Newsletter WŻCh w Polsce – listopad 2017

30 listopada 2017

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Relacja z Dnia Skupienia Trójmiejskiej Wspólnoty Lokalnej
 • Spotkanie o małżeńskich finansach w Lublinie
 • Szkolenie Animatorów w WŻCh Chicago
 • Pierwsze spotkanie zespołu ds. Rodziny
 • Ekklesia. Jak Jezus Chrystus tworzył dla nas swój kościół
 • Kalendarz liturgiczny WŻCh
 • Pierwszy „anioł”
 • Kondolencje
 • Medytacja 18.11.2017
 • Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

Ubóstwo nie jest nieuchronne; ma swoje przyczyny, które trzeba rozpoznać i usunąć dla dobra tak licznych naszych braci i sióstr.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 16 listopada 2017

Relacja z Dnia Skupienia Trójmiejskiej Wspólnoty Lokalnej

W sobotnie przedpołudnie 21.10.2017 w Sali Parafialnej przy kościele oo. Jezuitów w Gdyni odbył się Dzień Skupienia Trójmiejskiej WŻCh. W spotkaniu uczestniczyli członkowie wspólnoty, jak również osoby zainteresowane tematem „Odkrywania woli Bożej w codzienności”.

Głównym prowadzącym był P. Arkadiusz Tomczyk z Krakowa, twórca Chrześcijańskiego Klubu Rozwoju Osobistego i Duchowego.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wzajemnego poznania się i wprowadzenia w skupienie, które miało charakter dialogowany. Zatrzymywaliśmy się nad Bożym Słowem, poprzez które Bóg zaprasza nas do swoich działań niezależnie od naszego wieku. Każdego bowiem z nas Bóg powołuje zgodnie z zamysłem swej woli, my możemy ją przyjąć lub odrzucić. Kiedy odpowiadamy na Jego wolę, przemienia nas, dodaje nam skrzydeł, przymnaża siły i mocy. Tam, gdzie my jesteśmy słabi, tam działa Bóg. W słabości rodzi się moc. Przy rozeznanej woli Bożej, najlepiej iść z nastawieniem na Boga i od samego początku robić wszystko z Nim. Nie swoją mocą, ale z Bogiem. Odkrycie woli Bożej to większe zobowiązanie do jej wypełniania.

W pracy warsztatowej, którą zaproponował p. Arek, rozpisywaliśmy, gdzie w nas ma się wola Boga wypełnić. Gdzie Bóg ma się objawić we mnie. Towarzyszyły nam Słowa Boga „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”.

Odpowiedzi szukaliśmy również w czasie osobistej modlitwy, która była sercem spotkania. Rozważaliśmy w czasie medytacji fragment ze Św. Łukasza, jak Pan Jezus modlił się w Ogrójcu (Łk 22, 39-46)

W ostatnim punkcie skupienia szukaliśmy Bożych podpowiedzi, wskazówek do odkrywania Jego woli. Jedną z nich jest bycie wdzięcznym za wszystko co otrzymujemy, także za trudne doświadczenia, w nich również Bóg objawia nam swoją wolę, wie i widzi więcej, czego my w danej chwili jeszcze nie widzimy. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jesteśmy uzdolnieni do działania, do czynienie wszelakiego dobra. Potrzebujemy wytrwałości w postanowieniach, ponieważ Bóg daje nam obietnicę spełnienia i dojścia do celu, napełnia nas swoją mocą i przygotowuje do wypełniania Jego woli. To Bóg wybiera nas do swojego działania, jesteśmy Jego dziećmi, uświęca nas w wypełnianiu Jego woli.

Na zakończenie dziękowaliśmy Naszemu Dobremu Bogu za wszystko czego doświadczyliśmy w czasie spotkania z Nim i naszymi przyjaciółmi w Panu. Rozeszliśmy się do domów umocnieni Słowem Bożym i uradowani wzajemnym spotkaniem.


Spotkanie o małżeńskich finansach w Lublinie

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Lublinie zaprasza na Święto Małżeństw w niedzielę 26 listopada. Będziemy się modlić w czasie Mszy Świętej o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL za wstawiennictwem błogosławionych małżonków Marii i Luigi Quattrocchi.

Po Eucharystii o 12.15 zachęcamy do udziału w spotkaniu „Jedność małżeńska – jedność portfela ” w sali 107 w gmachu Głównym KUL.

Pan Wojciech Nowicki będzie mówił o ważnej sferze życia rodzinnego jaką są finanse i sprawnie działający budżet domowy. Jak małżonkowie traktują pieniądze w rodzinie i jak podejmują decyzje finansowe. Co oznacza w praktyce wspólnota małżeńska i jak pogłębiać więź poprzez odpowiedzialne decyzje uwzględniając pragnienia a nawet zachcianki.

