Newsletter WŻCh w Polsce – lipiec / sierpień 2019

20 sierpnia 2019

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Pierwsze spotkanie nowej Rady Wykonawczej
 • Aukcja charytatywna na rzecz stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
 • Rekolekcje ignacjańskie dla osób niepełnosprawnych
 • I Rekorowerymka
 • Uchodźcy wciąż cierpią – list otwarty Euroteamu
 • List Światowej Rady Wykonawczej
 • Zaproszenie na Kurs Duchowości Ignacjańskiej
 • WŻCh na Tour de Pologne
 • UWAGA! poszukujemy redaktorów do newslettera!
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Prośmy o łaskę nie bycia chrześcijanami letnimi, którzy żyją połowicznie i pozwalają wystygnąć miłości.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) August 28, 2019

Pierwsze spotkanie nowej Rady Wykonawczej

Spotkanie miało miejsce w Gdyni, 27 lipca. Agenda spotkania miała 31 punktów. Zrobiliśmy przegląd wielu spraw. Znaleźliśmy też czas na wspólną Eucharystię i spotkanie ze wspólnotą trójmiejską. Obraz wspólnoty który wyłonił się po całym dniu obrad spotkania pozostaje nie do końca uchwytny, rysują się w nim, wszakże pewne istotne wyzwania.

Po pierwsze musieliśmy się zmierzyć z rzeczywistością. WŻCh. Silnie zautonomizowaną strukturą w obrębie wspólnot lokalnych. Tam głównie odbywa się życie wspólnoty. Plany które snuliśmy wobec konsolidacji dzieł apostolskich takich jak Rekolekcje w Życiu będą musiały uwzględniać tę specyfikę tworząc potrzebną przestrzeń do między wspólnotowej kooperacji.

Do podobnych działań zachęca najnowszy numer Projects -międzynarodowego czasopisma światowej Rady wykonawczej. W numerze 172 z lipca 2019 który można czytać w wersji polskiej wyraźnie formułowane są zalecenia potwierdzone doświadczeniem zgromadzenia z Buenos Aires.

To co pozwala WŻCh działać na co dzień – polegać na lokalnych zasobach i potencjale członków małych wspólnot – w dzisiejszym świecie przestaje wystarczać. Potrzeba wieloaspektowej współpracy ze wszystkimi strukturami społecznymi gotowymi się zaangażować w dzieło. To sztuka do opanowania dla wszystkich członków wspólnot – zwłaszcza liderów WŻCh.

Ze zwiększeniem skali oddziaływania pojawia się kwestia finansowania takich przedsięwzięć. To cały zespół zagadnień, które będziemy mogli poruszyć wspólnie na niedalekim Forum Wspólnot lokalnych w październiku br.

Obecny model działania WŻCh domaga się zatem rewizji i pytania o jego skuteczność w kontekście potrzeb dzisiejszych czasów.

Zgromadzenie Światowe było także doświadczeniem, które wzywa do zmiany mentalności członków WŻCh – otwarcia się na Chrystusa w drugim człowieku bardziej aniżeli tworzenia grup wsparcia dla obecnych w nich świeckich apostołów. Szukania wspólnie Woli Bożej. Zgromadzenie wzywa nas do większej dojrzałości i budowania wspólnot apostolskich poprzez:

Rozeznawanie wspólnotowe w sposobie życia który zachowuje wymiar apostolski we wszystkich wymiarach.

 • Dzielenie się darem świeckiej duchowości ze WSZYSTKIMI.
 • Komunikowanie specyficznego charyzmatu WŻCh wobec obecnych i młodszych pokoleń.
 • Formację do wspólnotowego rozeznawania
 • Współpracę apostolską wykraczającą poza wspólnotę lokalną ze wszystkimi którzy pragną dołączyć się do dzieła.
 • Coraz lepszą komunikację między członkami wspólnot.

[…] „Chcemy spoglądać poza horyzont, to znaczy odnosić się do przewidywalnej przyszłości, nie oczekując żadnych gwarancji. Przyszłości za 10 lub nawet 20 lat, w której możemy zobaczyć WŻCh odgrywające kluczową rolę ze względu na jej zdolność do wspierania rozeznawania wspólnotowego. Jest to droga z wieloma niewiadomymi, ale jedno jest pewne – trzeba już teraz przygotować grunt, aby ci, którzy przyjdą po nas, mogli rozpoczętą przez nas pracę kontynuować z ufnością i entuzjazmem.” […] (z Biuletynu Projects 172)

Powyższe refleksje wskazują, iż jesteśmy na progu zupełnie innych wyzwań niż te które WŻCh miało w Polsce w ostatnich latach PRL-u i w czasie transformacji ustrojowej.

