Newsletter WŻCh w Polsce – listopad / grudzień 2019

20 grudnia 2019

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Adwent 2019
 • WŻCH w Etiopii prosi o modlitwę
 • Pożegnanie Marioli Bogdan (WŻCh Kalisz)
 • Dzień Skupienia Warszawskiej WŻCh
 • Nie bójcie się pragnień – świadectwa wspólnoty z Chicago
 • Raport z przygotowań do Zdrapki Wielkopostnej 2020
 • Nowi odpowiedzialni w Piotrkowie Trybunalskim
 • Spotkanie asystentów lokalnych WŻCh
 • Dariusz Piórkowski SJ: jak potem ma być dobrze w naszym Kościele i kraju?
 • PIELGRZYMKA WŻCH POLSKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO IGNACEGO Barcelona – Montserrat– Saragossa –– Azpeitia – Pampeluna– Manresa
 • Nowe materiały na spotkania dla (pre)wspólnot w Strefie Wspólnoty
 • UWAGA! poszukujemy redaktorów do newslettera!
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Prawdziwy kult Boga wiedzie zawsze przez miłość bliźniego.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) December 7, 2019

Adwent 2019


WŻCH w Etiopii prosi o modlitwę

Drodzy wspólnotowicze CLC na całym świecie!

Nasz kraj, Etiopia, zmaga się z poważnymi problemami politycznymi. Napięcia etniczne, spory pomiędzy partiami i politykami, aktywistami podsycają animozje w społeczeństwie. W czasie ostatniej demonstracji w największym regionie Etiopii życie straciło 67 osób.

Mamy zatem nadzieję, że zmiana rządzących i stylu przywództwa doprowadzi do prawdziwej przebudowy całego państwa w ustrój demokratyczny.

Nasz cały naród i chrześcijańska większość potrzebują modlitwy wszystkich WŻCH-owiczów. Módlcie się za nas! Obyśmy mogli przezwyciężyć zło dobrem!

Módlcie się za Etiopię! Etiopia wkrótce „Pieśnią będzie chwalić imię Boga i dziękczynieniem go wysławiać” (Ps 68:31)


Pożegnanie Marioli Bogdan (WŻCh Kalisz)

4.12.2019 pożegnaliśmy śp. Mariolę Bogdan ze wspólnoty św. Józef w Kaliszu.

1). Dobro tak naprawdę
nie jest ziemi darem.

Na próżno szukać na niej
dobra korzeni.

Przez lat dziesiątki
byłaś z nami stale,
a teraz przy Tobie
trwamy zasmuceni.

2). Gdzież Twoja obecność?
Nagle porzucasz złudne doczesności.

Gdzież żywiołowe życie?
Już inne, gdy wkraczasz
w bezkresy wieczności,
Nieśmiertelne w swoim
nadprzyrodzonym bycie.

3). I mimo iż dzisiaj smutek
serce nam rozrywa,
i mimo iż ból wewnętrzny
Twe imię pisze łzami,
nadziei na spotkanie
z Tobą nam nie ubywa
w Niebie, gdzie teraz tańczysz
razem z aniołami

Napisała Justyna Sprutta – wsp. Św. Józef – Kalisz

Dziękujemy!
Kaliska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego z ojcem Andrzejem dziękują Bogu za życie śp. Marioli, za to, że postawił ją na naszej drodze, za jej powołanie do WŻCh.

Mariola przyszła do nas w 1991 roku. Przymierze czasowe zawarła 18.04.1993 roku, a na stałe w 2001 roku. Dziękujemy za jej energiczną obecność, za serdeczną uważność nam okazywaną, za radość, za miłość z jaką pomagała nam dźwigać trudne sprawy. Zawsze była w niej ogromna zachłanność na poznawanie i propagowanie duchowości ignacjańskiej, w której była zakochana.

Wszystko zapisywała i w odpowiednim czasie przypominała nam. Mówiła o sobie: „jestem pisarczykiem”. Mówiliśmy nawet, że jest rzecznikiem naszej wspólnoty. Dziękujemy jej za zaangażowanie i troskę
o naszą wspólnotę kaliską do ostatniej chwili życia. Zawsze pamiętała o wspólnocie krajowej uczestnicząc w wieczystej Mszy Św. za wspólnotę w poniedziałki o godz. 12:00 w Bazylice Świętego Józefa.

