Newsletter WŻCh w Polsce – styczeń / luty 2016

28 lutego 2016

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca

 • „Takiego Wielkiego Postu jeszcze nie miałeś” czyli małe podsumowanie półmetka akcji Zdrapka Wielkopostna 2016.
 • Rekolekcje w Życiu Codziennym AD 2016
 • „Fundament” w Chicagowskiej WŻCh
 • Nowe technologie, które pomagają w naszej apostolskiej misji
 • W skrócie…
 • Informacje z wzch.org.pl
 • Tydzień z Laudato si`
 • Nowy Wiceasystent Wspólnoty Światowej

„Takiego Wielkiego Postu jeszcze nie miałeś” czyli małe podsumowanie półmetka akcji Zdrapka Wielkopostna 2016.

Kiedy wracam myślą do przełomu roku mam wrażenie, że minęło 2 razy więcej czasu, wobec tego co pokazuje kalendarz. Czas bardzo intensywny i spraw, drobiazgów do zrobienia wiele. Zdrapka Wielkopostna okazała się pierwszym dziełem na taką skalę w polskiej WŻCh. Miała parę wymiarów, o których warto wspomnieć i napisać akcentując oczywiście aspekt najważniejszy – apostolski.

Nowa Ewangelizacja

Zgodnie z naszym Charyzmatem chcieliśmy zrobić to czego nikt wcześniej nie próbował w odniesieniu do Wielkiego Postu. Zaproponować coś co odwoływałoby się do polskiej tradycji a jednocześnie było czymś świeżym i atrakcyjnym, także wizualnie. Dawało każdemu MAGIS w jego codzienności a jednocześnie komunikowało o rzeczach ważnych takich jak post, modlitwa i jałmużna. Konkretna forma przyszła z Irlandii, lecz to dopiero był początek. Czy polski kościół zaakceptuje taka formę? Czy się przyjmie?
Pytania i wątpliwości towarzyszyły nam cały czas. Nie mamy daru przewidywania przyszłości zatem postanowiliśmy pójść dalej za ignacjańskim charyzmatem. Przełóżmy nasz pomysł na działanie by jego owoce poddać rozeznaniu.

Logistyka

Wiedzieliśmy, że będziemy mieć niewiele czasu. Kalendarz pokazywał, że od Objawienia Pańskiego do Środy Popielcowej jest tylko 36 dni. Akcja jest ogólnopolska zatem potrzebujemy mediów, które to nagłośnią. Zgodziły się: Tygodnik Niedziela, Deon.pl i Katolik.pl potem doszły także Katolicka Agencja Informacyjna, Niezalezna.pl, TVP i… Google.

Takie przedsięwzięcie kosztuje konkretne pieniądze. Wiedzieliśmy, że projekt musi mieć solidne podstawy ekonomiczne, bo inaczej po prostu nie wypali. Ceny druku zdrapki, koszty przesyłek, ilość jaką uznaliśmy za możliwą do dystrybucji, obsługa zamówień podyktowały nam cenę 90 groszy za sztukę. Wiedzieliśmy, że przełamujemy w ten sposób pewien sposób myślenia o apostolstwie który wykluczał pobieranie opłat za cokolwiek co wiązało się z formacją. Z drugiej strony doświadczenia św. Pawła i samego Chrystusa mówią, żeby się nie bać pieniędzy, bo to dobre narzędzie do głoszenia Królestwa Niebieskiego. Postanowiliśmy i tu zastosować ignacjańską zasadę tantum quantum jako bezpiecznik i wskazówkę.

Dzięki temu, że zdrapkę sprzedawaliśmy a nie rozdawaliśmy, cała akcja samofinansowała się. Umożliwiała zapłatę ludziom, którzy byli przy tym projekcie 24/7 dając dodatkowo wolne środki, którymi zadysponuje Rada Wykonawcza.