Wolność otworzyła przed nami duże możliwości ewangelizowania, ale i wezwała do chrześcijańskiej dojrzałości, której jako wspólnota musimy się uczyć w przyśpieszonym tempie.

Trwająca od założenia w Polsce WŻCh wspólnotowa percepcja świata które uzasadniało przechowywanie przez wspólnotę charyzmatu nie tylko ignacjańskiego ale i całego kościoła wobec szalejącej totalitarnej laicyzacji sfery publicznej już nie wymusza na nas działań półkonspiracyjnych i podziemnych.

Odnalezienie się wspólnoty w świecie miękkiej dyktatury pod płaszczykiem totalnej wolności i działania w warunkach słabnących struktur Kościoła w Polsce i Europie daje innego rodzaju wyzwania. Odpowiedzią, którą rozeznamy jako wspólnota krajowa może być łączenie naszych różnych potencjałów i konsolidacja działań na poziomie ogólnopolskim.

Wizja WŻCh które ma działać na pograniczu Kościoła tam, gdzie nie dociera lub odrzucana jest tradycyjna pobożność i wartości chrześcijańskie stwarza ogromne pole do działania.

Jednocześnie spoglądając na demografię WŻCh w Polsce widać wyraźnie, że nie jest to wspólnota osób młodych. WŻCh przyciąga osoby dojrzałe i o ustabilizowanym stanie życia. Taki stan to częściowo efekt przekazu wynikającego z doświadczenia duchowości ignacjańskiej która prowadzi do dojrzałej relacji z Chrystusem, do uświadamiania sobie coraz głębiej sensu własnego życia. RW zwraca tu uwagę na istnienie specyficznej dziury pokoleniowej. Inaczej niż w innych krajach Europy niska reprezentacja młodych dorosłych we wspólnocie jest odczuwalna.

WżCh jako wspólnota idzie pod prąd przekazowi Świata obecnie komunikującego odrzucenie dojrzałości w wielu wymiarach. Młodzi słyszą, że dorosłość zabierze im to co jest treścią ich życia: zabawę, samorealizację, wolność. Odkłamanie tej definicji to także jakieś pole działania apostolskiego dla wspólnot.

Jak przebić się w przestrzeni publicznej z WŻCh-owskim doświadczeniem wolności będziemy się zastanawiać na Forum Wspólnot Lokalnych które zostało ustalone na 25 – 27 Października 2019.

Troską Rady Wykonawczej będzie na pewno stworzenie warunków do tego, aby nasze wspólnoty były otwarte i nie zatraciły swojego apostolskiego charakteru także w wymiarze wewnątrzwspólnotowym. Jeśli zagrożeniem dla całego Kościoła jest klerykalizm rozumiany jako wpływ takiego sposobu myślenia, że do bycia wiernym uprawnia jedynie stopień kapłańskiego wtajemniczenia i władza nad strukturami, dla wspólnoty świeckich takim wyzwaniem jest sekciarstwo, czyli zamykanie się wśród ludzi posługujących się hermetycznym językiem duchowości, uważających świat zewnętrzny wyłącznie jako zagrożenie.

Na koniec tego przydługiego wstępu pozostaje jedynie ucieszyć się perspektywą rychłego spotkania wspólnoty na spotkaniu krajowym w Morasku. Z Bogiem i do zobaczenia!

Radosław Lebowski (doradca RW)


Aukcja charytatywna na rzecz stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce pragnąc wesprzeć dzieło Pomocy Kościołowi w Potrzebie organizuje aukcję charytatywną której przedmiotem jest fotografia ks Seweryna Puchały przedstawiająca Górę Oliwną AD 2018.

Cel szczególny aukcji to wsparcie finansowe dzieła PKwP skierowanego do chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich. Przykładem takiego państwa jest Pakistan, w którym obowiązuje bardzo surowe prawo, w którym za każde blużnierstwo przeciw Mahometowi, nawet jeśli nie jest potwierdzone dowodami, może być orzeczona kara śmierci. W praktyce zdarza się, iż przed rozprawą sądową, chrześcijanin posądzony o znieważenie Proroka lub Koranu jest linczowany przez wyznawców Islamu.

Jeśli dochodzi do procesu, obrona w takiej sprawie jest bardzo trudna gdyż udowodnienie, że nie doszło do bluźnierstwa, skoro oskarżony jest chrześcijanininem jest nie do wyobrażenia dla składu sędziowskiego. Na równi z presją przepisów prawa dołaczają się również kapłani islamscy – Imamowie wprost żądając najsurowszej kary. Przypadek, który odbił się szerokim echem w Świecie to historia Asi Bibi uniewinnionej ostatecznie przez Sąd Najwyższy Pakistanu od zarzutu bluźnierstwa w roku 2018 (proces w różnych instancjach trwał 8 lat).

