Newsletter WŻCh w Polsce – luty / marzec 2019

20 marca 2019

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Zwołano XI Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Polsce
 • Święto 50-lecia WŻCh na Świecie
 • Rekolekcje w życiu codziennym
 • Grudzień 2018 w piotrkowskiej WŻCh
 • Rekolekcje Ignacjańskie w Oak Forest
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • wzch.org.pl
 • Spotkanie w ramach programu Rodzina Rodzinie
 • Medytacja 16.02.2019
 • Rekolekcje radiowe 2019
 • Zegar Rodzinny – warsztaty
 • Projects 171 – Święto WŻCh
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Tylko ten, kto pozostawia swoje światowe przywiązania, aby ruszyć w drogę odnajduje tajemnicę Boga.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) March 9, 2019

Zwołano XI Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Polsce

Z pewnością dotarły do Was informacje dotyczące zwołania zwyczajnego zgromadzenia naszej wspólnoty w terminie 16-19 maja br. To cykliczne spotkanie wspólnoty krajowej zwyczajowo przynosi przełom w kwestiach codziennego prowadzenia wspólnoty.

W 2015 roku w Porszewicach dominował temat otwartości na niespodziewane wezwania Chrystusa. W uchwale programowej jest to szczegółowo opisane, znajdziecie ją w załączniku do niniejszego maila. Warto spojrzeć na te ostatnie 5 lat, jak spostrzegaliśmy te poruszenia w naszych wspólnotach w naszym życiu i we wspólnej misji. Jeszcze jeden obraz warto przypomnieć podejmując refleksję nad myślami ZK 2015. To obraz Trójcy świętej która patrzy na człowieka, na każdego z nas szukającego miłości, wolności i sprawiedliwości, rozpoznającego wielkie pragnienia i środki jak im sprostać.

Nasza misja nie ma przede wszystkim charakteru indywidualnego zaangażowania. To nie jest bilet na antypody z zadaniem samotnego stawania wobec przeciwności losu. Charyzmat naszej wspólnoty mówi o braciach i siostrach którzy RAZEM dzielą to co mają we wspólnocie. Missio Dei jest naszym wspólnym wyzwaniem. Wiemy, że jesteśmy wyjątkowo obdarowani i wezwani do dzielenia się swoim czasem z bliźnimi.

Wiemy także, że w naszym społeczeństwie nie można myśleć o skutecznym apostolstwie nie dochodząc w końcu do kwestii jego finansowania.

Czas przed zgromadzeniem to moment, w którym Wspólnota nasłuchuje sama siebie. Nie wahajmy się solidnie sformułować tego co nas uwiera, gdzie widzimy niedostatki, ale także i przede wszystkim jakie widzimy pozytywne rozwiązania, kierunki rozwoju wspólnoty, konkretne rozwiązania organizacyjne?

Jak przygotować się do następnego zjazdu wspólnoty? Jaką zanieść wiadomość / owoc życia i rozeznawania? Praktycznych problemów dotykających nie tylko Wżch w skali lokalnej?
Kilka tematów zostało zasygnalizowanych przez Radę Wykonawczą: Zmiany w statucie dotyczących roli koordynatora, animatora, asystenta, powstanie regulaminu wspólnoty.

Pytania, które sobie zadamy będą pytaniami o naszą własną tożsamość. O miejsce jakie ma w moim życiu wspólnota złożona z ludzi, którzy tak jak ja są w niej, ponieważ Bóg im to miejsce wskazał. Jakie jest moje podejście, do spraw które wykraczają poza mój horyzont interesu?

Równie ważne z punktu widzenia ZK w Otwocku mogą stać się sprawy bardziej przyziemne z tematów szeroko dotyczących profesjonalizacji działań wspólnoty:

