Newsletter WŻCh w Polsce – czerwiec 2017

30 czerwca 2017

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:


Istnieje wielka potrzeba ożywiania chrześcijańskiej nadziei, tej nadziei, która daje nowe spojrzenie zdolne do dostrzegania dobra.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 30 czerwca 2017

Ignacy o Wspólnocie w Poznaniu

50-lecie odnowy naszego ruchu było okazją do prezentacji czym zajmują się Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w różnych ośrodkach. Zaangażowania wspólnoty w Poznaniu przedstawił sam św. Ignacy Loyola.

Czytaj więcej…


Seminarium letnie 2017

Stawać się animatorem Królestwa Bożego w świecie

Wakacyjna Sesja Seminarium dla Animatorów
Otwock 6-9 lipca 2017

„Naszą Wspólnotę tworzą chrześcijanie…, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego” (ZO, 4)

Celem seminarium jest pomoc w tym, abyśmy umieli budować Królestwo Boże w świecie zarówno w naszym życiu osobistym, jak i poprzez nasze wspólnoty. Druga część spotkania (sobota) będzie poświęcona świętowaniu 50. rocznicy odnowy naszego ruchu. Gościem będzie O. Tomasz Ortmann SJ, prowincjał OO. Jezuitów. Na dzień świętowania zapraszamy wszystkich członków WŻCh, którzy pragną z nami podziękować Bogu za dar naszej Wspólnoty.


Pielgrzymka rowerowa do Krzeszowa

Czasem dobrze wybrać się w drogę, powieźć swoje sprawy rowerem i powierzyć Bogu, zobaczyć piękno świata i spędzić czas w gronie przyjaciół. Tak było na rowerowej pielgrzymce naszej Wspólnoty do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Czytaj więcej…


Zwołanie Zgromadzenia – Buenos Aires 2018

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Mauricio López Oropeza, w swoim czwartym liście do Wspólnoty, zwołał na 22-31 lipca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne. Miejscem Zgromadzenia będzie Buenos Aires – rodzime miasto papieża Franciszka. Tematem przewodnim tego spotkania będzie hasło: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata. Tym samym rozpoczynamy okres przygotowania do Zgromadzenia i polecamy załączony list Prezydenta Waszej lekturze.

IV List Prezydenta (pdf)


Medytacja 17.06.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu
„Idźcie i głoście” (17.06.2017)

1. Znak Krzyża Świętego.
2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
3. Wprowadzenie I:

Fragment z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9,36-10,8).
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Wyobrażenie miejsca: wyobrażę sobie Jezusa nauczającego swoich uczniów w drodze do Jerozolimy, jak wspólnie przemierzają Galileę, Samarię i Judeę.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Prośmy Pana Boga o łaskę gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim, do których Bóg nas posyła.

4. Rozmyślanie
Punkt 1: Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Zobaczę, jak za Jezusem podążają wielkie tłumy. Jedni szukają uleczenia fizycznych chorób, inni są zafascynowani cudami, których Jezus dokonuje, jeszcze innych pociąga Jego nauka, w której widzą prawdziwe nauczanie Boga. Jezus widzi ich wszystkich, widzi ich pragnienia, motywacje, niedostatki. Widzi te tłumy ludzi sobie współczesnych, ale też widzi tłumy, które nieustannie, aż do teraz, za czymś gonią, czegoś poszukują, pragną zaspokojenia swoich tęsknot. I lituje się nad nimi, nad każdym z nas – nad naszymi troskami, zranieniami, naszym brakiem nadziei, poczuciem opuszczenia, niedostatkiem, zagubieniem w świecie.

Czy ja też jestem w tym tłumie, który podąża za Jezusem? Czego od Niego oczekuję? Czy wieżę, że On może zaradzić wszystkim moim potrzebom? Czy widzę innych ludzi potrzebujących pasterza? Jak na nich patrzę? Czy umiem patrzeć na innych tak jak Jezus?
(6 minutowe rozmyślanie)
Punkt 2: Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Jezus, widząc tak wielu potrzebujących, udziela swoim uczniom władzy i daje im misję zaradzania ludzkim potrzebom, wypędzania złych duchów i leczenia wszystkich chorób. To dzieje się także dzisiaj. Jezus powołuje również mnie do pomocy bliźniemu, dając te łaski i dary, których szczególnie potrzebuję do realizacji swojego, konkretnego powołania.

Czy czuję się wezwany przez Boga do konkretnych zadań, ludzi, stanu życia? Jak współpracuję z łaską i udzielanymi mi darami? Czy staram się jak najlepiej wykorzystywać je do służby bliźnim?
(6 minutowe rozmyślanie)
Punkt 3: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

Najważniejszym poleceniem Jezusa jest głoszenie Dobrej Nowiny. Apostołowie, którzy doświadczyli bliskości z Jezusem, którzy uwierzyli, że jest Synem Boga, mają za zadanie świadczenie o tym, że przybliża się Królestwo Boże.

To polecenie Jezusa, żeby głosić wszystkim prawdę o zbawieniu jest wciąż aktualne. Każdy z nas wezwany jest do tego, aby dawać świadectwo i głosić, że Jezus jest Zbawicielem, Zwycięzcą śmierci.

Czy dzielę się z innymi moją wiarą? Jakim jestem świadkiem Chrystusa? Czy pragnę, aby wszyscy ludzie byli zbawieni? Co robię, żeby tak się stało?
(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec porozmawiam z Jezusem o tym, co mnie poruszyło w czasie rozmyślania.

(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz…”
7. Znak Krzyża Świętego.

(Autorka rozważania: Elżbieta Wierszyło)