Już dla tego jednego życia warto podjąć działania, które zwiększą skuteczność obrony przed pakistańskim sądem i przyczynią się do uzyskania pełnej wolności religijnej w tym kraju. Mamy nadzieję, że uzyskane z aukcji fundusze zasilą dokładnie ten cel.

150,00 PLN

Zasady aukcji

Wziąć w aukcji mogą tylko osoby pełnoletnie. Licytacja odbywa się poprzez wysłanie proponowanej kwoty zakupu na adres [email protected] podanej w walucie PLN. Wysłanie maila z propozycją kwoty jest równoznaczne ze zobowiazaniem, że zostanie ona wplacona organizatorowi aukcji w dniu jej zakończenia o ile będzie kwotą najwyższą z wylicytowanych. Aktualizacja ceny odbywa się raz na dobę i pokazywana jest tylko ta która jest w danej chwili najwyższa. Dane uczestników są znane jedynie organizatorowi aukcji. Aukcja trwa do 24 października 2019 do godziny 23:59. Wartość postąpienia to minimum 30 zł lub jej wielokrotność.


Rekolekcje ignacjańskie dla osób niepełnosprawnych

Wspólnota „Święty Józef”, od dwudziestu kilku lat organizuje pięciodniowe rekolekcje ignacjańskie dla osób niepełnosprawnych. W tym roku rekolekcje odbyły się w terminie 17-22 sierpnia. w ośrodku ECCC, w Warszawie-Falenicy, ul. Olecka 30.

W latach ubiegłych sporo osób z WŻCh podjęło taką formę rekolekcji (jedna relacja w załączniku). Jest to jedno z wielu dzieł WŻCh które wymaga udziału wolontariuszy. Aby uczestnicy rekolekcji mogli w nich zafunkcjonować potrzeba wsparcia opiekunów, którzy też odprawiają swoje rekolekcje. To wyjątkowa okazja do modlitwy własną pracą i służbą.

Potrzebna jest pomoc w czynnościach życiowych – myciu, ubieraniu się, czasem karmieniu, pchanie wózka. Nie potrzeba specjalnego przeszkolenia ani doświadczenia, wystarczy dobra wola, chęć pomocy drugiemu człowiekowi i otwartość na tego człowieka. Uczestnicy naszych rekolekcji to, oczywiście, osoby sprawne umysłowo, więc same powiedzą co i jak trzeba zrobić. Każdy opiekun ma swojego podopiecznego przez cały czas rekolekcji.

Rekolekcje zachowują główne elementy ćwiczeń duchowych św. Ignacego – medytacje, adorację, rozmowy z kierownikiem duchowym. Jest też czas na odpoczynek. Ponieważ co roku przyjeżdżają nowe osoby nie ma tu kontynuacji kolejnych tygodni, jak w domach rekolekcyjnych, zasadniczo jest to poszerzony Fundament. Istnieje możliwość indywidualnego prowadzenia. Istotnym elementem jest milczenie, oczywiście w granicach rozsądku – opiekunowie muszą się porozumieć z podopiecznymi – ale nie ma „gadania”, komórki wyłączone, posiłki są też w milczeniu.

Propozycja jest skierowana do wszystkich chętnych niezależnie od tego, gdzie mieszkasz na co dzień. Warto wziąć pod uwagę takie zaangażowanie planując przyszłe wakacje.

Osoby, które zdecydują się na udział w tych rekolekcjach, proszę o kontakt [email protected] albo [email protected]


I Rekorowerymka

Pierwsza Rekorowerymka WŻCH Polska, odbyła się w dniach 5-13 lipca. Jedziemy na rowerach z Gdańska do Białegostoku. Rekorowerymka to połączenie elementów rekolekcji ignacjańskich, pielgrzymki i wycieczki rowerowej. Etapy oscylują czasami wokół 100 km. Dopisuje pogoda (nie kurzy się) i jedzenie. Zapadła w pamięci wizyta w Lidzbarku Warmińskim, gdzie była kolacja z 4 rodzajów pierogów.

Udało się zarejestrować kilka wprowadzeń polowych o. Darka Michalskiego które można posłuchać w kilku częściach i potraktować jak swoistą modlitwę w drodze do pracy na cały tydzień. Pojedyncze nagranie trwa około 10 minut.