 • przejrzystość transferów pieniężnych we wspólnocie – konta wspólnot lokalnych
 • rola asystentów wspólnot lokalnych, czy zawsze pozytywna? – propozycja umieszczenia w statucie trybu odwoływania w wypadku naruszenia ZO i NO oraz statutu WŻCh.
 • Wzmocnienie roli prezydenta Wżch poprzez zapis / możliwość podejmowania samodzielnych decyzji bez konsultacji z Radą Wykonawczą. Przeniesienie relacji opisanych w statucie na linii koordynator lokalny –> rada wspólnoty na poziom krajowy – Prezydenta i Rady wykonawczej.
 • zniknięcie z projektu statutu formy uczestnictwa jaką jest sympatyk WŻCh – czy to dobry pomysł dla tych którzy chcieliby być we wspólnocie bardziej na zasadzie uczestnictwa w ruchu niż stowarzyszenia?
 • sposób obliczania składki do Wspólnoty światowej na podstawie wielkości PKB nie uwzględnia struktury wiekowej wspólnoty, jak możemy inaczej określić nasz udział w utrzymaniu struktur Wspólnoty Światowej?
 • Wspólnota Światowa utworzyła fundusz apostolski: jak można z niego skorzystać, kiedy można aplikować, jak rozliczyć, na co może być przeznaczony?
 • sekretariat WŻCh – nie było do tej pory dyskusji nad jego funkcjami wykraczającymi poza koordynację informacji, może należałoby pomyśleć o zleceniu funkcji bardziej apostolskich, wypracowania jakiś funduszy poprzez aktywny kolportaż materiałów formacyjnych, wydawnictw, gadżetów itp? Stworzenia etatu sekretarza? Pamiętajmy, że składki nie starczają na wszystko czego wspólnota krajowa potrzebuje.

AMDG


Święto 50-lecia WŻCh na Świecie

Jak co roku jest to okazja do powrotu do dwóch ważnych wydarzeń w historii światowej WŻCh. Po pierwsze mamy tu na myśli ostatnie Zgromadzenie Sodalicji Mariańskich i jednocześnie Pierwsze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Było to w październiku 1967 roku w Rzymie. W czasie tamtego czasu dokonały się następujące przełomowe zmiany:

 • Uchwalono Zasady Ogólne takie jakie znamy dzisiaj
 • Nowy statut
 • nowe struktury prawne
 • i nową nazwę – Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (Christian Life Community)

Lata 60-te to był czas ogromnego przełomu w kościele z uwagi na Sobór Watykański II. Zjazd w Rzymie zakończono z bliskim temu doświadczeniu hasłem:

Światowa federacja WŻCh jako dobrowolny apostolat podejmuje konkretne działania zmierzające do skończenia z ubóstwem i niesprawiedliwością na świecie w duchu ‘Populorum Progressio.’

W okolicy tego zjazdu dochodzi też do przekazania przez o. Pedro Arrupe SJ władzy we wspólnocie osobom świeckim. WŻCh zyskuje tym samym podmiotowość i autonomię do samodzielnego rozeznawania celów apostolskich.

od lewej: o. Pedro Arrupe, S.J., Generał TJ, Rev. Louis Paulussen, S.J., Sekretarz generalny sodalicji na zgromadzeniu w Rzymie w 1967 roku

Drugim wydarzeniem, od którego liczymy 50-tą rocznice odnowy to zatwierdzenie Norm Ogólnych przez papieża Pawła VI w dzień Zwiastowania 25 marca 1968 roku.


Rekolekcje w życiu codziennym

Wraz z Wielkim Postem WŻCh w Polsce rozpoczęto wielkie żniwa, zaroiło się od robotników na polach i w winnicach, cały lud wiernych wyległ po zimowym uśpieniu i wziął się raźno do pracy. Każdy najemnik tryska energią. Patrzy co dzień w słońce a tam Pan spogląda na niego z miłością i szczodrze udziela wszelkich błogosławieństw.

Tak można by obrazowo opowiedzieć o stanie WŻCh w Wielkim Poście 2019. Ogromne zaangażowanie wielu ośrodków i to w najróżniejszych formach, daje widok powszechnej mobilizacji, aby nie uronić żadnej duszy i pomóc jej w dotarciu do Stworzyciela. Spójrzcie jak różnorodnie wygląda to wspólnotowe dzieło.


Grudzień 2018 w piotrkowskiej WŻCh

Bardzo bogaty w znaczące wydarzenia dla piotrkowskiej WŻCH był grudzień 2018 roku.

W sobotę 1 grudnia odbył się dzień skupienia. Szczególnym gościem był asystent krajowy WŻCH O. Adam Schulz, który w godzinach dopołudniowych wygłosił dwie konferencje na temat:
1. Jak rozpoznawać działanie Pana Boga w życiu codziennym 2. Jak rozwijać życie duchowe osoby świeckiej. W samo południe została odprawiona przez o. Adama wspólnie z naszym asystentem lokalnym O. Michałem Bryksy Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z innych ruchów katolickich w mieście.

Wydarzenie to było bardzo ciekawe i inspirujące dla wszystkich uczestników. Po obiedzie spotkaliśmy się z O. Adamem i O. Michałem tylko w gronie naszej wspólnoty. Wysłuchaliśmy wiele cennych dla nas informacji na temat rozeznawania i działań apostolskich wspólnot z długim stażem w WŻCH. Mogliśmy zadawać pytania i wspólnie dzielić się naszymi odczuciami jakich doświadczamy we wspólnocie.

