Newsletter WŻCh w Polsce – styczeń 2018

25 stycznia 2018

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Spotkanie Rady Wykonawczej
 • Toruńska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego świętuje 30-lecie swojego istnienia
 • Zdrapka Wielkopostna 2018
 • Rekolekcje Ignacjańskie Fundament
 • Literatura pomocnicza na Wielki Post
 • Światowy Dzień WŻCh 2018
 • Medytacja 20.01.2018
 • Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze, trzeba je zdobywać każdego dnia.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 30 stycznia 2018

Spotkanie Rady Wykonawczej

Dnia 13 stycznia 2018 odbyło się spotkanie Rady Wykonawczej WŻCh w Polsce.

Najważniejsze tematy podjęte na spotkaniu:

 • Został wyłoniony zespół delegatów na europejskie spotkanie wspólnot krajowych w Lille we Francji, 01-04 marca 2018r. Reprezentować nas będą: Monika Trochimczuk (wiceprezydent WŻCh) i Barbara Wielgus (Trójmiasto).
 • Trwają przygotowania do wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne WŻCh w Buenos Aires, 22-31 lipca 2018r. Reprezentować nas będą: o. Leszek Mądrzyk SJ, Barbara Wielgus (Trójmiasto) i Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań) Przygotowujemy letnie Seminarium WŻCh, w terminie 5-8 lipca 2018 w Otwocku. W tym roku zaprosimy do współudziału członków innych ruchów katolickich. Tematem seminarium będzie rozeznawanie.
 • Rozpoczyna pracę Zespół do spraw rodziny. 14 stycznia 2018r. spotkał się zespół składający się z 11 osób, przedstawicieli z 5 ośrodków lokalnych: Warszawy, Poznania, Torunia, Krakowa i Lublina. Zapoznał się z prezentacją warsztatów Family Clock (autorami jest portugalska WŻCh), których pierwszą pilotażową edycję planujemy na lato 2018 w Poznaniu. Spotkania Zespołu to obszar wymiany doświadczeń, dobrych praktyk jak również inkubator pomysłów, które będziemy testować lokalnie. Następne spotkanie odbędzie się 2 czerwca w Poznaniu, gdzie zostanie zaprezentowana między innymi metoda rekolekcji dla dzieci „Mój Przyjaciel Jezus” wprowadzana w Polsce przez o. Zbigniewa Szulczyka SJ.
 • Forum Wspólnot Lokalnych 2018. W tym roku proponujemy dwudniowe spotkanie w Otwocku w dniach 13-14.10.2018r.
 • Wspólnota białostocka z okazji swojego jubileuszu przygotowuje spotkanie w Białymstoku w dniach 27-29 lipca 2018. Program i zaproszenia zostaną rozesłane do wszystkich wspólnot w kwietniu
 • Trwają prace nad zmianami w Statucie i nowym Regulaminem.

Toruńska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego świętuje 30-lecie swojego istnienia

W dniach 16-17 grudnia 2017 roku w Toruńskiej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego przeżywaliśmy skupienie adwentowe połączone z uroczystym świętowaniem jubileuszu 30-lecia istnienia wspólnoty. Skupieniu i świętowaniu towarzyszyło hasło: „Posłani, aby odnowić świat”, a radość tych dni mogliśmy dzielić także z przedstawicielami WŻCh z Trójmiasta i ze Szczecina. Obchody naszego święta rozpoczęły się od niezwykle interesującego wykładu pt. „Powołani do uświęcenia świata. O duchowości i apostolstwie świeckich”, wygłoszonego przez obecnego Asystenta Krajowego WŻCh – o. Adama Schulza SJ, który przed 30 laty zakładał także pierwsze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Toruniu.

Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa nt. „Apostolstwo świeckich – co to oznacza dzisiaj?” z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli wybranych wspólnot i ruchów katolickich działających na terenie Torunia. Wśród zaproszonych gości byli: p. Jolanta Zatorska reprezentująca Szkołę Nowej Ewangelizacji, p. Waldemar Rozynkowski z Drogi Neokatechumenalnej, p. Michał Białkowski – przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. W dyskusji wzięła także udział przedstawicielka WŻCh z Trójmiasta – Anna Grzywaczewska.