– W grupie 22 osób są z nami przedstawiciele wspólnot lokalnych: Poznań, Warszawa, Szczecin, Łódź i Kraków. Na koniec spotkanie ze wspólnotą WŻCh w Białymstoku.

Cała relacja do obejrzenia na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/wzchPL/.


Uchodźcy wciąż cierpią – list otwarty Euroteamu

Droga Wspólnoto! Pośród codziennych zajęć zapominamy czasami o trudnej sytuacji uchodźców, którzy uciekają przed wojnami, biedą i nierównościami społecznymi, licząc na pomoc Europy – bardziej zamożnej i bezpiecznej części świata. W obliczu kolejnych tragedii dokonujących się na Morzu Śródziemnym Wspólnota Europejska wystosowała list, prosząc, byśmy nie byli obojętni. Potrzebne jest społeczne zaangażowanie, wstawienie się za tymi, którzy są słabi, lub wsparcie modlitewne. Dotknijmy sercem tego trudnego obszaru, gdzie nie ma prostych rozwiązań i odpowiedzi na wiele pytań.

Czytaj więcej…


List Światowej Rady Wykonawczej

O potrzebie kontynuacji doświadczenia z Beunos Aires o planach i pragnieniach Rady Wykonawczej wybranej na Zgromadzeniu w Argentynie możecie przeczytać w Projects 172

Chcemy przenieść namiot, tzn. tworzyć przestrzenie przemiany tam, gdzie nasze zaangażowanie jest najmocniejsze i najbardziej konkretne. Twórzmy święte przestrzenie tam, gdzie jesteśmy. Twórzmy okazje do spotkań, otwarte przestrzenie. Przenośmy namiot i zostańmy z tymi, którzy do niego wejdą, zamiast rozdawać ulotki z instrukcjami, jak zbudować schludny namiot.

Teraz, wszyscy razem – nie musimy czekać na doskonałość. Wszędzie, gdzie idziemy, jesteśmy powołani do otwierania przestrzeni rozeznawania. Gdziekolwiek żyjemy, jest to nasz sposób życia. A kiedy odchodzimy, sposób zostaje przemieniony. Potrzebujemy doświadczenia nawrócenia, a nie doskonałości lub wysyłania doskonałych dokumentów.


Zaproszenie na Kurs Duchowości Ignacjańskiej

W dniach 2- 3.11.2019 odbędzie się w Częstochowie w Centrum Duchowości prowadzonym przez o.Jezuitów XXXIX Kurs Duchowości Ignacjanskiej. Główny temat tegorocznego KDI to: Rozeznanie duchowe cz.1- Reguły rozeznania I Tygodnia Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. W czasie KDI będą prowadzone przez o. Jezuitów i ich współpracowników konferencje dotyczące rozeznawania duchowego w czasie kryzysu i wzrostu duchowego, stanów strapienia i pocieszenia duchowego, ich przyczyn a także postaw człowieka w trakcie doświadczania tych stanów duchowych. Rozeznawanie duchowe w życiu osób wierzących to bardzo ważny temat, zwłaszcza w kontekście wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat.

Doświadczenia duchowe św.Ignacego Loyoli w oparciu, o które powstały Reguły I tygodnia Ćwiczeń Duchowych są źródłem pomocy dla współczesnych chrześcijan w uczeniu się i praktykowaniu rozeznania duchowego w codziennym życiu, w jego wielu sferach. Uczestnictwo w KDI daje możliwość poznawania i zgłębiania bogactwa charyzmatu duchowości ignacjańskiej, powrotu do korzeni drogi Ćwiczeń Duchowych św.Ignacego, wewnętrznego smakowania darów, które Pan Bóg daje nam w Kościele przez osobę św.Ignacego i założone przez niego Towarzystwo Jezusowe SJ. Kurs Duchowości Ignacjańskiej w Częstochowie to nie tylko czas pogłębionej refleksji, ale również przestrzeń na przeżywanie Eucharystii, medytację Słowa Bożego, dyskusje, spotkania i wymianę doświadczeń pomiędzy prowadzącymi to spotkanie o.Jezuitami, współpracownikami Centrum Duchowości i uczestnikami KDI.

Kursy Duchowości Ignacjańskiej jako spotkania formacji duchowej pomagają nam być magis w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi, pogłębiają naszą tożsamość chrześcijańską i ignacjańską, rozwijają życie modlitewne i wzmacniają miłość do Wspólnoty Kościoła. Bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym spotkaniu i otoczenia modlitwą tego pięknego dzieła prowadzonego przez Towarzystwo Jezusowe, również wszystkich organizatorów, prowadzących konferencje jak i uczestników.

