Newsletter WŻCh w Polsce – październik 2017

30 października 2017

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • 21 X – Forum Wspólnot Lokalnych w Warszawie
 • Wspólnota w Kaliszu świętuje jubileusz 30-lecia
 • Korespondencja z Kalisza
 • W Poznaniu zakończyła się sesja „Drogą Uważności”
 • WŻCh w Chicago broni życia nienarodzonego
 • Konferencja pt. „Wiara w chaosie kultury medialnej” [Zaproszenie]
 • Medytacja 21.10.2017
 • Poznańska Poradnia Psychologiczno – Duchowa Fundacji Vinea
 • Święci nie tylko w Niebie
 • Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

Zachęcam was do stałego patrzenia na Pana Jezusa Chrystusa, aby nauczyć się od Niego kochać całym sercem.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 29 października 2017

21 X – Forum Wspólnot Lokalnych w Warszawie

Dzisiaj (21 października ’17) odpowiedzialni Wspólnot Lokalnych spotkali się na Forum służącym wymianie doświadczeń i idei. Pytaniem przewodnim było: jak możemy wciągać innych w nasze działania i jakie są kluczowe kierunki oddziaływania na ludzi, wśród których żyjemy. Dobrym impulsem do angażowania innych są nasze braki. Zmuszają nas one do poszukania potrzebnych talentów na zewnątrz. Widoczną zmianą na przestrzeni ostatnich lat jest otwarcie się naszych wspólnot poprzez zapraszanie innych na spotkania ważne dla nas, czy to prelekcje poszerzające nasz sposób widzenia świata, czy to spotkania modlitewne w wyciszeniu, a również i spotkania rodzinno-towarzyskie. Przestrzenią budowania dobra są też dzieła zapoczątkowane przez innych, w których służymy naszymi charyzmatami, a które też niekiedy przejmujemy organizacyjnie. Istnieją też nasze autorskie działania, do których wciągamy innych, takie jak Zdrapka Wielkopostna. Wyzwaniami dla nas, o czym usłyszeliśmy na konferencji o. Adama Schulza i o czym dyskutowaliśmy, to budzenie w ludziach pragnienia Boga, budzenie sumień, uczenie ludzi twórczego, samodzielnego myślenia, dążenie ku pojednaniu. Spotkanie zakończyliśmy ożywioną dyskusją, o której – niech opowiedzą Wam wasi odpowiedzialni lokalni :).


Wspólnota w Kaliszu świętuje jubileusz 30-lecia

Wspólnota kaliska mszą św. w dniu 25 września rozpoczęła świętowanie Roku Jubileuszu 30 lat wspólnoty. Podczas mszy wielu członków wspólnoty odnowiło swoje Przymierze. Miało miejsce także „posłanie” nowego koordynatora lokalnego, Piotra Szymańskiego. Po mszy wszyscy kontynuowaliśmy świętowanie przy okolicznościowym obiedzie.


Korespondencja z Kalisza

Szanowna Wspólnoto…

Pragniemy zaprezentować dwa wydarzenia z Kalisza, które miały miejsce w roku 2017. Oba dotyczą naszego apostolstwa na rzecz Kościoła prześladowanego.

Pierwsze, to koncert dla Syrii pt. „Świat milczy…. ty działaj”, który odbył się 26.04.2017 r w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Wykonawcą koncertu był zespół Abba Pater i aktor Adam Szymański, a świadectwo powiedział ks. Rafał Cyfka z PKWP. Na koncercie była również wspaniała projekcja multimedialna. Całość robiła wielkie wrażenie, a 400 biletów i 100 zaproszeń rozeszło się w kilka dni w szkołach i u ojców Jezuitów. Zebraliśmy w sumie około 3 tys. zł i sprzedaliśmy wiele płyt.

Na zorganizowanie koncertu pozyskaliśmy środki od kaliskich firm. Wsparli nas również parlamentarzyści. Koncert był transmitowany przez Kaliską telewizję internetową „Dom Józefa,” były również obecne inne media.

Drugim wydarzeniem była wizyta w Kaliszu siostry Hatune Dogan w dniu 28.10.2017 r w kościele ojców Jezuitów. Siostra prowadzi wiele dzieł pomocy dla Kościoła prześladowanego, pomagając szczególnie kobietom i dziewczętom, które doświadczyły traumy spotkania z dzihadystami.

Niżej prezentuję kilka słów o siostrze.

