Tu Go nie ma – zmartwychwstał!

L. Uspensky, Apostołowie przy grobie po zmartwychwstaniu.Pasja Jezusa z Nazaretu Mesjasza nie była świętym przedstawieniem teatralnym, a Jego krzyż nie stanowi jedynie dekoracyjnego elementu, którym go uczyniono na przestrzeni wieków w zaułkach chrześcijańskich, i nie tylko, warsztatów rzemieślniczych – dziś nawet moda popkultury posługuje się tym znakiem, gdyż to jest cool...

Jeśli masz wątpliwości zajrzyj do Izajasza i zbadaj Całun...

A na dodatek jeszcze, wprawiający w całkowity zawrót głowy, pusty grób i krótka wypowiedź Anioła: „tu Go nie ma, zmartwychwstał, jest żywy na zawsze”.

Całą sprawę genialnie przewidział Jan Ewangelista, umieszczając w swoich Zwojach
scenę spotkania w Wieczerniku z Tomaszem: nie ci, którzy wszystko znali na wyciągnięcie
ręki i dotyk, ale ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli – ci są błogosławieni. A zatem w każdym
czasie, w każdej epoce, jest to możliwe, bez dziecięcej (z piaskownicy) rywalizacji: oni
mieli łatwiej.

Zostały bowiem Pisma i one stanowią drogę do spotkania ze Zmartwychwstałym (wzbudzonym
ze śmierci do życia przez Ojca). Ostatnie rozdziały czterech Ewangelii stanowią
klucz do zrozumienia całego misterium oraz inicjatywy Boga, by pojednać świat ze sobą,
by każdy miał życie.

Życzę – szczególnie w tym wielkanocnym czasie – znalezienia chwil wniknięcia w tekst
Dobrej Nowiny, by dostrzec nowy, Chrystusa, sposób spotykania się z uczniami; by się
przekonać, że obietnica się spełniła (Bóg jest wierny); by usłyszeć głos: „nie ma Go tu,
zmartwychwstał, jest Żyjący pośród was”.

z modlitewnym towarzyszeniem

Bogusław Spurgjasz
prezydent
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce

Wielkanoc 2019 r.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929