Dyskusję prowadziła Kinga Frąckowska ze wspólnoty Droga z WŻCh w Toruniu. Kolejnym etapem naszego świętowania było zaprezentowanie działalności Wspólnot z Torunia, Trójmiasta i Szczecina, dzięki czemu mogliśmy wymienić doświadczenia, poznać zaangażowania poszczególnych wspólnot, dowiedzieć się czym żyjemy w swojej wspólnotowej codzienności i nawiązać czy umocnić wzajemne relacje. Po krótkich prezentacjach spotkaliśmy się w mniejszych grupach, gdzie podzieliliśmy się doświadczeniem działania Ducha Św. w naszych wspólnotach podstawowych, tym jak z Nim współpracujemy w realizacji charyzmatu WŻCh oraz swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie i życia duchowością ignacjańską na co dzień.

Ten dzień zakończyliśmy Eucharystią sprawowaną przez o. Adam Schulza SJ oraz asystenta naszej toruńskiej Wspólnoty o. Zbigniewa Leczkowskiego SJ. Niezwykle uroczystym i zarazem wzruszającym momentem, było złożenie przymierza stałego przez Joannę Łagan ze wspólnoty Droga z WŻCh Toruń, oraz odnowienie przymierza czasowego przez Kingę Frąckowską, z tej samej grupy. Było to ogromną radością i świętem całej wspólnoty. W niedzielę zaś, 17 grudnia w kościele oo. Jezuitów o godz. 12.00 miała miejsce uroczysta Eucharystia, będąca dziękczynieniem za 30 lat istnienia WŻCh w Toruniu, której przewodniczył ojciec Tomasz Ortmann SJ – Prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Skupienie adwentowe i świętowanie jubileuszu 30-lecia było wspaniałą okazją do doświadczenia wspólnoty w szerszym wymiarze, współpracy w konkretnym działaniu, głębszego poznawania siebie nawzajem, nawiązywania relacji i umacniania wiary. Dało także możliwość poznania Wspólnoty niejako od wewnątrz – szczególnie nowym osobom, które w roku jubileuszowym dość licznie dołączyły do Toruńskiej WŻCh tworząc nową prewspólnotę.

/Żaneta Dera, WŻCh Toruń/


Zdrapka Wielkopostna 2018

Już wkrótce 4. finał ogólnopolskiej akcji Zdrapka Wielkopostna, prowadzonej przez naszą wspólnotę. Czterdzieści zadań (do odkrycia pod zdrapkami) inspirujących do aktywnego przeżycia Wielkiego Postu, do pogłębienia relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i stworzeniem. W tym roku również będą zadania związane z naszą Ojczyzną, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Więcej informacji na stronie wzch.org.pl. Jeszcze można zamawiać na shop.playprint.pl!


Rekolekcje Ignacjańskie Fundament

W dniach 14 stycznia do 11 lutego 2018 przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym prowadzone były rekolekcje ignacjańskie Fundament w życiu codziennym „Uzdrowienie z poczucia krzywdy”. Uczestniczyło w nich 20 osób. Całość rekolekcji prowadził Jerzy Mordarski SJ a w rozmowach pomagali: Tomasz Oleniacz SJ, Krzysztof Nowak SJ, Tomasz Pietrzak SChr.

Zaufać Bogu (świadectwo)

W pogoni za posiadaniem rzeczy materialnych niezauważalnie zgubiłam z oczu to co jest najważniejsze. Chciwość posiadania nie uczyniły mnie jednak szczęśliwą, wręcz przeciwnie pogłębiła wewnętrzny niepokój i lęk. Wymazane z pamięci doznane krzywdy i zranienia od innych chciałam zastąpić zdobywaniem nowych i droższych rzeczy. Choć jestem osobą wierzącą nie dopuszczałam do najgłębszych zakamarków mojego serca Pana Jezusa. Czując jednak wewnętrzny niepokój postanowiłam to zmienić i dlatego wzięłam udział w rekolekcjach „Uzdrowienie z poczucia krzywdy”.

Dzięki tym rekolekcjom zrozumiałam wiele ważnych aspektów mojego życia. Otworzyły mi się oczy i zaczęłam uważnie słuchać Pana Boga. Doświadczyłam, że Pan Bóg nigdy mnie nie opuścił, szczególnie w moim bólu i cierpieniu był przy mnie. Odkryłam, że nie trzeba się bać swoich uczuć, lecz wypowiedzieć je przed Bogiem, który i tak zna dogłębnie moje serce. Te rekolekcje były dla mnie okazją do pogłębienia doświadczenia miłości Boga względem mnie i moich bliźnich. Zrozumiałam, że nie warto dźwigać trudnych doświadczeń z przeszłości, ale z ufnością powierzyć je Jezusowi i w Jego dłonie złożyć całe swoje życie. (Asia)


