Newsletter WŻCh w Polsce – wrzesień 2018

15 września 2018

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Goście z Anglii w Kaliszu
 • [ZAPROSZENIE] Podejmowanie decyzji – warsztat fundacji Vinea w Poznaniu
 • Abp Skworc: wdzięczność powinna być fundamentem codziennego życia każdego chrześcijanina
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • wzch.org.pl
 • Przemówienie o. Generała na Zgromadzeniu Światowym WŻCh
 • Medytacja 15.09.2018
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Pragnę, aby w Chinach mogła rozpocząć się nowa faza, która pomoże w uzdrawianiu ran z przeszłości, w przywróceniu i utrzymaniu pełnej jedności między wszystkimi chińskimi katolikami i w nowym zaangażowaniu się na rzecz głoszenia Ewangelii. https://t.co/TK9nILL9CN
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 26 września 2018

Goście z Anglii w Kaliszu

W lipcu br. gościliśmy naszych przyjaciół z Anglii, Penny i Robina Minney. Państwo Minney należą do kościoła anglikańskiego, żyją duchowością ignacjańską, od dwóch lat prowadzą spotkania ich wspólnoty w swoim domu. Robin był uczestnikiem kampu CLC ( WŻCh), w Bawarii, w 2010 roku. I tam mieliśmy okazję go poznać. W 2012 roku, na ich zaproszenie, cztery osoby pojechały do Durham, miasta, w którym mieszkają, żeby zobaczyć tą część świata, bo przecież, jak się okazuje, to też część świata, gdzie kochana jest duchowość ignacjańska i działa WŻCh (CLC).

Dwie najważniejsze rzeczy z tamtej podróży, które wspominam po kilku latach -najważniejsze gdy zostaliśmy zaproszeni na spotkanie medytacyjne ( wtedy jeszcze żyła założycielka ich grupy, lekarka, która większość życia spędziła wraz ze swoim mężem, pastorem, w Kenii i w jej domu odbywały się spotkania), oraz wizyta w Świecie Bedy, w miejscowości Jarrow, miejscu poświęconym czasom i osiągnięciom Bedy Czcigodnego, bendyktyna z VII wieku, doktora kościoła i świętego, uznawanego przez kościół katolicki, anglikański i prawosławny. To właśnie od Św. Bedy Papież Franciszek zaczerpnął swoje motto: 'Spojrzał z miłością i wybrał’. Wizytę naszych gości w Polsce rozpoczęliśmy od Kalisza, od Ośrodka Rekolekcyjnego Ojców Jezuitów, gdzie spotkanie poprowadził ojciec Wojciech Nowak. Zapoznał naszych gości z całym ośrodkiem i przy okazji wprowadził w bogate dzieje naszego miasta. Bardzo szybko okazało się, że jest wiele wspólnych tematów, szczególnie związanych z naszą duchowością. Kolejne dni to zwiedzanie Kalisza, Zawodzie, skansen historyczny w miejscu, gdzie odkryto ślady z przeszłości, z różnych epok, Seminarium, gdzie nocowali, agapa z członkami Kaliskiej Wspólnoty Lokalnej, po której nasi goście stwierdzili, że naprawdę widać, że jesteśmy wspólnotą, że potrafimy razem świętować. O spotkanie medytacyjne poprosiliśmy Wspólnotę z Poznania, podczas którego dzieliliśmy się życiem. Dużo mieliśmy sobie do powiedzenia podczas dzielenia, poczuliśmy prawdziwą łączność w duchu WŻCh, a słowa, które zostały wypowiedziane, pozostaną na zawsze w naszych sercach. Biorąc pod uwagę wiek naszych gości, część czasu trzeba było przeznaczyć na odpoczynek, tym bardziej, że pogoda temu sprzyjała, wyjątkowo jak na to lato, było dość chłodno.

Częstochowę podziwiali w strugach deszczu, co nie przeszkodziło w pokazaniu charakteru tego miejsca. Dopełnieniem i pamiątką odwiedzin Jasnej Góry jest 'Dzienniczek’ Siosty Faustyny Kowalskiej, w wersji angielskiej, ofiarowany naszym gościom. W naszej dalszej podróży po Polsce udaliśmy się do Warszawy, gdzie serdecznie zaopiekowała się Wspólnota Warszawska, organizując zwiedzanie miasta przeplatane licznymi wizytami w kawiarenkach, które często są jednocześnie miejscami pamięci.

