Newsletter WŻCh w Polsce – lipiec 2018 – Zgromadzenie Światowej WŻCh w Buenos Aires

30 lipca 2018

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Dnia 22 lipca rozpoczyna się XVII Światowe Zgromadzenie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Argentynie
 • Delegaci Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Buenos Aires: to konkretne powołanie osób świeckich
 • Papież do członków Wspólnot Życia Chrześcijańskiego
 • Zgromadzenie Światowe WŻCh spotyka się z Asystentem kościelnym
 • List Papieża Franciszka
 • Podsumowanie ankiet przed Zgromadzeniem BA 2018
 • Ogini
 • Relacja ze spotkania 'Przyjąć – Towarzyszyć – Rozeznawać – Integrować’
 • Medytacja 30.06.2018

Świętość nie dotyczy tylko spraw duchowych, ale także nóg, które prowadzą nas do braci i rąk, którymi im pomagamy.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 29 lipca 2018

Dnia 22 lipca rozpoczyna się XVII Światowe Zgromadzenie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Argentynie

Temat: „Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata”. Łaska: „Większej głębi i integracji w przeżywaniu charyzmatu WŻCh w dzisiejszym świecie”.

Polska delegacja – od lewej: Basia Wielgus (Trójmiasto), Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań), o. Leszek Mądrzyk SJ,

Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom polskiej Wspólnoty WŻCh za włączenie się w przygotowania do Zgromadzenia, zwłaszcza za wasze dzielenia, które spłynęły do mnie. Wskazane przez was źródła przeżywania radości w związku z uczestnictwem we wspólnocie to : – uczestnictwo w spotkaniach WŻCh – wspólne działanie – apostolstwo – radość ze służby innym – świadomość, że nie jestem sama – wspólne doświadczenia – uczestniczenie wspólne we mszach świętych – wspieranie się wzajemną modlitwą – dzielenie się swoim życiem i doświadczeniem Boga – radość z bycia słuchanym, przyjętym i akceptowanym – modlitwa dziękczynna uczy radości – dostrzegania pozytywnych aspektów w życiu – żywa relacja z Jezusem – WŻCh pomaga pielęgnować tę relację – relacja z drugim człowiekiem – odkrywanie działania Pana Boga w naszym życiu przez dzielenia (wspólnota poszerza moje doświadczenie Boga) – wspólna formacja – integracja wiary z życiem – radość, że jesteśmy częścią większej całości (światowa WŻCh) – jasne zasady podążania za Chrystusem (także dzięki wskazówkom i dokumentom WŻCh) – mocne osadzenie WŻCh w strukturach Kościoła (stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa). – radość z otwarcia na to, że jesteśmy różni, ale wszyscy zaproszeni do współpracy z Jezusem i sobą nawzajem. Więcej owoców z tych dzieleń znajdziecie naszej stronie internetowej w „strefie wspólnoty”, są one dla nas źródłem wiedzy i siły do podjęcia procesu rozeznania, w którym będziemy uczestniczyć na Zgromadzeniu Światowym. Dziękując za każdego z was zwracam się z prośbą o otoczenie nas modlitwą na ten szczególny czas.

Marta Lewandowska-Harasimowicz


Delegaci Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Buenos Aires: to konkretne powołanie osób świeckich

XVII Światowe Zgromadzenie WŻCh odbyło się w Argentynie, w kolegium San Miguel, gdzie mieści się ośrodek rekolekcyjny Centro Loyola. Przez ponad 20 lat najpierw studiował, a potem pracował w tym miejscu obecny papież Franciszek.

Całe spotkanie, skupione wokół hasła: WŻCh jako dar dla Kościoła i świata, było okazją do ciekawej i pogłębionej refleksji nad sposobem przeżywania tego konkretnego powołania osób świeckich. Zakończyła je uroczysta msza święta we wspomnienie św. Ignacego. Uczestniczyli w nim delegaci wspólnot z ponad siedemdziesięciu krajów.

Wspólnoty te już od ponad pięćdziesięciu lat kontynuują w odnowionej formie wcześniejsze doświadczenie Sodalicji Mariańskiej i skupiają osoby świeckie, które w swoim codziennym życiu inspirują się doświadczeniem Ćwiczeń Duchowych świętego Ignacego.

Osoba papieża Franciszka i jego przesłanie były jedną z najważniejszych inspiracji tego spotkania. Delegaci w modlitwie, rozmowie, dzieleniu oraz pracy w małych grupach, przechodzili doświadczenie rozeznawania duchowego we wspólnocie.

