Rekolekcje radiowe 2016

15 maja 2016
fot. J

„…ale miłość moja nie odstąpi od ciebie…” (Iz 54, 10)

Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym (15 maja – 12 czerwca 2016)

Rekolekcje zorganizowała Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Warszawie, wraz z Radiem Warszawa oraz OO. Jezuitami.

Rekolekcje kierowane są do osób, które:

  • pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą
  • odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem
  • chcą uczyć się właściwego podejmowania decyzji.