Newsletter WŻCh w Polsce – kwiecień 2016

30 kwietnia 2016

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca

 • 4 kwietnia – święto patronalne WŻCh
 • Akcja „Pomoc kościołowi w potrzebie” – korespondencja z Kalisza
 • Lubelska WŻCh na apostolskim szlaku
 • „Amoris Iatetia” a relacja małżeńska – spotkanie prewspólnoty w Krakowie
 • Msza wspólnotowa chicagowskiej WŻCh
 • Spotkanie światowej Rady Wykonawczej w Rzymie – to był pracowity czas!
 • WŻCh Poznań na jubileuszu 1050 Chrztu Polski
 • W skrócie…
 • W Radio Warszawa o czwartkowych spotkaniach z medytacją.
 • Rozmowa o rekolekcjach radiowych na falach Radia Warszawa
 • Relacja ze Zjazdu Gnieźnieńskiego

4 kwietnia – święto patronalne WŻCh

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Święto patronalne WŻCh.

Zwiastowanie Pańskie, to moment, w którym Wola Boga spotyka się z wolą człowieka. Dzięki tej jedności została otwarta droga Zbawienia, droga do Życia. Ideał który stał się faktem w życiu Matki Jezusa jest szczególnie bliski Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego. Po co formacja? Ćwiczenia duchowne? Medytacja Pisma Świętego? Wynikające z powyższego doświadczenie spotkania z Bogiem?

Celem formacji ignacjańskiej jest takie nastawienie umysłu, woli i ducha osoby, aby była w stanie wybrać swój osobisty plan zbawienia. Zaufać, że tenże jest najlepszym scenariuszem dla mnie samego. Poszukiwanie, które się z tym wiąże, swoista przygoda odkrywania działania Bożego w swoim i innych życiu wynika ze świadomości swoich ograniczeń. Niemożliwości długofalowego przewidzenia konsekwencji swoich działań, ograniczenia zmysłami, zakorzenieniu w czasie i przestrzeni. Bóg jako jedyny patrzy z perspektywy nam niedostępnej, gdyż jest Panem wszelkiego stworzenia.

Obraz Zwiastowania to taka ikona dobrego wykorzystania formacji, która nie jest celem samym w sobie, ale jest środkiem do osiągnięcia zbawienia. Przygotowaniem na chwilę, w której rozpoznanie znaku czasu będzie nieodzowne do wyboru właściwego działania, decyzji, do spotkania z Bogiem w konkrecie życia codziennego.

W ramach podsumowania przyjrzyjmy się temu co mówi do nas bezpośrednio tego dnia papież Franciszek.

Wiara chrześcijańska jest darem, który otrzymujemy na Chrzcie i który pozwala nam spotkać Boga.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 4 kwietnia 2016

Akcja „Pomoc kościołowi w potrzebie” – korespondencja z Kalisza

Kochani Wspólnotowicze!

Pragniemy się z Wami podzielić informacją o nowym zaangażowaniu wspólnoty w Kaliszu. Jest nią, od trzech miesięcy współpraca z papieskim stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, która przyniosła wiele dobrych owoców i systematycznie się rozwija. W tygodniu ekumenicznym dnia 21.01.2016 zaprosiliśmy do sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu Syryjskiego Jezuitę ojca Ziad’a Hilala, który pracuje jako dyrektor Centrum Posługi Uchodźcom i Pomocy Humanitarnej dla Kościołów katolickiego i prawosławnego w Homs, gdzie funkcjonuje wiele centrów edukacyjnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Placówki te mają pod swoją opieką około 6.000 osób.

Wywiad z O. Hilalem w Opiekunie – Dwutygodniku diecezji Kaliskiej – http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=6241

Ojciec Ziad jest również proboszczem parafii, która ma ekumeniczny charakter i należą do niej wspólnoty, katolicka, prawosławna, syryjska, bizantyjska itd. Dlatego Msza św. jest sprawowana w wielu obrządkach. Ojciec Hilal udzielił również wywiadu kaliskim mediom i ten temat królował w nich prawie przez cały tydzień. Na spotkanie z ojcem Hilal’em Przybylo wiele osób. Spotkanie było bardzo ciekawe i wzruszające. Było wiele pytań i choć ojciec był chory na wszystkie wyczerpująco odpowiedział. http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/w-tygodniu-modlitw-o-jednosc-chrzescijan