Promocja

Dzięki zdrapce o WŻCh usłyszały osoby, które znajdują się poza tradycyjnymi ośrodkami które znaliśmy do tej pory. Od małych parafii w Bieszczadach po wybrzeże. Wiele istniejących wspólnot WŻCh włączyło się do akcji bezpośrednio. Najważniejsze jednak jest to, że udało nam się zdobyć przychylność wspólnot parafialnych które o nas usłyszały być może pierwszy raz. Zdrapka stała się konkretem które WŻCh może dać polskiemu kościołowi i wiele potencjalnych dusz inspirować Zmartwychwstaniem Chrystusa i Życiem Wiecznym.

Pod adresem https://facebook.com/ZdrapkaWielkopostna/ możecie codziennie zobaczyć „co się zdrapuje” i poczytać komentarze zaproszonych gości.

Podziękowania

To była praca zespołowa. Cała akcja, wiele, jeśli nie wszystko zawdzięcza Wojtkowi Koczorowskiemu z toruńskiej WŻCh a także zapleczu jego prywatnej firmy, która w zdrapkach ma duże doświadczenie. Kasia, Monika, Karolina które obsługiwały zamówienia dosłownie w rękach trzymały całą wiarygodność WŻCh bo dzięki nim zdrapki docierały na czas. Specjalne podziękowania dla Bogusława Spurgjasza za przychylność i zgodę na wykorzystanie wizerunku WZCh w Polsce. Wspólnota Lokalna z Poznania a także wspólnoty z Murowanej Gośliny, Pobiedzisk to pierwsi ambasadorowie zdrapki w Wielkopolsce. Owoce ich zaangażowania widać dobrze na mapce. Wspólnota z Wrocławia, Torunia, Lublina to także podziękowania za ogromne wsparcie o wyjątkowym nasileniu. Nie sposób zapomnieć o aktywnej postawie kilku jezuitów, którzy zamówili zdrapkę w tysiącach sztuk. o. Leczkowskim – superiorze z Torunia i o. Twardeckim – duszpasterzu na KUL. Nieocenione wsparcie dziennikarskie do tej pory świadczą Karolina i Michał Piechowie z WSKSiM.

Ogromne podziękowania dla wszystkich uczestników w całej Polsce którzy wpisali się w ten sposób myślenia jaki przyświecał akcji zdrapka, że nieodłączną częścią życia na ziemi jest ryzyko i związana z tym przygoda, która podejmowana z Chrystusem zmienia nas na Jego obraz. Bez Was to wciąż byłby tylko plan. Ad Maioram Dei Gloriam!

W tym roku nakład zdrapki sięgnął 60 tys sztuk. Trafił do ponad 250 miejscowości w całej Polsce. (patrz mapka).

Radek Lebowski (WŻCh Kraków)


Rekolekcje w Życiu Codziennym AD 2016

Czas Wielkiego Postu to okres dużej mobilizacji wśród członków WŻCh. W wielu ośrodkach trwają, we współpracy z Jezuitami bądź samodzielnie, prowadzone cyklicznie od lat Rekolekcje w Życiu Codziennym. Formuła znana i popularna która nie boi się nowych nośników. Radio, internet to te najczęściej spotykane. Bogactwo WŻCh wyraża się i w ten sposób. Gdzie odbywają się takie rekolekcje?

 • Białystok
 • Kalisz
 • Lublin
 • Poznań
 • Trójmiasto

Po szczegółowe dane zapraszamy na strony internetowe w/w wspólnot.


„Fundament” w Chicagowskiej WŻCh

W niedziele, 7 lutego 2016 roku, na Mszy św. Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego zakończyliśmy rekolekcje „Fundament” w życiu codziennym. Rekolekcje trwały 4 tygodnie i uczestniczyło w nich 14 osób. Całość rekolekcji prowadził Jerzy Mordarski SJ; w rekolekcyjnych rozmowach towarzyszyli: s. Maksymiliana Kamińska i Tomasz Oleniacz SJ. Radością wspólnoty były trzy małżeństwa na Mszy św. ze swoimi maleńkimi dziećmi, które z uwagą przysłuchiwały się zespołowi muzycznemu. Całość spotkania zakończyła uroczysta agapa w pięknie przystrojonej sali z serduszkowymi akcentami Walentynek. (JM)


Nowe technologie, które pomagają w naszej apostolskiej misji

Dzięki współpracy z Google, WŻCh w Polsce otrzymała dostęp do grantów technologicznych w obszarach IT do przeznaczenia na potrzeby wspólnoty tzn.