Dziękujemy za wieloletnie koordynowanie Wspólnoty Lokalnej, a potem animowanie wspólnoty Święty Józef. Dziękujemy za troskę o nasz rozwój duchowy i apostolstwo, o nasze Przymierze WŻCh, o udział w Ćwiczeniach Duchowych, za troskę o kronikę.

Z okazji różnych spotkań Mariola ustawiała nas do zdjęcia mówiąc: „to będzie do kroniki”. A przy okazji spotkań towarzyskich podrywała nas do tańca. Zawsze pokazywała, że można więcej, lepiej, chociażby w drobiazgach – takie ignacjańskie MAGIS w praktyce.

Mariolu!
Bardzo trudno jest nam zaakceptować Twoje tak nagłe odejście. Znasz nasze braki, oręduj za nami

u Boga. Do zobaczenia w Niebie!

(WŻCh Kalisz)


Dzień Skupienia Warszawskiej WŻCh

Dnia 7 grudnia, w przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi, członkowie Warszawskiej WŻCh spotkali się na Dniu Skupienia. Tematem było przeżywanie Eucharystii. Rozpoczęliśmy konferencją o. Leszka Mądrzyka SJ. Nawiązał On do cyklu katechez Papieża Franciszka dotyczących Eucharystii oraz do ogłoszonego przez Komisję Episkopatu Polski programu dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022. Program ten jest pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Najważniejsze jest zrozumienie piękna Eucharystii. Msza święta jest modlitwą: najwspanialszą, najbardziej wzniosłą, najbardziej konkretną. Jest to spotkanie pełne miłości, spotkanie z Bogiem przez Jego Słowo oraz Ciało i Krew Jezusa.

O. L. Mądrzyk zaakcentował 3 aspekty Eucharystii:

1. „Trudna jest ta mowa” (J 6, 26-71). Ten fragment Ewangelii jest zbiorem wypowiedzi Jezusa na temat Eucharystii. To On jest Chlebem Życia.

Jezus mówi: JESTEM Chlebem. Tak, jak w historii Izraela Bóg dawał pokarm Ludowi Wybranemu, tak teraz Jezus jest Chlebem, którym Bóg nas karmi. Dla Żydów, którzy usłyszeli, że mają spożywać Ciało i Krew Chrystusa, było to przesłanie niezwykle trudne do przyjęcia. Jest to wybór wiary, trudny również dla nas dziś. A więc najważniejsza jest Jego obecność. „Jestem z wami aż do skończenia świata”.

Eucharystia ma wymiar Uczty i Ofiary. Jest okazją do spotkania przy posiłku, spotkania z Nim
i różnymi osobami, które do Niego przychodzą. Jednocześnie ma też wymiar Ofiary. Jezus ofiarowuje się dla nas i za nas. Karmiąc nas, zaprasza jednocześnie, żebyśmy i my włączyli się w tę ofiarę. Co ja mogę ofiarować?

2. Postawy człowieka akcentowane w Eucharystii:

– świadomość grzeszności. Nie jest to uczta dla doskonałych. Podczas Eucharystii wielokrotnie otrzymujemy przebaczenie, obmycie z win;

– postawa słuchania, zwłaszcza podczas Liturgii Słowa. Jesteśmy jak Apostołowie, którzy słuchają Pana, kiedy ich poucza, napomina, pociesza;

– zaproszenie do przyjmowania Pana oraz do tego, abyśmy „dali się obsłużyć”, abyśmy tacy, jacy jesteśmy, przyjęli Jego Miłość;

3. Bardzo ważne jest również to, co się dzieje po Eucharystii. Jezus zawsze jest w kościele. Możemy Go tam adorować, trwać przed Nim w ciszy. A my jesteśmy posłani do świata, aby nieść Dobrą Nowinę. Kiedy wychodzę z kościoła po przyjęciu komunii św., Jezus we mnie wychodzi do świata. Kiedy Jezus mówi: „czyńcie to na Moją pamiątkę”, to poleca nam, abyśmy teraz my stawali się chlebem.