Agnieszka Odrowąż-Pieniążek /Lublin, WŻCH/

Zgłoszenia uczestnictwa w KDI:
Centrum Duchowości Księżą Jezuici ul.Św.Kingi 74/84 Częstochowa
sekretariat: tel.34 3244019 [email protected]


WŻCh na Tour de Pologne

W dniu 9 sierpnia wystartuje Tour de Pologne Amatorów na trasie Bukowina Tatrzańska – Bukowina Resort. W tym roku wystartuje WŻCh w składzie Monika Trochimczuk – Wspólnota Lokalna Warszawa, Maciej Chlebanowski Wspólnota Lokalna Poznań, uzupełniona dwójką sympatyków w osobach Pauli i Bartosza Chlebanowskich. Prosimy o wsparcie modlitewne i kibicowskie. Pojawimy się w naszych koszulkach promujących wspólnotę i duchowość igncjańską wśród tysięcy innych uczestników i kibiców.


UWAGA! poszukujemy redaktorów do newslettera!

Moi drodzy! Ten elektroniczny biuletyn, który czytacie doczekał się już 40 wydań. Od 2015 roku przesyłamy do Was informacje o życiu wspólnoty narodowej i światowej, świadectwa, wywiady, relacjonujemy ważne wydarzenia. Raz w miesiącu zbieramy dla Was z internetu to co dzieje się najważniejszego w kwestiach charyzmatu ignacjańskiego i życia Kościoła.

Aby pisać o rzeczach naprawdę wartościowych – ponadczasowych i wciąż aktualnych poszukujemy do współpracy członków wspólnoty którzy mogliby raz w miesiącu zreferować życie ich wspólnoty lokalnej lub mieli jakiś ciekawy materiał publicystyczny dotyczący ich doświadczenia WŻCh. Mile widziane polemiki oraz konkretne propozycje związane z wizją rozwoju WŻCh na najbliższe 5, 10, 20 lat.

Także jeśli jesteś koordynatorem wspólnoty lub dzieła i chcesz powiadomić wspólnotę o tym co robisz lub myślisz, masz jakieś refleksje co do swojej służby, możesz śmiało pisać do redakcji newslettera.

W krótkich słowach – potrzebujemy współpracowników:

 • korespondentów ze wspólnot podstawowych i lokalnych
 • autorów tekstów
 • redaktorów technicznych (aby stylistyka i interpunkcja była na jak najwyższym poziomie)

Adres do redakcji to [email protected]

Zachęcam do współpracy

Radosław Lebowski (doradca RW) WŻCH Kraków


Na rekolekcje ignacjańskie…

06.10-13.10.2019 Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz
08.10-13.10.2019 Fundament, Fundament Plus Częstochowa
12.10-20.10.2019 I,II,III,IV,S – Mojżesz i …my Czechowice
12.10-20.10.2019 I, II, III Gdynia
15.10-20.10.2019 Fundament Zakopane
15.10-20.10.2019 Fundament Jastrzębia Góra
19.10-27.10.2019 I,II,III,IV, Synteza z Bibliodramą: „Jonasz – zbuntowany prorok” Częstochowa
19.10-27.10.2019 I, II, III, IV Kalisz
22.10-27.10.2019 Fundament Czechowice
22.10-27.10.2019 Fundament Gdynia
02.11-10.11.2019 I,II,III,IV,S – Synteza Klasyczna Czechowice
02.11-07.11.2019 Fundament Kalisz
05.11-10.11.2019 Fundament Częstochowa
05.11-10.11.2019 Fundament Warszawa Falenica
06.11-11.11.2019 Fundament Jastrzębia Góra
09.11-17.11.2019 I, II, z ind. prowadzeniem Gdynia
09.11-17.11.2019 I, II, III Kalisz
19.11-24.11.2019 Fundament Zakopane
23.11-01.12.2019 I,II,III,IV, Synteza klasyczna Częstochowa
26.11-01.12.2019 Fundament Kalisz
30.11-08.12.2019 I,II,III,IV,S- Pokochać jak Magdalena Czechowice
30.11-08.12.2019 I, II, III, IV, Synteza Warszawa Falenica
30.11-08.12.2019 Ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym Warszawa Falenica
30.11-08.12.2019 I, II, III, IV, T – ĆD z bibliodramą. Psalmy Zakopane
03.12-08.12.2019 Fundament Jastrzębia Góra
10.12-15.12.2019 Fundament, Fundament Plus Czechowice
10.12-15.12.2019 Fundament, Fundament Plus, Modlitwa prostoty Częstochowa
10.12-15.12.2019 Fundament Gdynia
10.12-15.12.2019 Fundament Zakopane
26.12-31.12.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Gdynia