Boże Narodzenie 2018

Boże Narodzenie 2018Kto nie kocha,
nie zna Boga,
gdyż Bóg jest miłością.
(1 J 4, 8)

Mesjasz (Posłany) przyszedł. Tęsknota doczekała się wcielenia. Świadomość wiary (zaufania do YHWH), ożywianej każdego dnia, nabrała konkretnego kształtu – nowonarodzonego Dziecka, znaku delikatnej miłości Boga...

Czy może być coś jeszcze bardziej przenikającego ludzkie serce, niż nadzieja na wolność, na pokój, na zgodę, na szacunek i miłość wobec Bliźniego (stojącego obok, Innego).

Betlehem oznacza nic innego, jak tylko zaproszenie do wejścia na tę właśnie ścieżkę kultury miłości miłosiernej Boga. Z tego powodu, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do bycia wspólnotą posługującą się językiem miłosierdzia, który składa się z takich gestów, jak: przygarnięcie, wzięcie w ramiona, empatia, pocieszenie... Aby rozmawiać, trzeba się spotkać. Aby się spotkać, należy wyjść z własnego, „bezpiecznego” świata – do takiej właśnie postawy zachęca nas przychodzący na świat Jezus.

Miłosierdzie jest bowiem korzeniem/źródłem/zasadą działania Boga; jest współ-cierpieniem w cierpieniu Innego. Przybiera różne formy miłowania człowieka, co w sposób niezwykle plastyczny przedstawia Biblia: Bóg kocha nas z pragnieniem/tęsknotą Kochającego za Ukochaną, domagającym się bycia jedno z Nim.

Mając przed oczami obraz wcielonego Boga, przypomnijmy sobie (i nie zapominajmy) zachętę, którą wypowiedział papież Franciszek w Krajach Bałtyckich: «Przyłączeni do Chrystusa wchodźcie w sytuacje ludzkiego piekła, by towarzyszyć Człowiekowi i wyprowadzać go z krainy cienia w przestrzeń światłości».

z zapewnieniem o modlitewnej pamięci

Bogusław Spurgjasz
prezydent
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce

Boże Narodzenie 2018 r.

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929