 • reklama w wyszukiwarce w wysokości 330 dol. dziennie
 • zakup sprzętu i oryginalnego oprogramowania komputerowego w BARDZO atrakcyjnych cenach (Windows, Ms Office, Adobe Photoshop itp)
 • darmowe szkolenia
 • doradztwo w zakresie rozwoju technologicznego organizacji.

Zasoby tego grantu są dostępne także dla wspólnot lokalnych na wsparcie ich apostolskich działań. Zgłaszajcie proszę zapotrzebowania do RW lub bezpośrednio do Moniki Trochimczuk ([email protected])

Jeśli potrzebujesz poinformować szerokie grono odbiorców o:

 • sesji, spotkaniu otwartym, rekolekcjach, nowej prewspólnocie – możemy uruchomić dla Ciebie dowolnie długą kampanię promocyjną
 • Jeśli potrzebujesz:nowego komputera dla wspólnoty w niskiej cenie oryginalnego oprogramowania Windows, Word, Excel, Power Point, MS Office – możesz go zakupić po cenie niedostępnej dla sklepów detalicznych.

Kontakt przez sekretariat.


W skrócie…

 • Kalisz: 17 stycznia – spotkanie z syryjskim jezuitą Ojcem Ziad Hilal, dyrektorem centrum pomocy uchodźcom i pomocy humanitarnej dla Kościołów katolickiego i prawosławnego.
 • Białystok: 31 stycznia – zakończenie karnawału: „przy dobrym „jedzonku”, oglądaniu wartościowych filmów, modlitwie, śpiewie”
 • Pobiedziska: 31 stycznia – wspólnotowe kolędowanie i zabawa
 • Poznań: 9 lutego – spotkanie nowej prewspólnoty.

Tydzień z Laudato si`

Troska o wspólny dom – konieczność ciągłej odnowy – kreatywność

Teksty z encykliki papieża Franciszka Laudato si’ zaproszeniem do:

 • przyjrzenia się własnemu stylowi życia,
 • dokonania właściwej jego oceny,
 • podjęcia konkretnej, najbardziej palącej, zmiany.

Wybierz siedem dni / w każdym z nich (najlepiej do południa) znajdź 20 minut na spotkanie z sobą i ze Stwórcą / płaszczyzną spotkania niech będzie wybrany tekst z encykliki Laudato si’ / wieczorem, jak Nikodem, porozmawiaj z Jezusem o narodzinach z wody i Ducha / na zakończenie przywołaj ponownie wybrany tekst z encykliki.

Czytaj więcej…


Nowy Wiceasystent Wspólnoty Światowej

Generał Towarzystwa Jezusowego mianował nowego wiceasystenta Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (ŚWŻCH). Został nim ojciec Herminio Rico SJ, jezuita z Portugalii (na zdjęciu). O. Herminio ma wieloletnie doświadczenie pracy ze świeckimi, był między innymi Asystentem Narodowym WŻCh w Portugalii. Swoją funkcję obejmie na jesieni. Do tego czasu będziemy współpracować z dotychczasowym Wiceasystentem – o. Lukiem Rodriguezem SJ.

Asystentem Wspólnoty Światowej jest zawsze generał Towarzystwa Jezusowego – aktualnie o. Adolfo Nicolas SJ. Generał mianuje Wiceasystenta ŚWŻCh, aby w jego imieniu pracował ze wspólnotą. Kadencja Wiceasystenta trwa kilka lat. Na jesieni (3 października 2016) ma się rozpocząć Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego. Będzie do 36 Kongregacja od czasów powstania Towarzystwa. Jednym z jej celów będzie wybór nowego Generała jezuitów, a z naszego punktu widzenia – także nowego Asystenta ŚWŻCH. Towarzyszmy modlitwą i wsparciem naszym braciom jezuitom w tym ważnym dla nich czasie.