Muzeum Powstania Warszawskiego pozwoliło ogarnąć historię miasta, szczególnie ostatnich miesięcy wojny, gdzie jeszcze żywe są wspomnienia i rany, pomimo upływu lat. Izba pamięci generała Kuklińskiego, to kolejne miejsce, wybrane podczas naszej krótkiej wizyty, gdzie Jack Strong pokazuje co mogło być naszym udziałem, w bardzo niedawnej przeszłości. Wspólnota Warszawska oprowadziła nas po ośrodku i kościele św. Andrzeja Boboli. nasz święty patron, fascynuje swoją niezwykle heroiczną postawą. Na zakończenie pobytu naszych gości Wspólnota Warszawska przygotowała piknik na Polach Mokotowskich, gdzie w towarzystwie radosnych warszawiaków, biwakujących po trudach pracy na świeżym powietrzu, spędziliśmy fantastyczne popołudnie pod chmurką. Dużo można by jeszcze wspominać, jedno jest tu najważniejsze – poczucie wspólnoty, na każdym kroku towarzyszyły nam osoby bliskie. Dziękujemy! A nasi goście serdecznie zapraszają do siebie. Kontakt: Dorota Kołodziejczyk WŻCh Kalisz, JPII.


[ZAPROSZENIE] Podejmowanie decyzji – warsztat fundacji Vinea w Poznaniu

Wola Boża a nasze pragnienia, pory wyboru – jak znaleźć właściwy czas, rozeznawanie duchowe – jak korzystać z dobrych podpowiedzi

Termin: 20 października

Opis: Stojąc przed ważnymi decyzjami w życiu, często jesteśmy zagubieni, bo wybór jednego oznacza odrzucenie innych możliwości. Świat oferuje nam tak wiele, że często mamy problem z podjęciem decyzji. Tym, którzy pragną do tego procesu zaprosić Pana Boga, proponujemy warsztat oparty o ignacjańskie metody rozeznawania. Będziemy mówić o tym jak ma się wola Boża do naszych pragnień, przedstawimy sposoby, które stosuje Pan Bóg i Szatan, by nam podpowiadać w życiu, pokażemy w jaki sposób podejmować decyzje w zależności od naszego stanu duchowego i porozmawiamy o roli wolności wewnętrznej w poszukiwaniu tego co da nam szczęście. Spotkanie poprowadzą s. Ala i s. Ewa, które na co dzień towarzyszą młodym osobom w duchowej drodze. Podzielą się one swoimi własnymi doświadczeniami w szukaniu swojego miejsca w świecie.

Dla kogo warsztat?
Osoby, które stoją przed ważnymi decyzjami: wybór drogi życia, studiów, poważne zmiany czy wyjazdy.

Korzyści jakie można uzyskać poprzez uczestnictwo w warsztacie.
Podczas warsztatu będzie możliwość poznania konkretnych narzędzi, które zostawił nam św. Ignacy Loyola i które od wieków służą do tego, by usłyszeć głos Boga i w wolności za nim pójść. Będzie też okazja do osobistej refleksji oraz rozmów z osobami, które również stoją na życiowych skrzyżowaniach.

czas trwania: sobota 9.00- 17.00

miejsce: Poradnia psychologiczno- duchowa VINEA, Szewska 18a, Poznań

koszt: 100 zł


Abp Skworc: wdzięczność powinna być fundamentem codziennego życia każdego chrześcijanina

Wdzięczność była głównym tematem przemówienia metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca podczas nauczania skierowanego do kobiet zebranych na piekarskim wzgórzu podczas stanowej pielgrzymki kobiet do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Matka wszystkich cnót – Wdzięczność, nazywana w teologii matką wszystkich cnót, oznacza, że potrafimy dostrzec i docenić dobro, jakie otrzymujemy od Boga i od ludzi. Wdzięczność jest istotą Eucharystii, która jest właśnie dziękczynieniem, „składaniem podziękowania” za dobro otrzymane z Bożej ręki. Wdzięczność powinna być fundamentem codziennego życia każdego chrześcijanina – mówił z piekarskiego wzgórza metropolita katowicki.

Zwracając się do kobiet zgromadzonych na piekarskim wzgórzu abp Skworc podziękował im za „wierność Bogu, za troskę, jaką otaczają swoich bliskich, za wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie opuszczonego, starszego, chorego i niepełnosprawnego”. – Dostrzegamy i jesteśmy wdzięczni za miłość i dobro, jakim każdego dnia obdarzanie wasze rodziny i wasze wspólnoty – dodał.