Kolejnym punktem Dnia Skupienia była adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Następnie podzieliliśmy się na grupy, aby wspólnie rozważyć: Co pomaga mi w bardziej owocnym przeżywaniu Eucharystii? Co mogę wnieść od siebie, abyśmy pełniej przeżywali Eucharystię?

Centralnym punktem Dnia Skupienia była wspólna Eucharystia. Tym bardziej radosna i uroczysta, że podczas niej Joanna Wojciechowska ze Wspólnoty „Słowo” złożyła Przymierze na całe życie. A już zupełnie na końcu oddaliśmy się bez reszty radości przebywania ze sobą, wśród przyjaciół ze Wspólnoty oraz wspólnego świętowania przy torcie. Chwała Panu!

Wanda „Wspólnota Św. Szczepan” w Warszawie


Nie bójcie się pragnień – świadectwa wspólnoty z Chicago

Wpisało się już w tradycję to, iż Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w trzeci weekend października proponuje rekolekcje, których celem jest pogłębienie ważnego dla nas tematu poprzez słuchanie konferencji, wspólną i osobistą modlitwę i szczere dzielenie się podczas grupowych i indywidualnych spotkań. Jest to zawsze czas poważny, ale nie brak w nim również momentów radosnych i rekreacyjnych (choćby takich jak mecz piłki nożnej czy pływanie po jeziorze). Tegorocznym tematem była zachęta: „Nie bójcie się pragnień”.

 

Część uczestników przybywa tu, aby swoją ofiarną posługą dopomóc innym. Niejednokrotnie są to rodziny z małymi dziećmi, którymi na okres rekolekcyjny zajmują się dziadkowie lub współmałżonkowie. Posług jest wiele: są te związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, służbą liturgiczną i muzyczną, animowaniem pracy w małych grupach itd…

Miejsce jest dobrze znane wszystkim Polakom (i nie tylko) mieszkającym w Chicago i w okolicach. Niezmienna jest też serdeczność i troska gospodarza ośrodka, pana Andrzeja i jego wielodzietnej rodziny.

Po zeszłorocznym pożarze serce ośrodka – główna kaplica – stoi jeszcze w zgliszczach, ale nie napawa beznadzieją. Wręcz przeciwnie – pobudza do nowych pragnień, do wzmożonej modlitwy i do konkretnych gestów i działań prowadzących do odbudowy. Zatrzymaliśmy się przy spalonej kaplicy na krótkiej wspólnotowej modlitwie, powierzając Matce Najświętszej dzieło jej odbudowy.

Każdy znajduje tu coś dla siebie. Chętnie tu powracamy. Posłuchajmy kilku krótkich spontanicznych wypowiedzi nagranych podczas tegorocznego turnusu rekolekcyjnego. O wypowiedzi poprosiliśmy
z zaskoczenia w różnych momentach. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ich udział, odwagę, dobroć i bezinteresowność.

Ola: „Przyjechałam tutaj odkrywać swoje pragnienia, bo na razie mam jeszcze takie nieuporządkowane i wiem, że nie nadążam jeszcze nad swoimi pragnieniami. Nie mogę ich dokładnie określić, ponieważ za szybko wszystko robię i chcę tutaj zwolnić tempo troszeczkę. Nauczyć się zwalniać tempo i spotkać się z Chrystusem”.

Paweł: „Przyjechałem, bo lubię tu przyjeżdżać. Przyjechałem tu z potrzeby serca. Są to moje trzecie rekolekcje. Te rekolekcje, tutaj w Camp Vista, są taką odskocznią dla mnie od życia codziennego
i zawsze tutaj coś nowego odnajduję w swoim życiu nad czym muszę pracować. Jest to też takie podsumowanie od jednych rekolekcji do drugich, gdzie człowiek zastanawia się nad swoim życiem, nad tym, w którym miejscu jest. Bardzo serdecznie wszystkim polecam, aby przybywali tutaj, bo choć forma tych rekolekcji jest co roku podobna, to zawsze zaskakują one czymś nowym. Jest to taka w pewnym sensie niespodzianka dla każdego z nas, że można tutaj znaleźć coś, czego może o sobie nie wiemy. Może coś, co podczas tych rekolekcji zapuka w naszym sercu, aby to rozpoznać”.