Wojciech Nowicki prowadzi kursy internetowe i stacjonarne „Z wiarą o finansach”, jest współautorem bestsellera „Uzdrowienie finansów ”


Szkolenie Animatorów w WŻCh Chicago

W sobotę, 28 października 2017 roku, w konwencie przy parafii św. Władysława, odbyło się po raz pierwszy szkolenie animatorów w naszej Wspólnocie WŻCh. Wzięło w nim udział 9 osób, z czego 5 osób aktualnie pełni funkcję animatora w małej grupie.

Szkolenie zostało poprowadzone przez osoby wcześniej wydelegowane przez Wspólnotę i uczestniczące w „Guides’ Formation Training” dla CLC Communities, w St. Louis w czerwcu bieżącego roku. Materiały szkoleniowe, wiedza i forma warsztatów, zostały zaczerpnięte z formacji z tegoż spotkania.

Szkolenie rozpoczęliśmy modlitwą w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, po czym był czas na podzielenie się swoimi oczekiwaniami i pragnieniami związanymi z tym szkoleniem. Następnie na bazie naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, w dwóch grupach, stworzyliśmy listę cech i zadań, które powinien posiadać animator WŻCh, by później móc ją porównać z materiałami wypracowanymi przez „Guides’ Formation Training” w St. Louis. Głównym punktem odniesienia naszej pracy były dokumenty WŻCh mówiące o zadaniach i funkcji animatora.

Skupiliśmy się na ważnych elementach z duchowości ignacjańskiej, które moglibyśmy wprowadzić na spotkaniach w małych grupach, by coraz bardziej stawać się autentyczną wspólnotą WŻCh. Część warsztatową zakończyliśmy nową dla wszystkich formą refleksji „3rd Round”, w trakcie której wybrzmiało ignacjańskie „Magis”.

Ojciec Tomasz wygłosił dopełniającą konferencję na temat budowania wspólnoty według świętego Ignacego, po której mieliśmy czas na dzielenie i dyskusję. Szkolenie zakończyliśmy wspólną Eucharystią. Nad całością szkolenia czuwał nasz asystent ojciec Jerzy. (KB)


Pierwsze spotkanie zespołu ds. Rodziny

Witajcie,

kontynuując doświadczenia dotyczące obszaru rodzina jako obszaru zaangażowania apostolskiego ze spotkania europejskiego z Poznania-Morasko i ze spotkania światowego z Madrytu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem na otwarte spotkanie zespołu ds. apostolstwa w obszarze „rodzina”. Spotkanie obędzie się 14 stycznia 2018 godz. 10.00-16.00 w Warszawie, na ul. Rakowieckiej, w salce przy naszym krajowym sekretariacie.

Myślą przewodnią, tak jak w spotkaniu na Morasku i w Madrycie, będzie ciąg dalszy ignacjańskiego odczytania Amoris Laetitia, a celem spotkania jest przygotowanie się do podjęcia konkretnych zaangażowań w interesującym nas obszarze rodziny i przygotowanie konkretnego planu na najbliższe miesiące.

Ramowy plan spotkania

 1. Krótka refleksja nad sytuacją małżeństwa i rodziny dzisiaj, relacja ze spotkania w Polsce i w Hiszpanii.
 2. Ignacjańskie „narzędzia” szczególnie pożyteczne dla obszaru rodzina proponowane pytania do tej części:
 3. Co możemy zaoferować rodzinom odpowiadając na ich potrzeby?
 4. Czy to jest zgodne z naszym charyzmatem? Czy tego inni nie robią?
 5. Przygotowanie planu działania dla naszego zespołu na najbliższe miesiące.
 6. Zgłoszenia należy przesłać do 4 stycznia 2018 na adres [email protected]

serdecznie zapraszamy

Ewa Dybowska, Grzegorz Gabor, Marta Lewandowska-Harasimowicz


Ekklesia. Jak Jezus Chrystus tworzył dla nas swój kościół

Polecamy książkę – album autorstwa o. Andrzeja Koprowskiego SJ. Dzięki umowie z wydawnictwem za możliwość umieszczenia tej pozycji w newsletterze część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na potrzeby wspólnoty narodowej WŻCh.

– to publikacja o Kościele. Książka, która swoją formą przypomina album, przedstawia zamysł Boga względem człowieka, wyrażający się w nieustannym proponowaniu mu drogi odkupienia, by podążając nią, mógł on po-wrócić do zażyłości ukazanej w Księdze Rodzaju i by ponownie odnalazł się odpowiedzialnym za ład w Bożym świecie. Punktem kulminacyjnym tej Boskiej propozycji jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło – odkupienia każdego i wszystkiego. Działając w Palestynie, zwołuje (stąd Ekklesia) Dwunastu i przekazuje im misję (słuszną sprawę) niesienia dobrej nowiny o możliwości odrodzenia miłosnej relacji z Bogiem. Publikacja chce pokazać inicjatywę Boga zwaną Kościołem od strony jego założyciela, inicjatora, ale i tego, który stanowi jego istotę.

Jeśli chcesz poczytać o dalszych szczegółach dot. albumu odwiedź stronę wydawnictwa.