„Nazaret”

Metropolita katowicki podkreślił, że „szczególnym wyrazem wdzięczności Bogu i ukoronowaniem siedmiu wieków maryjnej pobożności w piekarskiej parafii jest budowany dom Nazaret. – Nasi przodkowie wznieśli to sanktuarium. Dziś przeszedł czas na nasze pokolenie. Czas, aby dzięki naszym modlitwom, zaangażowaniu i darom materialnym ukończono budowę domu „Nazaret” – domu świętych rodzin i domu uświęcania rodzin – powiedział.

Dodał także, że ma to być dla następnych pokoleń miejsce umacniania wiary, jak również symbol wdzięczności i wierności współczesnego Śląska Bogu i Matce Najświętszej.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę abp Skworc przypomniał, że oficjalne włączenie Górnego Śląska do Macierzy „dokonało się symbolicznym aktem przejścia wojska polskiego przez most na Brynicy w Szopienicach w 1922 roku”. W tym kontekście podziękował matkom – „nauczycielkom przekazującym wiarę, język i kulturę”, że to właśnie dzięki nim na ziemiach śląskich przetrwałą mowa ojczysta. czytaj więcej >


Przemówienie o. Generała na Zgromadzeniu Światowym WŻCh

>> Pośród tych kilku chlebów i ryb, jakie WŻCh ma do podzielenia się z Kościołem i światem, jest doświadczenie osobistego i wspólnotowego rozeznawania duchowego. Duchowość ignacjańska wprowadza w rozeznawanie oraz ćwiczy nas w rozwijaniu go, tak by stało się nawykiem w naszym chrześcijańskim życiu. Papież Franciszek poprosił Towarzystwo Jezusowe o szczególną pomoc w upowszechnianiu praktyki rozeznawania w życiu Kościoła. Ta prośba odnosi się także do wszystkich, którzy żyją duchowością ignacjańską. WŻCh, jako ruch świeckich inspirowany tą duchowością, jest najlepiej przygotowany do tego, by wspierać rozwój Kościoła świeckiego zdolnego do rozeznawania w życiu osobistym i wspólnotowym. <<

Pełny tekst przemówienia: Rozeznająca Wspólnota Świeckich w Służbie Pojednania

Więcej informacji na temat Zjazdu w Argentynie będzie w dostępne październiku, po spotkaniu w Otwocku.


Medytacja 15.09.2018

Medytacja ignacjańska w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (15.09.2018)

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny

Znak Krzyża św.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.

Wprowadzenie I (Ps 116, 1-9)

Alleluja.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.

Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.

Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,
moje nogi – od upadku.

Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

Obraz do modlitwy: wyobrażę sobie trudną drogę, może górską wyprawę, czy długi marsz w ciemności w nieznanym terenie, którą pokonuję z najlepszym przyjacielem.
(1-minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): poproszę Ducha Świętego o łaskę wdzięczności i umiejętność dziękowania Bogu za Jego obecność w moim życiu.

Punkta:
Punkt 1:
„Ale wezwałem imienia Pańskiego: «O Panie, ratuj me życie!»”
Psalmista wychwala Boga, który jest czuły na ludzki los i wsłuchuje się w prośby i wołania człowieka. Bóg ratuje życie tych, których „oplotły więzy śmierci i którzy się do Niego uciekają.

Kiedy ja szukam pomocy Boga? Jaki sprawy do Niego zanoszę? Co najbardziej zagraża mojemu życiu?
(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.”
Taki jest nasz Bóg: łaskawy, sprawiedliwy i miłosierny – strzeże i wybawia, pochyla się nad bezsilnymi, podtrzymuje i podnosi upadających, czyni dobrze …
Jak dziękuję Bogu za Jego opiekę? A może mam do Niego żal, że wolałem, a On nie słyszał?
Czy na pewno nie odpowiedział? Spróbuję razem z Nim, jeszcze raz zobaczyć te wszystkie sytuacje.
(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: ,,Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących.”
To Bóg jest Życiem i jego Dawcą. On przywraca spokój, chroni od śmierci, od łez i od upadku. Ciągle zaprasza człowieka, szuka go i nieustannie wygląda jego powrotu do krainy żyjących.