Tomek: „Pragniemy rozwijać nasz talent kulinarny, aby służyć. Naszym pragnieniem jest dobrze służyć rekolektantom”.

Sławek: „Wydaje mi się, że mam przyjemność korzystać z tego czasu rekolekcji po raz dziewiąty albo i więcej. Ojciec jest trzecim duchownym, który prowadzi te rekolekcje odkąd tu przybywam.

Pragnienia to może przyjdą później. Ja ten czas wykorzystuję jako czas, który daje mi siłę na trudniejsze dni w moim życiu. To wsparcie, które otrzymuję i te rozmowy, te przemyślenia to dla mnie bateria na trudniejszy czas. Kiedy trudności przychodzą, wtedy wracam myślami, że nie jestem sam
i mam się do kogo zwrócić.

Bardzo zachęcam do rekolekcji, bo uczestnicząc w takim wydarzeniu można odnaleźć samego siebie, można odnaleźć sens swojego życia, jak również i drogę. Można ją odbudować lub przebudować, jeśli jest taka potrzeba. To jest czas, w którym warto zostawić rzeczy życia codziennego i poświęcić go dla siebie na różnego rodzaju przemyślenia”.

Magda: „Moje osobiste przeżycie w czasie rekolekcji na temat pragnień to było coś takiego wewnętrznego, które przemieniło mnie jako osobę. Będę się starała odróżniać pragnienia od potrzeb. Pragnienie to jest coś, co mam wewnątrz, co nie wierzyłam, iż mogę tego pragnąć. Jeśli będę pragnąć czegoś, co jest zgodne z wolą Bożą, to myślę, że Pan Bóg mi zawsze da to, co jest mi potrzebne w danym momencie.

Pragnienia materialne, każdy też z nas ma. Musimy jednak odróżnić pragnienie materialne od pragnienia duchowego. Myślę, że pragnienie duchowe jest pierwsze, które ma każdy z nas, a pragnienie materialne jest związane z tym, że chcemy mieć lepszy samochód, lepszy dom, wakacje, wszystko… Ja zawsze chciałabym mieć wszystko już i teraz. Będę się starała odróżniać i pracować nad tym, by moje pragnienia materialne były zgodne z moimi celami życiowymi, zgodne z moją osobą.

Bardzo się cieszę, że mogłam być na tych rekolekcjach, odróżnić te pragnienia i za to jestem, można powiedzieć może inną osobą, która będzie miała zawsze pragnienia i będzie chciała, by były one zawsze zgodne z wolą Bożą”.

Marta: „Bardzo się cieszę, że odbyły się te rekolekcje, gdzie mogliśmy spotkać drugą osobę i Pana Boga w każdej innej osobie tak samo i w tej pięknej naturze, która nas tutaj otacza. Nie możemy się już doczekać na kolejne rekolekcje i odliczamy dni. Dziękuję”.


Raport z przygotowań do Zdrapki Wielkopostnej 2020

Drodzy Wspólnotowicze!
Do rozpoczęcia następnej Zdrapki Wielkopostnej pozostało już tylko 76 dni.

Bieżące newsy!

5 lutego ujawnimy temat i wizerunek Zdrapki Wielkopostnej 2020. Medialna premiera zdrapki odbędzie się w kanałach Zdrapki, na FB, YT i stronach zaprzyjaźnionych z nami blogerów. Dziś możemy zdradzić, że Zdrapka będzie w nowej kolorystyce!

Nasza akcja po raz drugi zostanie uruchomiona także w Chinach, Hong Kongu i Tajwanie. Utrzymujemy współpracę z azjatyckimi członkami CLC
W tej edycji do redakcji dołączyła Justyna Sprutta z WŻCh. Będzie tworzyła teksty prasowe dla patronów medialnych. Bardzo nas to cieszy 😀

Nasze sukcesy:

 • Zebraliśmy patronów medialnych, których loga zostaną wydrukowane na zdrapce
 • Wybraliśmy temat wiodący, kolorystykę zdrapki i dobraliśmy zadania do wielkopostnej Liturgii Słowa
 • Uzyskaliśmy Nihil Obstat – po rozmowach z prowincjałem, o. Tomaszem Ortmannem SJ
 • Nawiązujemy bezpośredni kontakt z organizacjami polonijnymi oraz kościelnymi w UK, IRL, DE, B, NL, FR i zapraszamy je do ZW2020
 • Rozpoczęliśmy odliczanie na www.zdrapkawielkopostna.pl oraz na www.facebook.com/ZdrapkaWielkopostna/