Literatura pomocnicza na Wielki Post

Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół
– to publikacja o Kościele. Książka, która swoją formą przypomina album, przedstawia zamysł Boga względem człowieka, wyrażający się w nieustannym proponowaniu mu drogi odkupienia, by podążając nią, mógł on po-wrócić do zażyłości ukazanej w KsiędzeRodzaju i by ponownie odnalazł się odpowiedzialnym za ład w Bożym świecie. Punktem kulminacyjnym tej Boskiej propozycji jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło – odkupienia każdego i wszystkiego. Działając w Palestynie, zwołuje (stąd Ekklesia) Dwunastu i przekazuje im misję (słuszną sprawę) niesienia dobrej nowiny o możliwości odrodzenia miłosnej relacji z Bogiem. Publikacja chce pokazać inicjatywę Boga zwaną Kościołem od strony jego założyciela, inicjatora, ale i tego, który stanowi jego istotę. Publikacja w swojej strukturze przenosi Czytelnika w różne przestrzenie: w czas i warunki starożytne – by pokazać wagę kontekstu geograficzno-historycznego, wprowadza w sytuacje współczesnego człowieka czytaj więcej >

Abbas. Nowe odczytanie codzienności. Teksty wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła
Teksty wczesnochrześcijańskie pokazują nam Kościół pierwszych wieków, wprowadzają w styl i rozumienie obecności w Kościele, wejście poprzez Kościół i w Kościele na drogę, jaką jest Jezus Chrystus. To drugi krok, po publikacji albumowej: Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół, zawierający wypowiedzi Ojców Kościoła. Głównym celem jego wydania jest dostrzeżenie życia, jakie niesie, wprowadzając nas na drogę i dając światło prawdy, którą jest sam Pan – jak powiedział: Ja jestem drogą, i to jest prawda, i to jest życie. Chrześcijanie przełomu dwóch pierwszych wieków żyli tym, że Chrystus w Ewangelii łamie na kawałki małą ilość chleba i tak karmi wiele tysięcy osób, a ile koszy jeszcze zostaje! Dopóki chleby są całe, nikt nie jest nakarmiony, nikt nie jest posilony, a i nie wydaje się, by samych chlebów przybyło. czytaj więcej >


Światowy Dzień WŻCh 2018

Co wspólnego ma charyzmat naszej Wspólnoty z nauczaniem Franciszka? Co papież mówi o naszych czterech priorytetowych obszarach apostolstwa? Prezentujemy 169 numer periodyku Projects, wydany przed świętem WŻCh. Znajdziecie w nim przyczynek do refleksji, która ma poprowadzic naszą Wspólnotę ku Zgromadzeniu Ogólnemu, które zbierze się tego lata w Buenos Aires.

Projects 169


Medytacja 20.01.2018

Medytacja ignacjańska w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (20.01.2018)

 1. Znak Krzyża św.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I (Mk 1, 14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Obraz do modlitwy: Wyobrażę sobie brzeg Jeziora Galilejskiego, rybaków zarzucających sieci i przechodzącego obok Jezusa. Jak wygląda to pierwsze spotkanie z Jezusem? Przyjrzę się postaciom, postaram się zobaczyć ich twarze, wyobrażę sobie gesty i wsłucham się w ich słowa.

(1-minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): Poproszę Jezusa o pragnienie i łaskę bycia Jego rybakiem w codziennym życiu.

Punkta:

Punkt 1: ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Wyobrażę sobie reakcję rybaków i innych ludzi znajdujących się na brzegu jeziora, kiedy słyszą słowa Jezusa. Co mogły one dla nich oznaczać? Co oznaczają te słowa dla Ciebie? Co w dzisiejszych czasach znaczy nawracać się i wierzyć w Ewangelię? Jakie jest Twoje nawracanie się w czasach wszechobecnej manipulacji, presji, braku czasu dla Boga
i drugiego człowieka? Czy pragniesz głębokiej przemiany serca i upodobnienia się do Jezusa?

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.”

Tak Jezus zaprosił Szymona i Andrzeja. Czy słyszysz, jak Jezus kieruje te słowa do Ciebie? Jak je rozumiesz? Czy jesteś gotowy stać się rybakiem Jezusa i świadczyć o Nim? Poproszę o łaskę bycia dobrym narzędziem w ręku Jezusa.

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: „A natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”

Odpowiedź uczniów była natychmiastowa. A jaka jest Twoja odpowiedź? Ile razy się wahasz i zastanawiasz, co powiedzą inni, czy wypada…? Ile razy zaryzykowałeś i wiesz, że warto uwalniać się od głosów tego świata, tak obecnych w twojej codzienności, i wsłuchiwać w głos Pana, który nie krzyczy, nie jest nachalny, ale mówi do Ciebie łagodnie i zaprasza do pójścia za Nim. Poproszę o łaskę pozostawienia różnych przywiązań, trudności, a także
o odwagę pójścia za Jezusem.