 • urodzona w roku 1970 w miasteczku Midyat w południowo-wschodniej Turcji jako członek Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 • w wieku 14 lat ucieka z rodziną do Belgii i dalej do Niemiec na skutek prześladowań ze strony lokalnej społeczności muzułmańskiej
 • w wieku lat 18 wstępuje w Holandii do zakonu Św. Efrema Syryjczyka
 • kończy szkołę pielęgniarską oraz studia teologii pastoralnej w Wyższej Szkole Katolickiej w Mainz
 • w latach 1991-1999 angażuje się na rzecz regionów dotkniętych biedą w Indiach
 • w roku 2003 zakłada w Indiach fundację Sister Hatune Foundation
 • w roku 2006 zakłada w Paderborn (Niemcy) stowarzyszenie Helfende Hände für die Armen, które przeradza się w roku 2011 w fundację
 • fundacja działa w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie
 • pomaga osobom prześladowanym z powodów religijnych lub politycznych, zajmuje się kształceniem młodzieży, buduje studnie i domy dla potrzebujących, udziela pomocy medycznej i wspiera sieroty
 • na rzecz fundacji angażuje się ponad 5.000 wolontariuszy w 37 krajach.

Siostra jest mistrzynią słowa, w sposób prosty i delikatny mówiła o sprawach bardzo trudnych. Całość była również transmitowana przez diecezjalną internetową TV i można ją sobie odtworzyć.

Na spotkaniu było około 120 osób, w tym grupa młodzieży 10 osób, która przyjechała 40 km z Tuliszkowa i chce pracować dla Kościoła prześladowanego.

Zostaliśmy również zaproszeni do Niemiec i do dalszej współpracy. Siostra była zachwycona Polską, odwiedziła Warszawę, Kraków, Poznań i Kalisz. Szczególne wrażenie zrobiła na niej młodzież z Tuliszkowa i Siostry zakonne, które licznie uczestniczyły w spotkaniu.

Pragnę dodać, że od dwóch lat prezentujemy w kościołach Diecezji Kaliskiej wystawę Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego (wystawa gościła w 23 kościołach i w kilku szkołach, odwiedziła również w czasie maj-wrzesień 2017 r w Świętą Lipkę, a obecnie jest w kościele w Tuliszkowie).

Na wystawę składa się 15 wolno stojących plansz, które obrazują sytuację chrześcijan w krajach, gdzie są największe prześladowania. Wystawa jest bardzo dobrze odbierana i budzi duże zainteresowanie, szczególnie wśród młodzieży.

Następnym wydarzeniem będzie „Noc świadków” Jest to spektakl słowno- muzyczny, do którego materiały chętnie prześle zainteresowanym wspólnotom.

Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.

Kamila Krytowska- odpowiedzialna za apostolstwo dla Kościoła prześladowanego.


W Poznaniu zakończyła się sesja „Drogą Uważności”

Na sesji zostały zadane ważne pytania:
Co to jest uważność? Czy Pan Bóg jest uważny? Co oznacza uważność dla chrześcijanina?
Modny termin, używany w wielu obszarach naszego życia, dla wielu osób nie kojarzy się z Panem Bogiem…, ale choć Pan Jezus nie używał tego słowa, zapraszał do bycia tu i teraz, do zaprzęgnięcia całego naszego człowieczeństwa (umysł, emocje, ciało i ducha) do relacji, bo uważność w chrześcijaństwie związana jest z relacją! W kroczeniu drogą uważności jest pomocny codzienny ignacjański rachunek sumienia ….


WŻCh w Chicago broni życia nienarodzonego

Dnia 27 września 2017 roku rozpoczęła się w Chicago ogólnoświatowa akcja: „40 dni dla życia”. Jednym z jej elementów jest modlitwa przed wybraną kliniką aborcyjną. Nasza wspólnota uczestniczyła w modlitwie przed kliniką aborcyjną na ulicy Western w Chicago w sobotę, 14 października.

Po Mszy św. odprawionej o godz. 8:00 rano w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, udaliśmy się na miejsce czuwania. Pogoda w ten dzień nie była sprzyjająca. Przechodziły na przemian gwałtowne ulewy i burze. Żar modlitwy różańcowej rozgrzewał naszą grupę zebraną pod daszkiem przystanku autobusowego znajdującego się tuż przy klinice aborcyjnej. W trakcie czuwania przyłączyły się do nas osoby spoza grupy a kierowcy kilku przejeżdżających samochodów trąbili i machali do nas w geście solidarności. (AE)


Konferencja pt. „Wiara w chaosie kultury medialnej” [Zaproszenie]

Zapraszamy na konferencję pt. „Wiara w chaosie kultury medialnej” 26 października 2017 o godz. 17.30 do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a.