A to są nasze prośby do Ciebie:

 • Szukamy „celebrytów” popularnych w kanałach internetowych w celu nagrania wideo wywiadów z komentarzami do zadań. Już tylko niektóre z naszych zadań są do dyspozycji. Czy polecisz nam kogoś? Siebie? Napisz do mnie.

Znasz polskie wspólnoty za granicą? Misje katolickie? Przekaż im informacje o zdrapce lub, jeśli to możliwe, przekaż nam kontakt do nich. Poinformujemy ich o akcji i wyślemy nasze zdrapki z odpowiednim wyprzedzeniem.

WAŻNE!
Na stronie Zdrapki Wielkopostnej (www.zdrapkawielkopostna.pl) możesz zarezerwować pakiety Zdrapek Wielkopostnych 2020. Już teraz warto zaplanować Wielki Post w parafii czy wspólnocie. Zarezerwuj odpowiednią ilość zdrapek, zanim ruszy nasz sklep. Może chcesz namówić proboszcza lub duszpasterza do rozdawania zdrapek? Szczerze do tego zachęcamy i życzymy powodzenia!

Kinga Frąckowska
Redakcja Zdrapki Wielkopostnej
tel. 577 148 504
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
e-mail: [email protected]
[email protected]


Nowi odpowiedzialni w Piotrkowie Trybunalskim

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od 14 listopada posługę podjęły nowe osoby odpowiedzialne za wspólnotę:

Animator – Ryszard Słowikowski
Koordynator – Bożena Staszewska
Skarbnik – Cezary Sońta

Pozdrawiam serdecznie
Z Panem Bogiem
Bożena Staszewska


Spotkanie asystentów lokalnych WŻCh

W poniedziałek 18 listopada br. odbyło się w Warszawie Falenicy spotkanie asystentów lokalnych WŻCh w Polsce. Byli obecni asystenci z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Poznania, Radomia, Szczecina, Torunia i Warszawy. Kilku asystentów z różnych przyczyn nie mogło przyjechać tym razem na spotkanie.

Najpierw każdy z nas przedstawił pokrótce jaka jest sytuacja wspólnoty w danym ośrodku, ile osób jest zaangażowanych, na czym polega pomoc ze strony asystenta, jakie są inicjatywy apostolskie itd. W ten sposób mogliśmy razem zobaczyć jak obecnie wygląda sytuacja w poszczególnych ośrodkach oraz jakie pojawiają się wyzwania w tej posłudze.

Rozmawialiśmy również o możliwościach współpracy z dziełami czy projektami prowadzonymi obecnie przez jezuitów. Bardzo wartościową inicjatywą pozostają nadal różne formy rekolekcji
w ciągu życia, w prowadzeniu których można zauważyć dużo dobrej współpracy między ośrodkami WŻCh i jezuitami.

Na całości spotkania był obecny o. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ i zachęcił nas do dalszego wspierania tychże wspólnot oraz do szukania nowych, coraz bardziej angażujących form współpracy, do której zachęcał bardzo podczas swojej wizyty w Polsce o. Generał Arturo Sosa SJ. Na spotkaniu ze świeckim w Warszawie uwrażliwiał nas na to, że świeccy nie tyle są współpracownikami jezuitów, ale że wszyscy jesteśmy zaangażowani jako współpracownicy w misji Chrystusa.

Tym razem zapraszałem na to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie tylko asystentów lokalnych. Razem doszliśmy do wniosku, że podobne spotkania już dla wszystkich asystentów winny odbywać się dosyć regularnie, czyli np. raz na dwa lata.

Leszek Mądrzyk SJ, Asystent Krajowy WŻCh


Dariusz Piórkowski SJ: jak potem ma być dobrze w naszym Kościele i kraju?