Jeden dzień spotkania był poświęcony na wyjście do pobliskiej parafii świętego Józefa, znajdującej się w ubogiej dzielnicy, barrio San Miguel, aby spotkać się z rodzinami tej parafii i porozmawiać o ich życiu oraz przeżywaniu wiary w Pana Boga. Parafia ta została utworzona z inicjatywy o. Jorge Mario Bergoglio SJ, późniejszego papieża Franciszka, który był jej pierwszym proboszczem od 1980 do 1985 r.

cały artykuł >>


Papież do członków Wspólnot Życia Chrześcijańskiego

„Módlcie się i reflektujcie, aby Pan udzielił wam jeszcze większej głębi w życiu waszym charyzmatem tak, abyście ciągle byli darem dla Kościoła i świata” – napisał Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Spotkania członków Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, którzy formują się w oparciu o duchowość św. Ignacego Loyoli.
Odbywa się ono w stolicy Argentyny, Buenos Aires, z okazji 50. lecia powstania. Bierze w nim udział 250 członków wspólnot pochodzących z 70 krajów świata.
Franciszek zachęcił ich do jeszcze większej wdzięczności Panu, za dary i łaski od Niego otrzymane, niezależnie od zasług i jakości życia.

Papież podkreślił, że hojność Jezusa jest wezwaniem do wyjścia naprzeciw drugiego człowieka, aby nakarmić go jedynym chlebem, który może go zaspokoić, a którym jest miłość Boga.

Odnosząc się do ignacjańskiej zasady, aby być kontemplatywnymi w działaniu Papież wskazał, że jest to możliwe dzięki wejściu w Serce Boga poprzez rany Jezusa, który obecny jest w najsłabszych, odrzuconych, starych i chorych. Zachęcił także do ufności Panu tak, aby pozwolić się kształtować Jego miłości pytając się każdego dnia: co robię, co zrobiłem i co chciałbym zrobić dla Jezusa.

cały artykuł >>


Zgromadzenie Światowe WŻCh spotyka się z Asystentem kościelnym

Wdzięczność, zaproszenie do rozeznawania, wspólnota, współpraca i misja.

Tymi słowami można opisać przesłanie, jakie przekazał delegatom Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, o. Arturo Sosa SJ, który jako Przełożony Generalny Jezuitów jest jednocześnie Kościelnym Asystentem Światowym tej wspólnoty. Od 22 lipca trwa światowy zjazd delegatów z ponad 70-u krajów i odbywa się w Buenos Aires w Argentynie. Spotkanie z o. Arturo Sosa odbyło się 26 lipca. Na początku przemówienia nawiązał on do swojej osobistej drogi, która łączy się bardzo z formacją w Sodalicji Mariańskiej, w której uczestniczył i formował się, uczęszczając do szkoły prowadzonej przez jezuitów w Caracas w Wenezueli. Poprzez bycie w sodalicji dla młodych uczył się on wierności codziennej modlitwie, odkrywania Eucharystii i zaangażowania apostolskiego. Ta droga formacji pomogła mu w odkryciu również osobistego powołania do Towarzystwa Jezusowego.

Czytaj więcej…


List Papieża Franciszka

Papież Franciszek przesłał list na XVII Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, jego treść przedstawiamy w załączonym tłumaczeniu.

List papieża Franciszka [PDF]


Podsumowanie ankiet przed Zgromadzeniem BA 2018

W ramach przygotowań do Zgromadzenia Światowego nasi delegaci prosili Wspólnoty o wypełnienie ankiet z pytaniami o znajomość duchowości WŻCh oraz o doświadczenie radości, o której tak często pisze w swoich dokumentach papież Franciszek. Syntetycznie zebrane a przy tym ciekawe wyniki tych ankiet przedstawiamy w dwóch załączonych dokumentach:

Znajomość duchowości wspólnoty.

Odpowiedzi na pytanie o doświadczenie radości.


Ogini

link

Discover probably the greatest Lenten Spiritual Exercises Of the 21st century

Somewhere in Poland. Half a million people took part in nationwide Spiritual Exercises. Participants were given 20 million tasks to perform for the spirit and body. The action was covered by public, private, national and local media: 16 TV & RADIO stations, 85 Newspapers and portals, 112 Youtubers and bloggers

Why? Who and how?

The Christian Life Community (WŻCh) organises the „Lenten Scratch Card” in Poland since 2015. From Ash Wednesday to Easter, for 40 days, participants perform tasks to improve their relationship with God, people and Creation in the Ignatian spirit.

We have a big plan! Join us.

Organise the first international Lenten Scratch Card in your homeland in 2019 so that by 2025 it spans the whole world! Join the Editorial Board for Global Lenten Scratch Card 2019. We will prepare the first international edition of the Lenten Scratch Card together. In five steps.

 1. Join the Editorial Board by 31st October 2018. Write an email on behalf of the CLC in your country and send it to [email protected]
 2. Translate the tasks and supplementary materials.
 3. Find media and social partners who will help distribute the scratch cards.
 4. Estimate the number of needed scratch cards.
 5. Pray and act!

We invite you to probably the greatest Lenten spiritual exercises of the 21st century. We are convinced that thanks to the Scratch Card you can see more widely, believe deeper, love stronger, live more fully and work more effectively.

Coordinator / member of CLC in Poland
Wojciech Koczorowski
Tel: +48501199957
Email: [email protected]

* * *

Únase al Comité Editorial para Global Lenten Scratch 2019

Vamos a hacer juntos la primera edición internacional do los rascas de Cuaresma. En cinco pasos.

