Życie pełnią człowieczeństwa z otwartym, żywym sercem boli... to odwieczne przeplatanie się narodzin i śmierci... przywitań i pożegnań.
Ale skąd byśmy wiedzieli, że żyjemy, gdyby tego nie było? Jak moglibyśmy uwierzyć obietnicy Miłości, gdybyśmy nigdy sami jej nie doświadczyli?

Miłość dawana, miłość przyjęta, to coś, co przekracza wiedzę i zwykłe umiejętności człowieka, to kawałek boskości, którym zostaliśmy wszyscy obdarowani.
Od nas zależy, czy jesteśmy z tym w kontakcie i wchodzimy w pełnię relacji, świadomi nieodłącznego cierpienia, które zawsze towarzyszy miłości.

 

Boże, jeśli Ciebie tak boli każde nasze odejście... jak wielka jest Twoja miłość i boskość, że potrafisz to unieść?
Zapewne to jest właśnie tajemnica Wielkiej Soboty i poranka Zmartwychwstania.

Chciejmy razem patrzeć na Krzyż. To jest nasze uzdrowienie i zbawienie. Jak dla Izraelitów na pustyni symbol śmierci – uniesiony wąż na miedzianym palu, stał się źródłem życia, tak wywyższony krzyż Chrystusa jest naszym odkupieniem. To ten Krzyż jest naszą siłą i mocą…

Czas pandemii to swoista pustynia w wielu obszarach naszego życia, czas izolacji, braków, ale też czas bliskości Boga, refleksji o Kościele, o dostępności Eucharystii, o ziemi udręczonej naszą konsumpcją… Te trudne chwile są dla nas szansą na zmianę, ufajmy, że trwałą.

W głębokiej kontemplacji naszej niecodziennej codzienności życzę wam, tęskniąc za słowami pełnymi pokoju „dotknij Mego boku”, aby Wielkanocny poranek był zwiastunem nowej nadziei… i radości!!!

W imieniu Rady Wykonawczej
Marta Lewandowska-Harasimowicz
Prezydent WŻCh w Polsce

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl