Newsletter WŻCh w Polsce – sierpień 2018

15 sierpnia 2018

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • WŻCh na rowerach – 6/2018
 • Zaproszenie na Forum Wspólnot Lokalnych 2018
 • Jubileusz wspólnoty lokalnej w Białymstoku – podziękowanie
 • POSŁUCHAĆ SIEBIE – USŁYSZEĆ BOGA
 • Franciszek: życie chrześcijanina nie może być bierne, nie może upływać w obojętności, apatii, letniości
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Nasz świat potrzebuje rewolucji miłości! Niech ta rewolucja zacznie się od was i od waszych rodzin!
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 25 sierpnia 2018

WŻCh na rowerach – 6/2018

W dniach 26 czerwca – 1 lipca 2018r. z inicjatywy poznańskiej WŻCh 18 miłośników jednośladów z Poznania i okolic oraz Warszawy i Torunia miało szansę spotkać się na kolejnej, już 4-tej, rowerowej pielgrzymce WŻCh. Jej duchowym opiekunem był o. Dariusz Michalski SJ, a trasa tym razem wiodła przez wschodnią Polskę (odcinkami szlakiem Green Velo).

Pielgrzymkę poprzedzał prolog. Grupa 8 osób wystartowała 4 dni wcześniej z Grabarki, odwiedzając po drodze m.in. Janów Podlaski, Kodeń (kościół św. Anny z obrazem Matki Bożej Kodeńskiej, Kalwaria Kodeńska), Jabłeczną (odpust w Monasterze św. Onufrego) i Włodawę.

Kolejni rowerzyści dołączyli w Wytycznie i Lublinie, by wspólnie finiszować po ostrym podjeździe w sobotę 30 czerwca w prowadzonym przez o. franciszkanów Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Był to bardzo ubogacający i obfity w różne przeżycia czas, kiedy mogliśmy doświadczyć Bożej opieki, ludzkiej życzliwości i poznawać bardziej siebie nawzajem i siebie samych. Codzienna Eucharystia i modlitwa w drodze (zależnie od dnia i trasy: Anioł Pański, litania, koronka) oraz wspólne posiłki i rozmowy pozwalały bardzo mocno doświadczyć prawdziwej wspólnoty przyjaciół w Panu. Na trasie gościliśmy w różnych wspólnotach. W Wytycznie bardzo serdeczne przyjęcie (po ulewnym deszczu na ostatnim odcinku) zgotowały nam siostry nazaretanki. W Lublinie przeżyliśmy piękny czas u sióstr białych z Afryki integrując się jednocześnie z członkami lubelskiej WŻCh. Dalej spędzając słoneczne popołudnie na Rynku w Zamościu dotarliśmy na nocleg do Łabuni do domu prowadzonego przez Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kolejnego dnia nasza trasa wiodła przez Suchowolę i Krasnobród do uzdrowiskowej miejscowości Horyniec Zdrój. Poruszając się dalej szlakiem Green Velo dotarliśmy do Przemyśla do sióstr benedyktynek. Stąd po Eucharystii, wieczornym spacerze po Rynku (w kroplach letniego deszczu) i nocnym wypoczynku ruszyliśmy rano już do celu pielgrzymki – do Kalwarii Pacławskiej. Tu o. franciszkanie opowiedzieli nam o historii tego regionu i sanktuarium oraz Słudze Bożym O. Wenantym Katarzyńcu, którego proces beatyfikacyjny właśnie się toczy.

Dziękujemy Bogu, że pobłogosławił nam sprzyjającą aurą, wystarczającą kondycją, brakiem większych rowerowych usterek, pięknymi widokami przyrody wschodniej Polski i pozwolił „posmakować” tamtejszej kultury, religijności (przenikanie się prawosławia, katolicyzmu i judaizmu), kuchni oraz hojności i otwartości serc mieszkańców tych regionów.

Kolejna pielgrzymka (tym razem nowość – rekolekcje rowerowe – rekorowerymka) już za rok. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z koordynatorem – Maciejem Chlebanowskim – [email protected]. A może tak zlot gwiaździsty? Start z różnych miejsc i wspólny finisz?


Zaproszenie na Forum Wspólnot Lokalnych 2018

Drodzy Odpowiedzialni za Wspólnoty Lokalne!

Bardzo serdecznie zapraszamy Każdą/Każdego z Was na kolejne Forum Wspólnot Lokalnych, które odbędzie się 13-14 października 2018 r. w Otwocku, przy ul. S. Żeromskiego 6. Nasze zaproszenie kierujemy do Koordynatorów, Animatorów Formacji i Asystentów Wspólnot lokalnych. To bowiem tym trojgu osobom, reprezentującym przecież dwa współpracujące ze sobą w misji środowiska – Towarzystwo Jezusowe oraz Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, powierzone jest bieżące pasterzowanie w naszych Wspólnotach. Uczestniczenie w spotkaniach o charakterze wymiany, wzajemnej inspiracji oraz odczytywania ważnych akcentów w bieżącej pracy każdej z osób odpowiedzialnych (oczywiście na miarę możliwości) wydaje się wręcz koniecznością, dającą korzyść obu stronom.

Chociaż program spotkania nadejdzie niebawem, to już można zasygnalizować trzy bloki:

 • Zjazd Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Argentynie i jego implikacje dla działań wspólnoty krajowej;
 • ochrona danych osobowych (RODO) a stowarzyszenia religijne w Polsce;
 • czy i jakie wyzwania niesie ze sobą postawa patriotyzmu – w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918-2018).

Spotkanie będzie trwało od godz. 9.30 w sobotę do obiadu w niedzielę!!!

Kwestiami organizacyjnymi tego spotkania zajmie się Sekretariat. Koszt uczestnictwa w Forum wyniesie: pobyt: 120,00 zł + koszty podróży.

Liczymy na Waszą obecność i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 20 września 2018 r. na adres: [email protected]. Gdyby jednak z jakiś ważnych powodów Twój przyjazd na Forum nie był możliwy, prosimy o wydelegowanie innej osoby ze wspólnoty, która będzie uczestniczyć w pracach Forum w Twoim imieniu. Informację o wydelegowaniu innej osoby prosimy przesłać w terminie i na adres potwierdzenia uczestnictwa.

Powierzając zbliżające się Forum i wszystkich jego uczestników orędownictwu Madonny Drogi – Matki Tego, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością, zapraszamy jeszcze raz w imieniu całej Rady Wykonawczej

Monika Trochimczuk i Bogusław Spurgjasz


Jubileusz wspólnoty lokalnej w Białymstoku – podziękowanie

Do Wszystkich Wspólnot, Wspólnotowiczów i Jezuitów oraz sympatyków – naszych Jubileuszowych Gości! Kochani!

Dziękujemy, że odpowiedzieliście tak licznie na nasze zaproszenie i dzieliliście z nami radość Jubileuszu 35-lecia istnienia i działania WŻCH w Białystoku. Dzięki Waszej obecności wszystko odbyło się tak jak sobie wymarzyliśmy – razem w wielkiej krajowej wspólnocie, razem w odpoczynku, przy stole i na modlitwie, w naszym pięknym regionie. Dziękujemy za wzruszające spotkania i rozmowy. Wszystko to zostawiło na nas głęboki i dobry ślad. Pan Bóg jest dla nas, także przez Was, bardzo łaskawy.

Dziękujemy za złożone życzenia, modlitwy w naszej intencji, ofiarowane pamiątki i inne wyrazy życzliwości. Dziękujemy za te przekazane na piśmie i te wyrażone w osobistych spotkaniach.

Niech Nasz Zbawiciel i Maryja Jego i nasza Matka Was błogosławi.

Z pozdrowieniem i modlitwą – Białostocka WŻCh

PS. Postaramy się w nadchodzącym czasie udostępnić zdjęcia z Jubileuszu.


POSŁUCHAĆ SIEBIE – USŁYSZEĆ BOGA

26-28 października 2018 Morasko/Poznań

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu oraz Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA zapraszają na sesję o życiu człowieka w świetle duchowości ignacjańskiej, którą poprowadzi o. Robert Bujak SJ – rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, psycholog, rektor kolegium oo. Jezuitów w Warszawie.

Każdy z nas potrzebuje relacji – spotkania z człowiekiem, z Bogiem. Choć tego pragniemy, nie jest nam łatwo wypowiedzieć to, co przeżywamy i usłyszeć, co drugi chce nam przekazać.