Spotkanie z O. Adamem wzmocniło ducha wspólnoty i dało nowe spojrzenie na realizację naszego powołania. Drugim ważnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty i całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego było zawierzenie miasta, dekanatu i naszej wspólnoty Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. W sobotę 8-go grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Msza Św. podczas, której uroczysty Akt Zawierzenia w imieniu mieszkańców naszego grodu odczytali prezydent miasta Krzysztof Chojniak i ksiądz Stanisław Nowacki, dziekan piotrkowski. Każdy z uczestników Eucharystii zawierzał siebie, swoje rodziny a nasza animator Basia zawierzyła całą naszą wspólnotę, wszystkich członków obecnych a także tych, którzy już teraz nie uczestniczą aktywnie oraz sympatyków WŻCH. Podczas modlitwy na pierwszym spotkaniu wspólnoty po tym wydarzeniu Basia odczytała Akt Zawierzenia i wszyscy potwierdziliśmy z głębi serca płynącym AMEN.

W kolejną sobotę 15 grudnia na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu odbyła się Msza Św. dziękczynna za ten wielki dar zawierzenia miasta Maryi z udziałem przedstawicieli władz miasta, ruchów i wspólnot, w tym naszej wspólnoty. A potem odbyła się nasza wspólnotowa Msza Św., opłatek, życzenia a następnie przeżyliśmy rodzinne święta Bożego Narodzenia. To był bardzo dobry miesiąc dla naszej wspólnoty. Bogu niech będą dzięki.


Rekolekcje Ignacjańskie w Oak Forest

W dniach 16-24 lutego 2019 roku, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek w Oak Forest odbyły się rekolekcje ignacjańskie, które prowadził Jerzy Mordarski SJ. W rekolekcjach uczestniczyło 8 osób: 4 osoby odprawiały I Tydzień, 1 osoba III Tydzień, 3 osoby Syntezę „Śladami św. Piotra”. Siostry Benedyktynki przygotowywały tak smaczne posiłki i desery, że długo będziemy je wspominać i za nimi tęsknić. Z całego serca dziękujemy Siostrom za serdeczne przyjęcie nas i stworzenie klimatu do modlitwy i spotkania z Jezusem. (JM)

Najlepszy Lekarz (świadectwo)

Pozwoliłam Panu Jezusowi zbliżyć się do siebie w najtrudniejszym momencie swojego życia. przez 40 lat żyłam w pogoni za życiem: praca, zajęcia na uczelni, życie towarzyskie, przyjemności, itd. Byłam katoliczką z „obowiązku”, uczestniczyłam w niedzielnych Mszach św. i spowiadałam się dwa razy do roku. Pan Jezus nie był na pierwszym miejscu mojego życia; to miejsce zajmowały wszystkie inne sprawy, które wydawały się ważniejsze. Nie miałam problemu w nawiązaniu kontaktu z nowymi ludźmi czy w utrzymaniu przyjaźni. Nie potrafiłam jednak nawiązać żywej relacji z Jezusem.

Kiedy nastąpił w moim życiu największy kryzys, ból, cierpienie i żal poprosiłam o pomoc Jezusa. Jako pielęgniarka wiedziałam, że nie ma leku, który mogę zażyć, wiedziałam natomiast, że potrzebuję Lekarza. Pan Jezus przeprowadził mnie przez ten trudny czas, opatrzył rany i rozpoczął się proces uzdrowienia serca. A wszystko zaczęło się rok temu na rekolekcjach ignacjańskich Fundament: „Uzdrowienie z poczucia krzywdy”. Podczas modlitwy zbliżałam się do Jezusa. On dotykał i uzdrawiał moje zranienia jeszcze z okresu dzieciństwa. To był dla mnie trudny czas, ale nigdy wcześniej nie czułam takiej opieki, wsparcia i zrozumienia od Boga. Doświadczyłam namacalnie łaski i Bożej miłości.

Po rekolekcjach, Jezus zachęcał mnie do współpracy z Nim i troszczył się o mnie jak nikt inny dotąd. Trafiłam na program 12 Kroków „Wreszcie żyć”, w którym jestem od kilku miesięcy, aby lepiej zrozumieć siebie i sobie samej pomóc.

Odczuwałam też pragnienie kontynuowania Ćwiczeń duchowych i dlatego zdecydowałam się na rekolekcje I Tygodnia w milczeniu. Wyjazd i udział w tych rekolekcjach okazał się najlepszą inwestycją w życiu. Podczas modlitwy słowem Bożym i Adoracji, w ciszy i skupieniu, jeszcze bardziej otworzyłam się na Bożą miłość. Nigdy dotąd nie czułam się tak kochana i akceptowana przez Boga. Jestem wdzięczna Bogu za podarowany czas. Kończę rekolekcje z pytaniem z Książeczki Ćwiczeń duchowych (nr 53), które mnie nurtuje i na które szukam odpowiedzi: „Co powinnam uczynić dla Chrystusa?” (Bernadetta)


Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”

X ZK w Porszewicach (2015) – Moment głosowania delegatów nad przyjęciem uchwały programowej


Spotkanie w ramach programu Rodzina Rodzinie

W związku z powołaniem Mobilnej Ambasady Caritas Polska pod nazwą: „Skazani. Dotknij otwartych ran kościoła umęczonej wojną Syrii”, Centrum Medialne Caritas zaprasza na spotkanie ze świadkami tamtych wydarzeń w dniu 10 marca o godz. 13.30 w podziemiach Katedry im. św. Floriana w Warszawie. W ramach programu Rodzina Rodzinie powstał specjalny pojazd, który podróżując po całej Polsce promuje i wspiera działania na rzecz umęczonych wojną rodzin syryjskich. Caritas dziękuje również za dotychczasowe wsparcie niesione syryjskim rodzinom w programie „Rodzina Rodzinie”.


Medytacja 16.02.2019

 1. Znak Krzyża Świętego.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.
 3. Wprowadzenie I: Tekst z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3-12)

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

Obraz do modlitwy:
Zobaczę Jezusa na jakiejś górze (każdy ma swoje ulubione góry – niech to będzie miejsce SPOTKANIA szczególnie bliskie mojemu sercu).
(2 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy):
Prośmy Boga o łaskę życia programem BŁOGOSŁAWIEŃSTW oraz by Bóg wskazał, do praktykowania których z nich szczególnie nas zaprasza w tym roku.

 1. Punkta:

Punkt 1 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Czy potrafię wyrzec się czegoś by mogło poszerzać się Królestwo Boże tu na ziemi?
Czy umiem powierzać się Bogu w czasie smutku? Czy jest ktoś obok mnie kto teraz wymaga pocieszenia? Jakie słowa z Pisma św. lub kogoś życzliwego były dla mnie pocieszeniem w trudnych chwilach?
Czy szanuję przestrzeń ciszy, kiedy wymaga tego sytuacja?
Zobaczę jakiego zgiełku mogę uniknąć w swoim życiu?
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś „Tyle doświadczycie z tajemnicy miłosierdzia, ile sami go okażecie”. Mamy prawo dociekać sprawiedliwości, ale „bez miłosierdzia sprawiedliwość bywa okrutna „- powiedział w innym miejscu. Warto za każdym razem prosić Boga o światło JAK postąpić w danej sytuacji.

Przyjrzę się swojemu życiu i zobaczę te momenty, w których doświadczyłam łaski Bożego Miłosierdzia. Zobaczę, gdzie jeszcze nie umiem go w pełni okazać komuś, kto mnie zranił. Poproszę Boga by uzdalniał moje serce do okazywania miłosierdzia. Popatrzę też, z jakimi intencjami podejmuję działania, prowadzę rozmowy, zawieram relacje … Jezus mówi, że to ludzie „czystego serca Boga oglądać będą.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Błogosławieństwa z poprzednich punktów i powyższe są projektem na całe życie. Poproszę Boga by udzielał mi swych łask, zwłaszcza gdy ktoś jest cyniczny wobec mnie, uderza w moją godność, mówi kłamliwie o mnie. Szczególnie poproszę o łaski dla tych, którzy są prześladowani z powodu wiary.

Błogosławieni niosący pokój – bez pokoju niemożliwe jest normalne życie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie co ja czynię by przymnażać pokoju na świecie. Nie jestem politykiem, ale mogę wnosić pokój w życie toczące się wokół mnie.

Zobaczę, kiedy tego nie czynię, a kiedy mi się to udaje.
(6 minutowe rozmyślanie)

 1. Rozmowa końcowa:Porozmawiam z Jezusem o tym, co było trudne lub szczególnie poruszyło moje serce podczas tej medytacji.
  (3 min rozmyślanie)
 2. Ojcze nasz….
 3. Znak Krzyża św.

