Spotkanie z o. Arturo Sosa SJ w Warszawie

15 maja o 19.00 w auli Collegium Bobolanum członkowie WŻCh oraz ruchów współpracujących z Jezuitami spotkali się Z Arturo Sosa SJ - asystentem Generalnym wspólnoty.

sosa clc poland

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i było okazją do wygłoszenia wielu przełomowych stwierdzeń z zakresu miejsca WŻCh w kościele, jego roli w realizowaniu misji kościoła. O. Sosa w krótkim wystąpieniu przekazał kilka myśli orientujących jego obecny pogląd na apostolstwo świeckich. Po pierwsze Misja kościoła nie należy do żadnej ze struktur kościelnych, zakonnych czy świeckich instytucji. To ta sama misja realizowana w różny sposób. Współpraca między wiernymi powinna zatem opierać się przede wszystkim na tej świadomości. Ruch świeckich taki jak WŻCh ze wzgledu na swoją autonomię, posługiwanie się narzędziami rozeznawania ma wyłączne prawo określania miejsca swojej misji w oparciu o znaki czasu i poruszenia Ducha Świętego. "To co WŻCh może zrobić dla realizacji misji kościoła to starać się być coraz bardziej dojrzałą wspólnotą" - stwierdził o. Sosa.

 

Generał towarzystwa Jezusowego zwrócił też uwagę na konieczność zerwania z praktyką klerykalizmu zarówno wśród duchownych jak i świeckich. Klerykalizm który definiowany jako pewien sposób myślenia w kościele ograniczający liczbę prawdziwych wiernych do wąskiego grona najbardziej wtajemniczonych "pasterzy" mających prawo go tworzyć i podejmować decyzje w imieniu całej reszty został jednoznacznie uznany za przyczynę obecnego kryzysu kościoła.

 Drugą okolicznością kryzysu jest także coraz mniejsze przekazywanie wiary za pomocą kultury. W naszych czasach to coraz bardziej kwestia wolnego wyboru, a nie jak do tej pory dziedziczenia pewnej tradycji. Sytuacja ta jest podobna do okoliczności w których tworzył się pierwszy kościół.

 Trzecia ważna uwaga to sposób sprawowania władzy pasterskiej we wspólnocie kościoła. Na fali odchodzenia od klerykalizmu o. Sosa widzi ja głownie w ręku wspólnoty (tzw zarządzanie synodalne) aniżeli w ręku pojedynczych, nawet najbardziej oświeconych jednostek.

 Kilka słów padło także na temat obecnej interpretacji słów Chrystusa opisanych w przypowieści o dobrym pasterzu. Wg o. Sosy Chrystus mówi tam bardziej o relacji pomiędzy pasterzem a jego owcami aniżeli o faktycznej wskazówce na organizacje struktur kościoła czego przykład możemy obserwować w obecnym czasie.

sosa sj clc poland meeting

O. Arturo Sosa SJ odniósł się także do pytania zadanego z sali nt ujawnienia nadużyć seksualnych przez duchownych polskiego kościoła. Stwierdził jednoznacznie że należy takie przypadki wyjaśniać, izolować sprawców i karać wg kodeksu karnego, zadośćuczynić ofiarom. O. Sosa nie dał także wiele nadziei uprawianiu strategii "oblężonej twierdzy" stwierdzając że krzywda która się stała jest rzeczywistością która trzeba z pokorą przyjąć pamiętając, że kościół tak jak cały świat jest wspólnotą grzeszników błagających o Boże miłosierdzie.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929