Obecnie w kościołach Kalisza a następnie całej Diecezji Kaliskiej prezentowana jest wystawa „Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego” Na wystawę składa się 15 plansz ze stacjami drogi krzyżowej, każda plansza jest poświęcona innemu państwu, w którym są prześladowania chrześcijan. http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/droga-krzyzowa-kosciola-przesladowanego-

Wystawa budzi duże zainteresowanie, jest bardzo dobrze przyjmowana przez proboszczów i wykorzystywana do prowadzenia Drogi Krzyżowej w parafiach oraz na katechezie dzieci młodzieży. Przy okazji wystawy udostępniliśmy w kościołach ulotki o Kościele Prześladowanym oraz nr konta oraz nr KRS aby w ten sposób wspierać materialnie Kościół Prześladowany http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=6263

Tematem prześladowania chrześcijan zaraziliśmy WŻCh w Poznaniu, które całym sercem odpowiedziało na nasza propozycję, pokazując wielkiego ducha apostolstwa.

Pragniemy również zachęcić inne wspólnoty w Polsce /jeżeli jeszcze tego nie robią/do podjęcia zaangażowania na rzecz Kościoła Prześladowanego, a szczególnie do wsparcia modlitwą naszych niewyobrażalnie cierpiących braci w wierze.

Nasza wspólnota myśli o założeniu w naszym mieście specjalnej wspólnoty modlitewnej wspierającej Kościół Prześladowany.

Kamila Krytowska- koordynator Kaliskiej WŻCh


Lubelska WŻCh na apostolskim szlaku

Lubelska WŻCh, jak co roku organizowała Wielkopostne Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym. Tym razem pod tytułem „Ad Amorem. Nowy wymiar modlitwy”. Wzięło w nich udział ponad 60 osób, około połowy z naszej wspólnoty. Część osób od kilku lat, corocznie uczestniczy w naszej inicjatywie, 12 osób wzięło udział po raz pierwszy – bez żadnego doświadczenia medytacji. W przyszłości na pewno będziemy kontynuować rozmowy indywidualne dla osób spoza WŻCh (w tym roku było 21 osób chętnych) i zbieranie jałmużny wielkopostnej dla bezdomnych, wsparcie projektu Gorący Patrol w ramach Centrum Wolontariatu w Lublinie.

7 maja w sobotę wraz z Duszpasterstwem Akademickim KUL świętujemy 70-lecie DA

11-12 czerwca planujemy zjazd wspólnoty lokalnej w Pliszczynie. Spotykamy się całą lubelską wspólnotą zazwyczaj 3 razy do roku, ostatnio powróciliśmy do 2 -dniowych wyjazdów, które, bardziej niż krótsze spotkania, sprzyjają integracji i pozwalają znaleźć spokojny czas na modlitwę, refleksję, dyskusje i wspólny odpoczynek.

W sobotę chcielibyśmy zająć się z racji rocznicy Chrztu Polski duchowym wymiarem naszej historii – prelekcje przygotowuje Beata Wójcik. W niedzielę Dorota Wójcicka-Migasiuk przybliży nam postać Pedro Arrupe SJ a Halina Rarot nawiąże do pontyfikatu obecnego Ojca Świętego Franciszka i jego duchowości.

Kasia Serafin i Basia Gąsiorek koordynują stanowisko WŻCH na Targach Powołaniowych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zaangażowani w promocję WŻCH będą młodzi z wielu krajów. Trwa rejestracja i zbieranie danych na forum międzynarodowym. Bliższe informację dotyczące tego wydarzenia już wkrótce.

Katarzyna Serafin, Małgorzata Orzeł


„Amoris Iatetia” a relacja małżeńska – spotkanie prewspólnoty w Krakowie

Krakowska wspólnota małżeństw WŻCh poświęciła niedzielny dzień na rozważanie fragmentów najnowszej encykliki papieża Franciszka „Amoris Laetitia”. Comiesięczne spotkanie obejmowało Msze świętą, czas dla małżeństw na modlitwę i rozmowę, dzielenie życiem oraz wspólny posiłek i zabawy z dziećmi. Dodatkową atrakcją było wejście na wieżę bazyliki NSPJ (68 metrów) przy Kopernika 26 i podziwianie nadzwyczajnego widoku.