Opracowała Joanna Łagan (wspólnota Droga)


Rekolekcje radiowe 2019

Zapraszamy serdecznie na rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym, które odbędą się w dniach 10 marca – 7 kwietnia 2019
Rekolekcyjnej drodze towarzyszyć będą słowa:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”
(Mt 11, 28)

Czytaj więcej…


Zegar Rodzinny – warsztaty

Zegar rodzinny” to warsztaty mające służyć budowaniu dobrych relacji w rodzinie (w małżeństwie, między rodzicami i dziećmi lub między rodzeństwem). Program został stworzony przez hiszpańską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) we współpracy z Instituto Universitario de la Familia de la Pontificia Universidad de Comillas w Madrycie, a jego oryginalna nazwa brzmi „Reloj de la Familia”. Powiedzmy na początku parę słów o projekcie. O co chodzi z tym „zegarem”?

O projekcie „Zegar rodzinny” z Justyną i Marcinem Telickimi rozmawia Kinga Waliszewska.

Czytaj więcej…


Projects 171 – Święto WŻCh

Zapraszamy do lektury kolejnego, 171, numeru „Projektów”, zawierającego wskazówki do przygotowania i obchodów światowego dnia Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, który obchodzimy w święto Zwiastowania Pańskiego, 25 marca.


Na rekolekcje ignacjańskie…

05.04-07.04.2019 Modlitwa Jezusowa w praktyce Częstochowa
05.04-07.04.2019 Ignacjański weekend dla małżeństw „Grzech i pojednanie w małżeństwie” Gdynia
05.04-07.04.2019 Spotkania małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Kalisz
08.04-14.04.2019 Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem Kalisz
09.04-14.04.2019 Fundament Czechowice
09.04-14.04.2019 Fundament Częstochowa
09.04-14.04.2019 Fundament Kalisz
09.04-14.04.2019 Fundament Zakopane
12.04-14.04.2019 Doświadczenie przełomu życia Gdynia
12.04-14.04.2019 Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” Warszawa Falenica
15.04-20.04.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Kalisz
24.04-28.04.2019 Modlitwa Jezusowa Kalisz
27.04-05.05.2019 I,II,IV, S- Duch Święty Ożywiciel. O przemieniającej mocy Ducha. Czechowice
27.04-05.05.2019 I,II,IV, Synteza: „Droga Mojżesza” Częstochowa
27.04-05.05.2019 I, II, z ind. prowadzeniem Gdynia
27.04-05.05.2019 Rewizja życia (w duchu II T) Jastrzębia Góra
27.04-05.05.2019 I, II, III, IV, T – ĆD z bibliodramą. „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. Iz 12,3 Zakopane

30.04-05.05.2019 Fundament Warszawa Falenica
30.04-05.05.2019 Fundament Kalisz
30.04-05.05.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Płock
07.05-15.05.2019 I, II, III, IV, Synteza Warszawa Falenica
07.05-15.05.2019 Ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym Warszawa Falenica
10.05-12.05.2019 Kurs dla narzeczonych Czechowice
11.05-19.05.2019 I, II, IV, Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz
14.05-19.05.2019 Fundament, Fundament Plus, Modlitwa prostoty Częstochowa
17.05-19.05.2019 Rekolekcje małżeńskie typu Marriage Encounter Czechowice
18.05-26.05.2019 I, III, IV Gdynia
21.05-26.05.2019 Fundament Czechowice
24.05-26.05.2019 „Czystość serca i ciała. Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych” Częstochowa

24.05-26.05.2019 Bariery i kompetencje w komunikacji Kalisz
27.05-02.06.2019 Warsztaty ikonopisania 2. stopnia Kalisz
27.05-02.06.2019 Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz
28.05-02.06.2019 Fundament Gdynia
28.05-02.06.2019 Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ Zakopane
31.05-02.06.2019 Kwadrans miłości, czyli Modlitwa rachunku sumienia (o. Seweryn Wąsik SJ) Czechowice

04.06-09.06.2019 Fundament Zakopane
14.06-16.06.2019 Skupienia dla Katechetów Czechowice
14.06-16.06.2019 Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla narzeczonych Gdynia
15.06-23.06.2019 I, II, IV, T – Kim jesteś, Duchu Święty? Zakopane
18.06-23.06.2019 Mindfulness z Modlitwą Jezusową Warszawa Falenica
23.06-28.06.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Pobiedziska
24.06-28.06.2019 SKB dla młodzieży (I st.) Czechowice
24.06-27.06.2019 Szkoła Kontaktu z Bogiem Czechowice
25.06-30.06.2019 Fundament Warszawa Falenica
25.06-30.06.2019 Fundament Plus Warszawa Falenica
25.06-30.06.2019 Fundament Zakopane
29.06-07.07.2019 I,II,III,IV,S – Jak rozeznawać poruszenia duchowe? Czechowice
29.06-07.07.2019 I,II,III,IV, Synteza z prowadzeniem indywidualnym Częstochowa
29.06-07.07.2019 II, IV Gdynia