Podczas prelekcji ojciec Andrzej Koprowski SJ, jezuita, duszpasterz, dziennikarz, wieloletni Dyrektor Programowy Radia Watykańskiego w Rzymie oraz były Dyrektor Redakcji Programów Katolickich w TVP będzie mówił o chrześcijańskim przekazie wiary w naszych czasach;

Czytaj więcej…


Medytacja 21.10.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (21.10.2017)

 1. Znak Krzyża Świętego.
 2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I:

Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.

Wyobrażenie miejsca: Zobacz oczami wyobraźni miejsce, w którym spotkasz się z żywym słowem Boga.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Proszę Cię Boże, abyś udzielał nam łaski odczytywania Twojej woli i patrzenia z nadzieją w przyszłość, którą dla nas przygotowujesz.

 1. Rozmyślanie

Punkt 1: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Poczuję w swoim sercu, że każdy dzień, miesiąc, rok, czy konkretny etap w życiu, może być nową pieśnią.

Nie wszyscy otrzymali dar śpiewania, ale każdy może w nowy sposób spojrzeć na swoje życie – na przykład w perspektywie nadziei, która może być źródłem siły dla nas i dla innych. Papież Franciszek, w jednej ze środowych katechez, podkreślał znaczenie nadziei w życiu codziennym – mówił m.in., że błogosławiony jest ten, który podczas zachmurzonego nieba umie opowiadać o słońcu.

Takim słońcem w życiu chrześcijanina, z całą pewnością, może być Dobra Nowina o zbawieniu, wynikająca
z miłości miłosiernej Chrystusa. Spróbuję ją głęboko odczuć i zanosić innym. Zobaczę kto wokół mnie najbardziej jej potrzebuje.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały (…). Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.

Spojrzę przez chwilę na wybrane etapy swojego życia i zobaczę dary Boga w swoim losie, a także w świecie. Zobaczę piękno, dobro, mądrość, których źródłem jest BOŻE natchnienie. Dostrzegę także piękno
w przyrodzie, która jest dziełem Boga – przez chwilę okażę Mu wdzięczność i uwielbienie za to wszystko; co ubogaca moje serce, umysł i duszę.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

Nie wiem, kiedy Bóg nadejdzie ten ostatni raz, ale próbuję żyć tak, aby każdy darowany przez Boga dzień był możliwie w pełni przeżyty ze świadomością, że Bóg pochyla się nad każdym z miłością – nie stracę z oczu tej pewności, a zarazem będę pielęgnować czujność, aby nie przegapić chwil, w których On szczególnie chce się do mnie zbliżyć. Pomyślę także, jak mogę ćwiczyć czujność serca na BOŻĄ obecność – gdzie najczęściej udało mi się odczuć radość z poczucia BLISKOŚCI BOGA.

W tym rozważaniu powierzę się szczególnie opiece Maryi, która była najbliżej Boga. Pamiętam też, że obchodzimy w tym roku stulecie objawień w Fatimie. Mamy obecnie październik, który jest Maryjnym miesiącem. Powierzę Jej wstawiennictwu sprawy świata i środowisk, w których żyję. Od Maryi będę się uczyć JAK zawierzać się Bogu

(6 minutowe rozmyślanie)

 1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec porozmawiam z Jezusem o tym, co mnie poruszyło
  w czasie rozmyślania.

(3 minutowe rozmyślanie)

 1. Modlitwa „Ojcze nasz…” Znak Krzyża Świętego

(Autorka rozważania: Joanna Łagan)


Poznańska Poradnia Psychologiczno – Duchowa Fundacji Vinea

W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching. Celem działalności Poradni jest świadczenie różnorodnych form pomocy wszystkim tym – zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym – którzy poszukują drogi do pełni życia poprzez porządkowanie i rozwój sfery emocjonalnej, psychicznej i duchowej.

Czytaj więcej…


Święci nie tylko w Niebie

Fundacja MAŁYMI KROKAMI od kilku dni zachęca rodziców z całego kraju, aby organizowali Bale Wszystkich Świętych. Pomocą w realizacji tego wydarzenia jest strona balwszystkichswietych.pl, na której znajdują się pomocne informacje i materiały. Ideą tego wydarzenia jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób prawdy o tym, że każdy człowiek zdąża do Nieba; że szczęście da nam tylko takie życie, które przepełnione będzie dobrem i miłością. „Chcemy pokazać naszym dzieciom, że świętość to nie jest jakaś abstrakcja, ale konkretna rzeczywistość tu i teraz realizowana w codzienności.


Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

 • Poczuj i wyraź siebie Falenica 01.12 – 03.12.2017
 • Poznaj siebie cz. 2 Falenica 01.12 – 03.12.2017
 • Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (A. Wenner SJ, p. W. Krajewski) Częstochowa 01.12 – 03.12.2017
 • Poznaj siebie cz.2 Falenica 01.12 – 03.12.2017
 • Porozumienie bez przemocy cz. 2 Falenica 01.12 – 03.12.2017
 • Razem – o dobrej bliskości Falenica 01.12 – 03.12.2017
 • Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla narzeczonych Gdynia 01.12 – 03.12.2017
 • Rekolekcje dla narzeczonych Kalisz 01.12 – 03.12.2017
 • I, II, III, S – Wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej Zakopane 02.12 – 10.12.2017
 • Fundament Częstochowa 05.12 – 10.12.2017
 • Fundament Falenica 05.12 – 10.12.2017
 • I, II, III, IV Czechowice 05.12 – 13.12.2017
 • Wspólnota Małżeństw Kochać i Służyć „Fundament życia małżeńskiego” Gdynia 08.12 – 10.12.2017
 • Fundament Gdynia 12.12 – 17.12.2017
 • Fundament Zakopane 12.12 – 17.12.2017
 • Opuścić wszystko. Dni skupienia dla osób konsekrowanych (K. Dyrek SJ) Częstochowa 15.12 – 17.12.2017
 • Skupienie Adwentowe z Maryją Falenica 15.12 – 17.12.2017
 • Szkoła Kontaktu z Bogiem (rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży) Gdynia 26.12 – 31.12.2017
 • Fundament Czechowice 27.12.2017
 • Modlitwa Jezusowa sesja 3.dniowa Falenica 27.12 – 30.12.2017
 • Modlitwa Jezusowa sesja 5.dniowa Falenica 27.12.2017
 • I, II, III, IV, S – Ulubieńcy Jezusa (S. Wąsik SJ) Częstochowa 28.12.2017
 • I, II, IV, S Zakopane 29.12.2017
 • Modlitwa Jezusowa noworoczna Falenica 30.12.2017
 • styczeń 2018
 • Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Gdynia 05.01 – 07.01.2018
 • Dary i owoce Ducha Świętego Kalisz 05.01 – 07.01.2018
 • Rekolekcje małżeńskie Czechowice 12.01 – 14.01.2018
 • Fundament Zakopane 12.01 – 17.01.2018
 • Cisza – najstarsza modlitwa świata Częstochowa 12.01 – 14.01.2018
 • I, II, IV Gdynia 13.01 – 21.01.2018
 • I, II Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • S – Św. Ignacy przewodnik naszego pielgrzymowania Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 13.01 – 21.01.2018
 • Fundament, Fundament Plus Częstochowa 16.01 – 21.01.2018
 • SKB dla młodzieży (I i II st.) Płock 16.01 – 21.01.2018
 • I, II, III, IV, S – Synteza klasyczna Czechowice 20.01 – 28.01.2018
 • I, II, III, IV, T- ĆD z bibliodramą. Psalmy Zakopane 20.01 – 28.01.2018
 • Szkoła Kontaktu z Bogiem (rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży) 2 st. Bolesławiec 21.01 – 26.01.2018
 • Szkoła Kontaktu z Bogiem (rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży) 1 st Bolesławiec 22.01 – 26.01.2018
 • Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem Kalisz 22.01 – 28.01.2018
 • I, II, III, IV, S Warszawa Falenica 22.01 – 30.01.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Warszawa Falenica 22.01 – 30.01.2018
 • I,II,III,IV, S – Spotkanie z biblijnymi kobietami Częstochowa 23.01 – 31.01.2018
 • Fundament cz. 1 i 2 Gdynia 23.01 – 28.01.2018
 • Fundament Kalisz 23.01 – 28.01.2018
 • Rozeznanie drogi życia dla młodzieży Suraż 24.01 – 28.01.2018
 • SKB dla młodzieży (I st.) Suraż 24.01 – 28.01.2018
 • Fundament Czechowice 30.01 – 04.02.2018