 1. Unete al Comité Editorial antes del 31.10.2018. Escribe un email en nombre de CLC en Vuestro país a la dirección editors@zdrapkawielkopostna.
 2. Traduce las tareas y los materiales complementarios.
 3. Encuentra socios mediales y sociales que te ayudarán a distribuir los rascas.
 4. Evalúa el número de rascas necesarios.
 5. ! Reza y actúa !

Os invitamos a los más grandes, probablemente, ejercicios espirituales del siglo XXI. Estamos convencidos que gracias al Rasca es posible ver más, creer más profundamente, amar más fuertemente, actuar con mayor eficacia.

* * *

Rejoignez le comité de rédaction de Global Lenten Scratch 2019

 1. Nous ferons la premiere édition internationale de jeux de grattage de Careme, en cinq étapes.
 2. Rejoigne le Comité de Rédaction jusqu’au 31/10/2018. Écris un e-mail au nom de la CLC dans votre pays a l’adresse editors @ zdrapkawielkopostna.
 3. Traduis les tâches et les documents supplémentaires.
 4. Trouve des parrainage de médias et des partenaires sociaux qui t’aideront a distribuer les cartes a gratter
 5. Estime le nombre de cartes a gratter nécessaires.
 6. Prie et agis !

Nous vous invitons a probablement les plus grands exercices spirituels de Careme du XX-eme siecle. Nous sommes convaincus que grâce aux cartes a gratter on peut voir plus largement, croire plus profondément, aimer plus fort, vivre plus pleinement, travailler plus efficacement.


Relacja ze spotkania 'Przyjąć – Towarzyszyć – Rozeznawać – Integrować’

Relacja ze spotkania WŻCh Polska na temat migracji i uchodźstwa

W dniu 21 kwietnia 2018 roku odbyło się w Warszawie spotkanie otwarte WŻCh Polska na temat migracji i uchodźstwa, który jest jednym z priorytetowych obszarów apostolskich światowej WŻCh, rozeznanym także jako znak czasu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę Migracje WŻCh Polska we współpracy z Jezuickim Centrum Społecznym ‘W Akcji’ – miejscem spotkania ludzi różnych kultur i języków – uchodźców i migrantów z najróżniejszych zakątków świata oraz osób z lokalnej warszawskiej społeczności, wśród których są Polacy i obcokrajowcy.

Czytaj więcej…


Medytacja 30.06.2018

Medytacja ignacjańska w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (30.06.2018)

Maria i Marta

 1. Znak Krzyża św.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I (Łk 10, 38-42)

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego
i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 1. Obraz do modlitwy: wyobrażę sobie opisaną w tym fragmencie Ewangelii scenę i spróbuję odnaleźć się w tej sytuacji.

(1-minutowe rozmyślanie)

 1. Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): Prośmy Boga o łaskę znalezienia równowagi pomiędzy tym, co jest konieczne do zrobienia w życiu, a co konieczne nie jest – szukania złotego środka… Prośmy także o łaskę, abyśmy umieli dostrzec – podobnie jak św. Ignacy – wartość kontemplacji w działaniu oraz czynienia wszystkiego na chwałę Bożą.
 2. Punkta:

Punkt 1: ,,Marto, Marto martwisz się i niepokoisz o wiele

Co zaprząta moje serce i głowę? Zobaczę jak bardzo daję się wciągnąć pędzącemu światu. Spróbuję zobaczyć co jest ważne, a co jest błahe i tylko zabiera siły i czas, który mógłby być lepiej wykorzystany. Z czego mógłbym zrezygnować?

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: a potrzeba mało albo tylko jednego.”

To nie znaczy, że nie mamy robić zupełnie nic i tylko się modlić, bądź czytać Pismo św. – to jest zaproszenie do zachowania właściwych proporcji.

Zobaczę, ile czasu w skali dnia, tygodnia poświęcam Bogu. Zobaczę te chwile, w których wreszcie przestaję się troszczyć o zbyt wiele, w których mam czas by spotkać się z Bogiem, aby uwielbić Go za to JAK działa, za piękno natury; podziękować Mu za dobro otrzymane, czy umocnić się przy Nim.

Podziękuję Bogu za te chwile spędzone z Nim.

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: ,,Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona

Jak mógłby wyglądać mój dzień, tydzień, czas wakacji gdybym pozwolił sobie przyjąć bardziej postawę Marii. Spróbuję rozplanować choć jeden dzień mając na uwadze bycie blisko Boga
i słuchanie Jego słów – choćby poprzez lekturę Pisma św., czas na adorację czy inną formę modlitwy (na przykład śpiew itp.), bądź takie działanie, które będzie ukierunkowane na chwałę Bożą.

(6-minutowe rozmyślanie)

7. Rozmowa końcowa: porozmawiam z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuję Bogu za Jego hojność.

(3-minutowe rozmyślanie)

8. Ojcze nasz…

9. Pod Twoją obronę

10. Znak Krzyża św.

 

Opracowała Joanna Łagan