To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie (Projekt 156)

25 lipca 2013

Drodzy przyjaciele,

Jako duchowe przygotowanie do Zgromadzenia Ogólnego w Libanie zapraszamy wszystkich do modlitwy tekstem biblijnym, który stanowi motyw przewodni naszego Zgromadzenia Światowego. Proponujemy rozważyć scenę Przemienienia Pańskiego z ewangelii według św. Marka 9, 2-8.

Tajemnica Przemienienia posiada bardzo ważne znaczenie w życiu Chrystusa. Potwierdza to fakt, że jest ona opisana we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych. Następuje ona zaraz po zapowiedzi Męki Pańskiej i tym samym rzuca światło na głębsze znaczenie całego Misterium Paschalnego. To opatrznościowe, że będziemy obchodzić to święto w czasie Zgromadzenia w Libanie (6 sierpnia). To także daje nam możliwość docenienia wielkiego znaczenia nadanego tej Tajemnicy w Kościele Wschodnim.


Kontemplacja przemienienia Chrystusa

W Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacy sugeruje tę tajemnicę (nr 284) w drugim tygodniu kiedy kontemplujemy życie Naszego Pana. Zapraszamy Was do wejścia głębiej w tę tajemnicę by pozwolić, aby dotknęła ona waszego życia i przez to mogła znaleźć zastosowanie w Waszym życiu w WŻCh.

Wprowadzenie pierwsze – scena, historia, którą mam kontemplować: Mk 9, 2-8

Wprowadzenie drugie – ustalenie miejsca, zobaczyć miejsce: tutaj zobaczyć Górę Tabor gdzie Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba I Jana.

Wprowadzenie trzecie – prośba o to czego chcę: prosić o wewnętrze poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym mógł bardziej kochać i podążać za Nim

  1. Jezus zabiera ze sobą umiłowanych uczniów Piotra, Jakuba i Jana, i przemienia się wobec nich. Jego twarz staje się promieniująca jak słońce i Jego szaty białe jak śnieg.
  2. Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem.
  3. Kiedy Piotr powiedział, że powinni zbudować trzy namioty, dało się słyszeć głos z nieba mówiący: „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie„.

Po kontemplacji tej sceny, spróbujmy odnieść ją do naszego życia: jako chrześcijanie i jako członkowie WŻCh. Tak jak owi trzej uczniowie, dostąpiliśmy zaszczytu/przywileju bycia z Jezusem, spoglądania na Jego twarz i wchodzenia głębiej w tajemnice Jego tożsamości. Przemienienie Pańskie uczy nas o Jezusie i przeznaczeniu człowieka. Czy potrafię rozpoznać Chwałę Boga w człowieczeństwie Jezusa? Czy potrafię zobaczyć Boga w twarzy tych, którzy cierpią?

Mojżesz i Eliasz symbolizują Prawo i Proroków reprezentując w ten sposób zbiorową historię narodu izraelskiego. Jezus widziany jako rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem przywodzi na myśl Boga, który mówił do narodu izraelskiego w jego historii na wiele różnych sposobów. W tym roku świętujemy 450 lat Ignacjańskich Wspólnot Świeckich. Będąc członkiem WŻCh czy czuję się częścią historii zbawienia? Czy czuję się dumny i napełniony energią przez wspólną siłę naszej wspólnoty?

Kiedy dało się słyszeć głos z chmur mówiący: „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie” uczniowie poczuli trwogę. Rozpoznali wyjątkowość tożsamości Jezusa i potwierdzili swój wybór, że chcą naśladować Jezusa. Skandal krzyża przypomina o trudności, która musi zostać przezwyciężona, ale uczniowie otrzymują łaskę wytrwania do końca. Jesteśmy zaproszeni do wejścia głębiej w postawę słuchania i pozwolić, aby Jezus przenikał nasze życie. Tak jak Piotr, czy mam pokusę unikania cierpienia Krzyża? Dlaczego Bóg prosi mnie, abym uważnie słuchał Jezusa? Jaką wiadomość/nowinę ma Jezus dzisiaj dla WŻCh?

Tajemnica Przemienienia Pańskiego zaprasza nas do osobistej przemiany życia. Daje też pewność, że dla wierzących w Boga wszystkie rzeczy przekształcają siew dobro. Jesteśmy posłani do świata, który potrzebuje uzdrowienia. Wyzwania mogą wydawać się trudne, ale mamy zapewnienie, że świat ze wszystkimi jego problemami będzie przekształcony przez moc Bożej miłości

Życzymy Wam owocnego czasu przygotowania do Zgromadzenia Światowego. Może nasze kontemplacja Przemienienia pogłębi w nas dyspozycję do słuchania Boga i entuzjastycznej odpowiedzi na Jego wezwanie, w ten sposób pozwalając Duchowi Bożemu dostosowywać nas do obrazu Syna.

Sofia Montanez, Sekretariat Światowy WŻCh
Luke Rodrigues SJ, Wiceasystent Kościelny WŻCh