Newsletter WŻCh w Polsce – kwiecień 2017

30 kwietnia 2017

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

  • Aż tak bardzo Bóg ukochał stworzenie
  • Święto WŻCh 25 marca 2017
  • Z Panem Bogiem w życiu codziennym
  • Jak św. Ignacy WŻCh i rekolektantów w Białymstoku nawiedził
  • Wspólnota Żywych Charyzmatów – Wielki Post w Białymstoku
  • Spotkanie światowej Rady Wykonawczej w Rzymie – refleksje

Umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i objawił się: Jezus żyje! To sedno chrześcijańskiego przesłania.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 25 kwietnia 2017

Aż tak bardzo Bóg ukochał stworzenie

Wieczorna rozmowa z Nikodemem o sensie wszystkiego, co się wydarzyło – od pierwszego Słowa: niech się stanie, aż po ostatnie Słowo, stające się Ciałem. Zawsze chodzi o jedno – uznać w Jezusie Chrystusie (Posłanym, Mesjaszu) Syna Boga Jedynego, który poprzez miłość silniejszą niż śmierć wyzwala z niewoli zła i wprowadza nową jakość pierwotnej relacji ze Stwórcą.

Niedługo po tym spotkaniu dochodzi do kolejnego wieczornego spotkania – w klimacie Paschy. Tam ta wielka Miłość zamknięta została w geście umycia nóg. Czynności rozsadzającej zagmatwane niekiedy ludzkie myślenie, ukąszone kłamstwem węża z Ogrodu Eden. Dana została wskazówka: jak żyć, jak zacząć się kierować w relacji do Innych.

I wreszcie spotkanie na Golgocie, gdzie Miłość zamknięta została w kroplach Krwi przelanej za Wielu – dla odnowienia łączności z Bogiem: każdego człowieka i całego Uniwersum. Wielki Tydzień skupia, jak w soczewce, istotę Boga samego – miłosierną Miłość:

z miłości powołanie do istnienia,
z miłości posłanie Syna, by nikt nie zginął,
z miłości uczynienie wszystkiego na nowo – zmartwychwstanie,
z miłości i tylko z miłości „bardziej” służyć Innym (zwłaszcza Ubogim).

Można powiedzieć – o nic więcej nie chodzi, jak tylko o myślenie według miłości…

Niech taka rzeczywistość stanie się Twoim udziałem!
z zapewnieniem o modlitewnej pamięci

Bogusław Spurgjasz
Prezydent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce


Święto WŻCh 25 marca 2017

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca Wspólnota Warszawska świętowała Jubileusz 50-lecia Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Na rozpoczęcie Asystent Krajowy o. Adam Schulz SJ wygłosił konferencję: W poszukiwaniu charyzmatu ruchu – przejście od Sodalicji Mariańskiej do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Następnie usłyszeliśmy 2 świadectwa dotyczące początków WŻCh w Polsce. Katarzyna Czarnecka ze wspólnoty Św. Józef mówiła o początkach swojej grupy, sięgających 1977 roku. Potem Ewa Poleszak ze wspólnoty Św. Szczepan powiedziała o następnych wspólnotach, które powstały w 1982 roku. Uroczysta Eucharystia miała miejsce w Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w dolnym kościele.

Czytaj więcej…


Z Panem Bogiem w życiu codziennym

Z Panem Bogiem w życiu codziennym przez 4 tygodnie Wielkiego Postu, to treść zaproszenia i cel „rekolekcji ignacjańskich w ciągu życia” pod hasłem „Pójdź za Mną!”, które zaczęły się w pierwszą, a zakończyły w piątą niedzielę Wielkiego Postu tego roku.

Inne spojrzenia na to doświadczenie można było znaleźć na plakatach i ulotkach informacyjnych. Oto kilka z nich: „Ćwiczenia Duchowne dla wierzących i niewierzących. Dla każdego kto szuka Boga z nieuprzedzonym sercem.”, „Codziennie, przedłużony, medytacyjny, w milczeniu – czas na spotkanie z Panem obecnym w Piśmie Świętym i twoim życiu.”, „Przeżyj Wielki Post wielkodusznie!!!”.

Czytaj więcej…


Jak św. Ignacy WŻCh i rekolektantów w Białymstoku nawiedził

W początkach stycznia 2017 roku, gdy zastanawialiśmy się jak uczcić Jubileusz 35-lecia powstania WŻCH w Białymstoku, Koordynatorka Wspólnoty Jola Żero-Grochowska zaproponowała, aby pojechać do Rzymu, pokłonić się św. Ignacemu. Poczyniliśmy w tym kierunku nawet pewne poszukiwania i ustalenia. Ostatecznie jednak, ku zmartwieniu części wspólnoty, idea nie znalazła wystarczająco licznego poparcia. Wyszło na to, że św. Ignacy i Rzym będą musieli poczekać. Hiszpania nie wchodziła tym bardziej w grę. Wydawało się, że sprawa jest zamknięta.

Czytaj więcej…


Wspólnota Żywych Charyzmatów – Wielki Post w Białymstoku

Wielki Post we wspólnocie białostockiej to intensywny czas rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym. Trzeci tydzień rekolekcyjnej wędrówki rozpoczął się Mszą Świętą, którą koncelebrował ks. bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej wraz z asystentem wspólnoty białostockiej, o. Henrykiem Droździelem SJ.

Czytaj więcej…


Spotkanie światowej Rady Wykonawczej w Rzymie – refleksje

W naszej Wspólnocie zdecydowanie nie ma miejsca na rutynę. Spotkaliśmy się po raz czwarty od Zgromadzenia Światowego w 2013 r. na wspólnej modlitwie, świętowaniu, kontemplacji w działaniu, przeglądzie naszej historii i odczytywaniu znaków czasu na przyszłość.” To fragment wstępu do najnowszego wydania „Projektów”, wydanego po lutowym spotkaniu Rady Wykonawczej Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.