„Krytyka Papieża Franciszka w polskim Kościele osiąga ostatnio szczyty absurdu. Nawiasem mówiąc to dość ciekawy fenomen jak na nasz katolicki kraj” – pisze Dariusz Piórkowski SJ.

Krytyka Papieża Franciszka w polskim Kościele osiąga ostatnio szczyty absurdu. Nawiasem mówiąc to dość ciekawy fenomen jak na nasz katolicki kraj.

Swoje niezadowolenie publicznie wyrażają katoliccy publicyści, prawicowi publicyści, niektórzy biskupi i księża (abp Lenga, o. Pelanowski, ks. Staniek, ks. Isakowicz-Zaleski). Swoją drogą jest to tragikomiczne, że bronią Kościoła przed Papieżem.

Nie mam nic przeciwko krytyce, jeśli dotyczy ona faktów i słów. Ale często mam wrażenie, że wielu krytyków z góry założyło, że z Papieżem coś nie gra.

Dla przykładu, Tomasz Terlikowski na wieść o przełożeniu terminu beatyfikacji abpa Fultona Sheena dopatruje się w tej decyzji politycznych motywów. Co więcej uważa, że stoi za tym niechęć Papieża do konserwatywnych biskupów czy samego abpa Sheena. Pisze na swoim profilu: „Niechęć części najbliższych współpracowników Franciszka i jego samego do tego nurtu amerykańskiego Kościoła nie jest niczym nowym. Chciałbym się mylić, ale… nie widać innego wyjaśnienia”.

Skąd Tomasz Terlikowski wie o tej niechęci? Ponoć, rzekomo, wiadomo, że, nie od dzisiaj ludzie mówią? Niesamowita jest ta tendencja, wręcz obsesja „posiadaczy prawdy” w wyjaśnianiu wszystkiego. Nieważne czy prawdziwe te wyjaśnienia. Ważne, że są jakieś. Może to być domysł, może być rzucone nawet oskarżenie, założenie złej woli. Wszystko musi być wyjaśnione. Jeśli nie znam motywu, to sam przypiszę go innym. To właśnie jest sianie zamętu i oskarżanie w stylu ducha niekoniecznie Bożego.

Jak potem ma być dobrze w naszym Kościele i kraju? Rzuca się jakieś domniemanie i idzie w świat. Jeśli krytyka będzie się opierać na własnych opiniach, uprzedzeniach i lubieniach bądź nielubieniach, a nie na faktach, nie będzie nigdy końca polskiej i kościelnej wojenki.

Tekst ukazał się pierwotnie na Facebooku autora


PIELGRZYMKA WŻCH POLSKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO IGNACEGO
Barcelona – Montserrat– Saragossa –– Azpeitia – Pampeluna– Manresa

Termin: 3-9.11.2020
Cena: 3 400 zł

CENA OBEJMUJE:
• Przelot samolotem na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa, opłaty lotniskowe i paliwowe;
• Przejazd klimatyzowanym autokarem, bez przejazdów nocnych
• 6 noclegów w hotelach ***/****, zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami;
• Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji;
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR;
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE OBEJMUJE:
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych oraz innych opłat związanych z realizacją programu: ok. 80 Euro;
• Napojów do obiadokolacji;
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 zł;
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (109,50 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (273,75 zł).

Korzystamy z usług profesjonalnego biura podróży ARCUS z Bydgoszczy

Opiekunami duchowymi będą: o. Leszek Mądrzyk SJ i o. Dariusz Michalski SJ

Cena może ulec zmianie w ograniczonym zakresie, jeżeli uda nam się znaleźć tańsze noclegi.

Ilość miejsc ograniczona: 44 osoby (łącznie z naszymi Asystentami)
Zapisy zamykamy 15 marca 2020 lub po wyczerpaniu miejsc.

Pielgrzymka jest adresowana w pierwszej kolejności do członków Wspólnoty i ich rodzin.

Zapisy przez wypełnienie formularza https://forms.gle/crck3buJPjXFc3gF7

Wpłata zaliczki 800 zł w ciągu 7 dni od zgłoszenia na konto:

WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE
UL. RAKOWIECKA 61, 02-532 WARSZAWA
22 1020 1013 0000 0202 0328 6929
PKOBP Oddział 10 w Warszawie

Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.