(6-minutowe rozmyślanie)

 1. Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na modlitwie.

(3-minutowe rozmyślanie)

 1. Ojcze nasz…
 1. Znak Krzyża św.

(Autor rozważania: Grzegorz Koneczniak)


Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

 • Rekolekcje dla narzeczonych Kalisz 02.02 – 04.02.2018
 • Być dobrą matką – najpiękniejsze powołanie kobiety Częstochowa 02.02 – 04.02.2018
 • O duchowym perfekcjonizmie (o. D. Piórkowski SJ) Zakopane 02.02 – 04.04.2018
  Modlitwa Jezusowa i Ewangelia wg św. Jana Kalisz 05.02 – 11.02.2018
 • Fundament Częstochowa 06.02 – 11.02.2018
 • Fundament Gdynia 06.02 – 11.02.2018
 • Fundament Kalisz 06.02 – 11.02.2018
 • Fundament Zakopane 06.02 – 11.02.2018
 • Jak radzić sobie z natrętnymi myślami w życiu codziennym w oparciu o duchowość Ojców Pustyni? (P. Słabek) Czechowice 09.02 – 11.02.2018
 • SKB dla młodzieży (I i II st.) Warszawa Falenica 11.02 – 16.02.2018
 • I, II, Synteza z Maryją Kalisz 13.02 – 21.02.2018
 • Rekolekcje małżeńskie Czechowice 16.02 – 18.02.2018
 • I,II,III,IV, S – Ćwiczenia z prowadzeniem indywidualnym Częstochowa 17.02 – 25.02.2018
 • I, II, III Gdynia 17.02 – 25.02.2018
 • I, II, III, IV, T – Aby radość wasza była pełna Zakopane 17.02 – 25.02.2018
 • Rekolekcje internetowe: „Czego pragniesz?” Gdynia 25.02 – 25.03.2018
 • Nartorekolekcje – o. A. Gęgotek SJ Zakopane 26.02 – 04.03.2018
  marzec 2018
 • Zasilające rekolekcje małżeńskie Czechowice 02.03 – 04.03.2018
  Ignacjański weekend dla małżeństw „Grzech i pojednanie w małżeństwie” Gdynia 02.03 – 04.03.2018
 • Rekolekcje dla narzeczonych Kalisz 02.03 – 04.03.2018
 • Jezus wzorem dla relacji Częstochowa 02.03 – 04.03.2018
 • Fundament, Fundament Plus Częstochowa 06.03 – 11.03.2018
 • Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe Kalisz 08.03 – 11.03.2018
 • Skupienie wielkopostne Warszawa Falenica 09.03 – 11.03.2018
 • Doświadczenie przełomu życia Gdynia 09.03 – 11.03.2018
 • Horyzonty życia – dla rozwiedzionych i w separacji Kalisz 09.03 – 11.03.2018
 • I, II, III, S – Rozpoznać w sobie obraz Boga. Rekolekcje w oparciu o Księgę Rodzaju Czechowice 10.03 – 18.03.2018
 • I, II, III, IV, T – Jezus, który nas uzdrawia (Łk) Zakopane 10.03 – 18.03.2018
 • Rozeznanie drogi życia dla młodzieży Sucha 14.03 – 18.03.2018
 • SKB dla młodzieży (I st.) Sucha 14.03 – 18.03.2018
 • Rekolekcje dla osób po stracie dziecka Gdynia 16.03 – 18.03.2018
 • Rozeznawanie duchowe – jak podejmować dobre decyzje Kalisz 16.03 – 18.03.2018
 • I,II,III, S – Eucharystia – sakramentem przemiany Częstochowa 17.03 – 25.03.2018
  Modlitwa Jezusowa drogą integracji i rozwoju Kalisz 19.03 – 25.03.2018
 • I, II, III, IV, S Warszawa Falenica 19.03 – 27.03.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Warszawa Falenica 19.03 – 27.03.2018
 • Fundament Czechowice 20.03 – 25.03.2018
 • Fundament Kalisz 20.03 – 25.03.2018
  Fundament Zakopane 20.03 – 25.03.2018
 • Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe Gdynia 23.03 – 25.03.2018
 • Spowiedź – 5 problemów dużych i 5 problemów małych (Piotr Jordan Śliwiński OFM kap) Czechowice 23.03 – 25.03.2018
 • SKB dla młodzieży (I i II st.) Kalisz 26.03 – 31.03.2018