdynia

27.03-29.04.2020 Sesja „Doświadczenie przełomu życia” Gdynia

27.03-29.03.2020 Silna wola a wolność w pracy wewnętrznej Czechowice-Dziedzice

27.03-04.04.2020 II i III Tydzień Ćwiczeń duchowych Jastrzębia Góra

28.03-05.04.2020 I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej”, o. Maciej Szczęsny SJ Zakopane

28.03-05.04.2020 I, II i III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Kalisz

31.03–5.05.2020 Fundament, Fundament PLUS Czechowice-Dziedzice

03.04-05.04.2020 Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe Gdynia

03.04-05.04.2020 Sesja „Doświadczenie Boga i sens ludzkiego życia” Częstochowa

18.04-23.04.2020 Fundament Ćwiczeń duchowych Zakopane

18.04-26.04.2020 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych oraz ĆD z indywidualnym prowadzeniem Kalisz

18.04-26.04.2020 I, II, IV, S – Pokochać jak Magdalena Czechowice-Dziedzice

20.04-26.04.2020 Modlitwa Jezusowa i Ewangelia wg św. Jana Kalisz

25.04-03.05.2020 I, II, III, IV Tydzień, Synteza klasyczna Ćwiczeń duchowych Zakopane

28.04-03.05.2020 Rekolekcje integralne Jastrzębia Góra

28.04 – 3.05. 2020 Fundament Czechowice-Dziedzice

04.05-10.05.2020 Warsztaty Ikonopisania 2. stopnia Kalisz

08.05-10.05.2020 Sesja „W Miłości nie ma lęku”, o. Maciej Szczęsny SJ Zakopane

12.05-17.05.2020 Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ Zakopane

15.05-17.05.2020 „Elementarz Ignacjański”- wprowadzenie do rozeznania duchów cz. 1 Czechowice-Dziedzice

16.05-24.05.2020 I, II i IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych oraz ĆD z indywidualnym prowadzeniem Kalisz

19.05-24.05.2020 Fundament Ćwiczeń duchowych Zakopane

23.05–31.05.2020 I, II, III, IV, S – Odnaleźć radość życia. Modlitwa Psalmami Czechowice-Dziedzice

06.06-14.06.2020 I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – ĆD z bibliodramą. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz 4, 32), p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ Zakopane

10.06-14.06.2020 Modlitwa Jezusowa – skupienie na długi weekend (Boże Ciało) Gdynia

19.06-21.06.2020 Spotkania Małżeńskie – dla narzeczonych Gdynia

20.06-25.06.2020 Fundament Ćwiczeń duchowych Zakopane

27.06-02.07.2020 Fundament Ćwiczeń Duchowych Kalisz

27.06–5.07.2020 I, II, III, IV, S – Słowo Boże uzdrawia ludzkie serca Czechowice-Dziedzice

27.06-05.07.2020 IV Tydzień Ćwiczeń duchowych Jastrzębia Góra

27.06-05.07.2020 Rekolekcje ignacjańskie, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowych Gdynia

01.07-09.07.2020 I, II, III, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych Zakopane

04.07-12.07.2020 I, II i III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Kalisz

07.07-12.07.2020 Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych cz. 1 i 2 Gdynia

7.07–12.07.2020 Fundament Czechowice-Dziedzice

11.07-19.07.2020 I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – ĆD z bibliodramą: „Chleb Życia i Kielich Zbawienia”, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ Zakopane

14.07–22.07.2020 I, II, III, IV, S – Synteza klasyczna Czechowice-Dziedzice

15.07-19.07.2020 Sesja „Poznanie i akceptacja siebie” Gdynia

24.07–29.07.2020 Fundament Czechowice-Dziedzice