Trudno nam jest usłyszeć człowieka, którego widzimy, co dopiero Boga, którego nie widzimy…
Potrzebujemy się uczyć słuchać tak, by usłyszeć, i mówić tak, by wyrazić to, co jest w nas. Tylko tak zmierzać będziemy do głębszego spotkania ze sobą nawzajem.

Sesja będzie próbą uczenia się uważnego słuchania siebie i drugiego, by dojść do rozpoznawania głosu mówiącego do nas Boga.

W programie: konferencje, medytacje słowa Bożego, refleksje oraz dzielenie w oparciu o metodę tzw. „rozmowy duchowej”, możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz uczestnictwa we Mszy św, spacery…


Franciszek: życie chrześcijanina nie może być bierne, nie może upływać w obojętności, apatii, letniości

Do budowania dobra w swoim środowisku zachęcił papież młodych Włochów podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”.

Swoją refleksję Ojciec Święty skierował przede wszystkim do ponad 70 tys. młodzieży przybyłej ze 195 diecezji włoskich do Wiecznego Miasta z pielgrzymką przed październikowym synodem biskupów. W swojej refleksji Franciszek nawiązał do drugiego czytania dzisiejszej XIX niedzieli zwykłej (Ef 4,30-5,2), w którym św. Paweł zachęca chrześcijan Efezu do naśladowania Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie.

Papież zwrócił uwagę na słowa Apostoła, który wzywa adresatów jego listu, by nie zasmucali Ducha Świętego. Chrześcijanie otrzymali Go w sakramentach chrztu św. i bierzmowania. Ojciec Święty przypomniał, że w przyrzeczeniach chrzcielnych, ponowionych podczas bierzmowania wyrzekamy się zła i zobowiązujemy do działań na rzecz dobra.

Franciszek wskazał, że wyrzeczenie się zła oznacza mówienie „nie” kulturze śmierci, która przejawia się w ucieczce od rzeczywistości ku fałszywemu szczęściu wyrażającemu się w kłamstwie, oszustwie, niesprawiedliwości i pogardzie dla innych. Dlatego Apostoł Paweł zachęca do usunięcia z naszych serc „wszelkiej goryczy, uniesienia, gniewu, wrzaskliwości, znieważania – wraz z wszelką złością” (w. 31). Papież dodał, że do bycia dobrym chrześcijaninem konieczne jest także przylgnięcie do dobra i czynienie dobra. Wskazał, że życie chrześcijanina nie może być bierne, nie może upływać w obojętności, apatii, letniości. „Taka postawa jest sprzeczna z Ewangelią i jest także sprzeczna z charakterem was, młodych ludzi, którzy z natury jesteście dynamiczni, entuzjastyczni i odważni” – stwierdził Ojciec Święty.

Czytaj dalej …>


Na rekolekcje ignacjańskie…

 • Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Gdynia 05.10 – 07.10.2018
 • Rekolekcje dla małżeństw Kalisz 05.10 – 07.10.2018
 • O sztuce słuchania. Jak słuchać Boga, siebie samego i bliźnich w oparciu o duchowość Ojców Pustyni (P. Słabek) Czechowice 05.10 – 07.10.2018
 • Rachunek grzechów czy rachunek sumienia? Częstochowa 05.10 – 07.10.2018
 • I, II, III, IV, T – Droga Piotra Twoją drogą Zakopane 06.10 – 14.10.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 08.10 – 14.10.2018
 • Umiłowany uczeń – lectio divina Kalisz 09.10 – 14.10.2018
 • Fundament Częstochowa 09.10 – 14.10.2018
 • Rekolekcje małżeńskie Czechowice 12.10 – 14.10.2018
 • I, II, III Gdynia 13.10 – 21.10.2018
 • Pocieszyciel otwiera na Bożą Radość (o. M. Szczęsny SJ) Zakopane 19.10 – 21.10.2018
 • I, II, III, IV, S – Synteza klasyczna Czechowice 20.10 – 28.10.2018
 • I,II,III,IV, S – z prowadzeniem indywidualnym Częstochowa 20.10 – 28.10.2018
 • I, II, III Kalisz 20.10 – 28.10.2018
 • I, II, III, IV, S Warszawa Falenica 22.10 – 30.10.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Warszawa Falenica 22.10 – 30.10.2018
 • Fundament Gdynia 23.10 – 28.10.2018
 • Fundament Zakopane 23.10 – 28.10.2018