Jak odpowiadam na Boże zaproszenia? Co wybieram – chodzenie w obecności Pańskiej, czy zagubienie w świecie, we własnych lękach, zależności od opinii innych?
(6-minutowe rozmyślanie)

Rozmowa końcowa: porozmawiam z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym co się wydarzyło na medytacji. Podziękuję Bogu za Jego hojność.
(3-minutowe rozmyślanie)

Ojcze nasz…

Znak Krzyża św.

Opracowała: Elżbieta Wierszyło


Na rekolekcje ignacjańskie…

 • Dojrzałość emocjonalna (o. S. Wąsik SJ) Czechowice02.11 – 04.11.2018
 • Kurs Duchowości Ignacjańskiej Częstochowa 02.11 – 04.11.2018
 • Wspólnota formacyjna 25-50 lat Warszawa Falenica 02.11 – 04.11.2018
 • I, II, Synteza z Maryją Kalisz03.11 – 11.11.2018
 • I, II, III, IV, ĆD indywidualneZakopane 03.11 – 11.11.2018
 • Rekolekcje kapłańskieGdynia 06.11 – 09.11.2018
 • Fundament, Fundament Plus Częstochowa 06.11 – 11.11.2018
 • Rekolekcje dla narzeczonych Czechowice 09.11 – 11.11.2018
 • I, II, z ind. prowadzeniem Gdynia10.11 – 18.11.2018
 • Rekolekcje dla seniorów Warszawa Falenica12.11 – 15.11.2018
 • Rekolekcje kapłańskieCzęstochowa 13.11 – 16.11.2018
 • Rekolekcje kapłańskie Kalisz13.11 – 16.11.2018
 • Fundament Czechowice13.11 – 18.11.2018
 • Fundament Zakopane13.11 – 18.11.2018
 • I,II,III,IV, Synteza klasycznaCzęstochowa17.11 – 25.11.2018
 • I, II, III, IV Kalisz 17.11 – 25.11.2018Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz17.11 – 25.11.2018
 • Poznanie i akceptacja siebie Gdynia 21.11 – 25.11.2018
 • Chrześcijańska i ludzka dojrzałość z perspektywy wiary i psychologii (o. J. Prusak SJ) Zakopane 23.11 – 25.11.2018
 • Rekolekcje kapłańskie Czechowice 25.11 – 28.11.2018
 • Modlitwa Jezusowa ze św. Janem od Krzyża Kalisz 26.11 – 02.12.2018
 • Rekolekcje kapłańskie – o. D. Piórkowski SJ Zakopane 26.11 – 29.11.2018
 • Fundament Kalisz 27.11 – 02.12.2018
 • Ignacjański weekend dla małżeństw „Fundament życia małżeńskiego”Gdynia30.11 – 02.12.2018
 • Fundament Warszawa Falenica30.11 – 05.12.2018
 • Strapienie, depresja i życiowe smutki – od rozpaczy ku rozwojowi Częstochowa 30.11 – 02.12.2018
 • I, II, III, IV, S – Odnaleźć radość życia. Modlitwa psalmami Czechowice01.12 – 09.12.2018
 • I, II, III, IV, T – Uczucia Jezusa Zakopane 01.12 – 09.12.2018
 • Fundament Częstochowa 04.12 – 09.12.2018 Fundament Gdynia 04.12 – 09.12.2018
 • Rekolekcje dla narzeczonych Kalisz 07.12 – 9.12.2018
 • Fundament Zakopane 11.12.2018
 • Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla narzeczonych Gdynia 14.12 – 16.12.2018
 • Skupienie adwentowe – Sztuka oczekiwania Warszawa Falenica 14.12 – 16.12.2018
 • Walka duchowa jako droga do uzdrowienia wewnętrznego Częstochowa 14.12 – 16.12.2018
 • SKB dla młodzieży (I i II st.) Gdynia 26.12 – 31.12.2018SKB dla młodzieży (I st.) Gliwice 26.12 – 31.12.2018
 • Modlitwa Jezusowa 3.dniowa Warszawa Falenica 27.12 – 30.12.2018
 • Modlitwa Jezusowa 5.dniowa Warszawa Falenica 27.12 – 01.01.2019
 • Fundament Czechowice 27.12.2018
 • Fundament Kalisz 27.12.2018
 • I,II,III,IV, S – Błogosławieństwa Jezusa – ukryty skarb Częstochowa28.12.2018
 • I, II, III, IV, T – Jezus, który nas uzdrawia (Łk)Zakopane 29.12.2018
 • Modlitwa Jezusowa noworoczna Warszawa Falenica 30.12 – 01.01.2019