Nowe materiały na spotkania dla (pre)wspólnot w Strefie Wspólnoty

Dzięki zaangażowaniu Krysi Seremak (Warszawa) i Gosi Sosińskiej (Łódź) powstał spory, ponad 100 stronicowy dokument z gotowymi materiałami na spotkania dla prewspólnot. Tematyka różnorodna. Od historii WŻCh, poprzez Normy Ogólne, do specyfiki kultu Maryi i charyzmatu. Myślę, że obie będą mogły kiedyś powiedzieć o tym wspólnym dziele na spotkaniu ogólnopolskim. Jest to też świetny przykład międzywspólnotowego działania.

Dostęp do pełnego tekstu tylko dla członków Wspólnoty w Strefie Wspólnoty. Polecamy i zachęcamy do rejestrowania się. (RW)


UWAGA! poszukujemy redaktorów do newslettera!

Moi drodzy! Ten elektroniczny biuletyn, który czytacie, doczekał się już 40 wydań. Od 2015 roku przesyłamy do Was informacje o życiu wspólnoty narodowej i światowej, świadectwa, wywiady, relacjonujemy ważne wydarzenia. Raz w miesiącu zbieramy dla Was z internetu to co dzieje się najważniejszego w kwestiach charyzmatu ignacjańskiego i życia Kościoła.

Aby pisać o rzeczach naprawdę wartościowych, ponadczasowych i wciąż aktualnych, poszukujemy do współpracy członków wspólnot, którzy mogliby raz w miesiącu zreferować życie ich wspólnoty lokalnej lub mieli jakiś ciekawy materiał publicystyczny, dotyczący ich doświadczenia WŻCh. Mile widziane polemiki oraz konkretne propozycje związane z wizją rozwoju WŻCh na najbliższe 5, 10, 20 lat.

Jeśli jesteś koordynatorem wspólnoty lub dzieła i chcesz powiadomić wspólnotę o tym, co robisz lub myślisz, masz jakieś refleksje co do swojej służby, także możesz śmiało pisać do redakcji newslettera.

W krótkich słowach – potrzebujemy współpracowników:

 • korespondentów ze wspólnot podstawowych i lokalnych
 • autorów tekstów
 • redaktorów technicznych (aby stylistyka i interpunkcja była na jak najwyższym poziomie)

Harmonogram pracy nad newsletterem wygląda następująco:

 • do 10 każdego miesiąca – zbieranie materiałów
 • do 13 – korekta techniczna
 • 14 – każdego miesiąca, wysyłka.

Adres do redakcji to [email protected]

Zachęcam do współpracy

Radosław Lebowski (doradca RW) WŻCH Kraków


Na rekolekcje ignacjańskie…

04.01-12.01.2020 Rekolekcje ignacjańskie I, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowych Gdynia

14.01-19.01.2020 Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych Gdynia

24.01-26.01.2020 Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Gdynia

28.01-02.02.2020 Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych, cz. 1 i 2 Gdynia

08.02-16.02.2020 Rekolekcje ignacjańskie, I, II i III Tydzień Ćwiczeń duchowych Gdynia

18.02-23.02.2020 Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych Gdynia

18.02-23.02.2020 Fundament Jastrzębia Góra

28.02-01.03.2020 Wspólnota Małżeństw, Kochać i służyć (weekend zaawansowany) Gdynia

03.03-08.03.2020 Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych Gdynia

14.03-22.03.2020 Rekolekcje ignacjańskie, I i II Tydzień Ćwiczeń duchowych oraz ĆD z indywidualnym prowadzeniem Gdynia

17.03-22.03.2020 Fundament Jastrzębia Góra

22.03-19.04.2020 Rekolekcje internetowe Gdynia

27.03-29.04.2020 Sesja „Doświadczenie przełomu życia” Gdynia

03.04-05.04.2020 Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe Gdynia

27.03-04.04.2020 II i III Tydzień Ćwiczeń duchowych Jastrzębia Góra

28.04-03.05.2020 Rekolekcje integralne Jastrzębia Góra

10.06-14.06.2020 Modlitwa Jezusowa – skupienie na długi weekend (Boże Ciało) Gdynia

19.06-21.06.2020 Spotkania Małżeńskie – dla narzeczonych Gdynia