Relacja ze Zjazdu Gnieźnieńskiego

14 kwietnia 2016

W marcu odbył się 10 Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Zjazd składał się z sesji plenarnych, warsztatów, wydarzeń artystycznych i nabożeństw ekumenicznych. Do udziału w zjeździe byli zaproszeni wierni różnych kościołów chrześcijańskich a także uczestnicy wspólnot i ruchów religijnych, członkowie stowarzyszeń i fundacji, wszyscy ci którzy za cel stawiają sobie pracę na rzecz dobra wspólnego. Zjazdy są okazją do spotkania się, poznania i nawiązania więzi.

Wśród wielu prelegentów bardzo ważnym był dla mnie głos kardynała Louisa Antonio Tagle z Manili (Filipiny) . Na jego konferencji padły dwa ważne pytania czy wiara prowadzi do wolności i czy wiara oznacza wolność? Arcybiskup mówił o fałszywych obrazach wolności, którego odpowiednikiem były kuszenia Chrystusa na pustyni. Powiedział między innymi, że obecnie jesteśmy zjednoczeni w naszej izolacji przez fałszywą wolność. Przypomniał, że tylko człowiek płonący miłością Jezusa może być jego świadkiem, bez tego nie możemy zapalić innych, arcybiskup zwrócił się do nas z prośbą abyśmy byli radośni bo nasza radość wyzwoli innych.

Na zjeździe miał być obecny także ksiądz Kaczkowski, jednak ze względu na stan zdrowia przesłał tylko nagranie wideo, ale jego dwa zdania były bardzo ważnym głosem na tym zjeździe; mówił o tym, że wolność i godność człowieka są nierozerwalnie związane ze sobą i że wiara bez wolności jest karykaturą wiary.

Tematy poruszane w tym czasie odzwierciedlały priorytetowe dla nas zagadnienia takie jak: wolność w kulturze, odkrywanie na nowo wartości małżeństwa a także sprawa migrantów. Najwięcej uczestników zgromadziła dyskusja panelowa pod tytułem „Czy miłosierdzie ma swoje granice” dając dzięki zgromadzonym dyskutantom różne spojrzenie na ważny i aktualny problem.

W ciągu dwóch pierwszych dni mogliśmy uczestniczyć w dwóch różnych warsztatach które były okazją do wymiany myśli, poznania i zrozumienia siebie oraz innych (przykładowe podsumowania warsztatów na zamieszczonych poniżej fotografiach).

Przesłanie z 10 Zjazdu Gnieźnieńskiego można przeczytać posługując się linkiem

https://archidiecezja.pl/przeslanie-x-zjazdu-gnieznienskiego/

Jak zostało przypomniane na Zjeździe chrzest jest aktem, który wprowadza nas we wspólnotę. Jestem bardzo zadowolona ze swojego udziału w tym wydarzeniu które pokazało mi bogactwo kościoła do którego należę i napełniło mnie dumą z tej przynależności.