Kalendarz liturgiczny WŻCh

Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Z przyjemnością udostępniamy więc kalendarz liturgiczny uwzględniający wspomnienia świętych, którzy byli członkami, dawniej Sodalicji Mariańskich, a obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Kalendarz przygotował nasz Asystent, o. Adam Schulz.


Pierwszy „anioł”

Od tego roku duszpasterskiego, czyli od września 2017 roku, wprowadziliśmy po raz pierwszy w prewspólnocie, a także najprawdopodobniej w całym światowym WŻCh, funkcję „anioła”.

Pomysł zrodził się w odpowiedzi na palący problem pomocy osobom, które dołączają do wspólnoty. Jest to praktyczna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zapoznać je z doświadczeniem grupy osób, która spotyka się od dłuższego czasu, bez zmuszania tej ostatniej do powtarzania już przebytej drogi.

Czytaj więcej…


Kondolencje

Przekazujemy głębokie wyrazy współczucia naszemu Asystentowi, o. Adamowi Schulzowi, z powodu śmierci Taty, który odszedł 20 listopada 2017 r.

Msza Święta pogrzebowa będzie miała w miejsce w Gdańsku, w kościele św. Andrzeja Boboli, ul. Adama Mickiewicza 11, o godzinie 11:00.

Z modlitewną pamięcią – członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.


Medytacja 18.11.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (18.11.2017)

 1. Znak Krzyża św.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I (Fragment Ewangelii wg św. Łukasza, Łk 18, 35-43)

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie drogę, na niej tłum ludzi, wśród nich Jezusa i niewidomego. Spróbuj popatrzeć na tę scenę, jakbyś był jednym z obecnych na drodze.

(1-minuta)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy) : Prośmy Boga o łaskę dostrzeżenia i oddania Mu tego, co w nas wymaga uzdrowienia

Punkta:

Punkt 1: „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną’’

Wyobraź sobie, jak niewidomy woła do Jezusa głośno, nie zważając na to, co pomyślą o nim inni, nie daje się uciszyć. Czuje, że jest to jedyna szansa na zmianę życia pełnego trudu, upokorzeń, może bólu, może beznadziejności. Czy umiesz i chcesz wołać do Jezusa głośno, coraz głośniej, gdy jest Ci źle?

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: „Co chcesz, abym ci uczynił?’’

Wyobraź sobie scenę rozmowy Jezusa z niewidomym. A potem wsłuchaj się w pytanie „Co chcesz, abym ci uczynił’’, które Jezus kieruje także do ciebie. Czego pragniesz w głębi serca? Czy umiesz i chcesz o to poprosić?

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga

Jezus dokonał cudu. Być może jednak w życiu tego człowieka ważniejszą niż uzdrowienie zmianą było to, że zamiast siedzieć i żebrać, poszedł za Jezusem i wielbił Boga. Czy chcesz i pragniesz z pomocą Jezusa wstać i pójść za Nim, wielbiąc Boga swoim życiem?

(6-minutowe rozmyślanie)

 1. Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie.

(3-minutowe rozmyślanie)

 1. Ojcze nasz…
 2. Znak Krzyża św.

(Autorka rozważania: Dorota Gabor)


Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

 • Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Gdynia 05.01 – 07.01.2018
 • Dary i owoce Ducha Świętego Kalisz 05.01 – 07.01.2018
 • Rekolekcje małżeńskie Czechowice 12.01 – 14.01.2018
 • Fundament Zakopane 12.01 – 17.01.2018
 • Cisza – najstarsza modlitwa świata Częstochowa 12.01 – 14.01.2018
 • I, II, IV Gdynia 13.01 – 21.01.2018
 • I, II Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • S – Św. Ignacy przewodnik naszego pielgrzymowania Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • Fundament, Fundament Plus Częstochowa 16.01 – 21.01.2018
 • SKB dla młodzieży (I i II st.) Płock 16.01 – 21.01.2018
 • I, II, III, IV, S – Synteza klasyczna Czechowice 20.01 – 28.01.2018
 • I, II, III, IV, T- ĆD z bibliodramą. Psalmy Zakopane 20.01 – 28.01.2018
 • Szkoła Kontaktu z Bogiem (rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży) 2 st. Bolesławiec 21.01 – 26.01.2018
 • Szkoła Kontaktu z Bogiem (rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży) 1 st Bolesławiec 22.01 – 26.01.2018
 • Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem Kalisz 22.01 – 28.01.2018
 • I, II, III, IV, S Warszawa Falenica 22.01 – 30.01.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Warszawa Falenica 22.01 – 30.01.2018
 • I,II,III,IV, S – Spotkanie z biblijnymi kobietami Częstochowa 23.01 – 31.01.2018
 • Fundament cz. 1 i 2 Gdynia 23.01 – 28.01.2018
 • Fundament Kalisz 23.01 – 28.01.2018
 • Rozeznanie drogi życia dla młodzieży Suraż 24.01 – 28.01.2018
 • SKB dla młodzieży (I st.) Suraż 24.01 – 28.01.2018
 • Fundament Czechowice 30.01 – 04.02.2018