Wspólne ćwiczenie dla małżeństw tym razem dotyczyło triady: władza, pieniądze, seks którą próbowaliśmy odczytywać w perspektywie duchowości ignacjańskiej. Uznając powyższe za narzędzia którymi możemy chwalić Boga i używać ich jednocześnie do wyrażania miłości wobec bliźnich. Perspektywa adhortacji była tu wielce pomocna. Tekst tego ćwiczenia polecamy wszystkim małżeństwom do przerobienia w warunkach spotkania i dialogu. Zazwyczaj tematy te mają w relacjach małżeńskich bardzo ustalony i niezmienny układ, który nieco je usztywnia, może być także źródłem odczuwanej niewypowiedzianej opresji. Warto poddawać kwestię władzy w rodzinie, znaczenia pieniędzy w naszym życiu tudzież jakości naszego współżycia seksualnego jakiejś okresowej rewizji, która uwzględnia dynamikę życia. Naturalnie z wzajemnym poszanowaniem ograniczeń i w klimacie miłości. Tekst ćwiczenia zamieszczamy tutaj.


Msza wspólnotowa chicagowskiej WŻCh

W niedzielę, 1 maja 2016 roku, chicagowska WŻCh spotkała się na comiesięcznej Mszy św. wspólnotowej. W czasie Eucharystii tradycyjnie już modliliśmy się za majowych jubilatów obchodzących swoje urodziny i na zakończenie Magda Markowska w imieniu grupy odpowiedzialnej za organizację Balu WŻCh przekazała cały dochód z Balu $6,357 o. Józefowi Pawłowskiemu SJ na misje na Madagaskarze. Nie zabrakło również spotkania towarzyskiego przy smacznościach przyniesionych przez uczestników spotkania.


Spotkanie światowej Rady Wykonawczej w Rzymie – to był pracowity czas!


WŻCh Poznań na jubileuszu 1050 Chrztu PolskiW skrócie…

 • Kalisz: 20 kwietnia – Klub Inteligencji Katolickiej i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego serdecznie zapraszają dnia 26.04.2016 na godz. 18.00 do klasztoru Ojców Jezuitów w Kaliszu. ul. Stawiszyńska 2 na prelekcję pt. Sytuacja Kościoła w na Półwyspie Koreańskim i w Indiach. Prelegentami będą Ks. Paweł Kaczmarczyk i Tomasz Zawal z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • Białystok: Zaproszenie na rekolekcje dla mężczyzn – 10 czerwca „Błogosławieni czystych serc”.
 • Poznań: 5 kwietnia – Zaproszenie na sesję „Seksualność singla” która odbędzie się 10 – 12 czerwca

Polecamy jak zawsze profil społecznościowy WŻCh Polska oraz stronę internetową wzch.org.pl


W Radio Warszawa o czwartkowych spotkaniach z medytacją

Link

Krystyna Seremak wraz z Małgorzatą Średnicką i Anitą Rybicką opowiadały w Radio Warszawa o czwartkowych spotkaniach z medytacją. Audycja miała miejsce 14 kwietnia, rozmowę przeprowadziła dziennikarka Radia Warszawa, Katarzyna Supeł-Zaboklicka. Zapraszamy do wysłuchania, a przede wszystkim zapraszamy do udziału w czwartkowych spotkaniach – w trzecie czwartki miesiąca, w godz. 18.00 – 20.00 w Sali Betlejem przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie (ul. Rakowiecka 61).


Rozmowa o rekolekcjach radiowych na falach Radia Warszawa

link

26 kwietnia w audycji Katarzyny Supeł-Zaboklickiej Rozmowa na Co Dzień, w Radio Warszawa gościem była Katarzyna Czernecka z naszej wspólnoty, która opowiadała o rekolekcjach radiowych. Zapraszamy do wysłuchania.


Relacja ze Zjazdu Gnieźnieńskiego

W marcu odbył się 10 Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Zjazd składał się z sesji plenarnych, warsztatów, wydarzeń artystycznych i nabożeństw ekumenicznych. Do udziału w zjeździe byli zaproszeni wierni różnych kościołów chrześcijańskich a także uczestnicy wspólnot i ruchów religijnych, członkowie stowarzyszeń i fundacji, wszyscy ci którzy za cel stawiają sobie pracę na rzecz dobra wspólnego. Zjazdy są okazją do spotkania się, poznania i nawiązania więzi.

Czytaj więcej…