Zakończenie Zgromadzenia Krajowego - kazanie o. Prowincjała

Ac 14, 21-27

Eucharystia na zakończenie Zgromadzenia Krajowego WŻCh (Otwock 19 maja 2019)

Drodzy, jedno słowo powtarza się w dzisiejszych czytaniach i stanowi ich istotny element – jest nim przymiotnik „nowy”.

  • Jan mówi: Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową… Jeruzalem Nowe ujrzałem; również w tymże czytaniu słyszymy Boga mówiącego: Oto czynię wszystko nowe.
  • A na koniec w Ewangelii, Jezus mówi: Przykazanie nowe daję wam.

Tomasz Ortmann SJ

To przesłanie jest nam dane w kontekście paschalnym, aby nam uzmysłowić, że zmartwychwstanie Jezusa jest źródłem wszelkiej nowości. Że to wydarzenie pozwala odnowić się wszystkim rzeczom, wszystkim osobom. Pytanie, które wydaje się tutaj zasadnicze, to: w jaki sposób do tej nowości możemy dotrzeć, jak się ona zradza? Na to odpowiada nam pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, które pokazuje nam w jaki sposób zradzały się nowe, pierwsze kościoły, wspólnoty chrześcijańskie.

Co nam zatem mówi na ten temat św. Łukasz w Dziejach Apostolskich? Mówi: „Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii”. Co tam się działo? Schemat był wszędzie podobny: zakładanie wspólnot chrześcijańskich poprzez głoszenie zmartwychwstanie Chrystusa – zaczynają od synagog, gdzie głoszą tę wieść Żydom, są dobrze przyjęci, potem z różnych powodów zostają przez jednych odrzuceni, przyjęci przez innych, ale generalnie zostają wypędzeni w sposób mniej lub bardziej brutalny.

Tu uwagę Waszą chciałbym zwrócić na… geografię – jesteśmy w trakcie tzw. pierwszej podróży misyjnej św. Pawła. Zaczęła się ona w Syrii, skąd Paweł i Barnaba udali się na terytorium obecnej Turcji. Zaczęli od portu w Perge, potem udali się do Antiochii (o tym słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę). Stamtąd do Ikonium, Listry i Derbe.

          Dziś słyszymy o tych miastach, ale w odwrotnej kolejności, co oznacza, że Paweł i Barnaba są w drodze powrotnej i mimo iż byli w nich prześladowani, kamienowani, to zaglądają do nich. Co to nam mówi o zradzaniu się czegoś nowego w naszym życiu?

Pierwsza rzecz – pokazuje nam, że nie chodzi tak naprawdę o zmianę starego, tego co było wcześniej, ale chodzi o zmianę swego podejścia do tego. Paweł nie stawia ultimatum, że to się musi zmienić, że muszą nastąpić przeprosiny… - nie! W podsumowaniu jest mowa tylko o tym, że opowiedzieli swoim współbraciom o tym, jak Pan Bóg przez nich działał. Jak działał?

  • „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” oraz
  • „jak otworzył poganom podwoje wiary”

O tym opowiadali! To jest człowiek zmartwychwstały! Nie zraża się trudnościami i dostrzega dobro, które się mimo wszystko dzieje.

Osobiście, pamiętam z mojej pracy w hospicjum pewnego człowieka (miał ok. 40 lat, szybko postępujące stwardnienie rozsiane, i którego z tego powodu porzuciła żona). Pracowałem tam 3 lata: gdy go poznałem na początku, to znieważał każdą kobietę z powodu zdrady i opuszczenia, ale po 3 latach, mimo postępującej choroby stał się duszą towarzystwa na oddziale. Co się stało w między czasie? Wspomniał kiedyś: to wszystko co mnie spotyka to są karty, które Bóg z miłością mi rozdał i tymi kartami staram się teraz z miłością grać.

Jak grać z miłością takimi kartami? To druga rzecz, jaką nam podpowiadają Dzieje Apostolskie podając nam też pewien schemat działania apostołów. Słyszymy bowiem, że w swej drodze powrotnej, kiedy nawiedzają te wspólnoty, które także są dotknięte prześladowaniami, Paweł i Barnaba „umacniają dusze uczniów” i „zachęcają do wytrwania w wierze”. Na czym to polega?

  • Czuwają nad dobrą organizacją tych wspólnot ustanawiając im przełożonych. Używając Waszej nomenklatury odbywają zgromadzenie krajowe, a w nomenklaturze karcianej można by powiedzieć, że obliczają punkty swoich kart. Z pewnością nie liczą tych kart, których nie mają! Tak też i wybraliście radę wykonawczą, uchwaliliście nowe statuty…
  • Modlą się i poszczą – szykują strategię zawierzając ją Bogu (modlitwa) i odpędzają od siebie myśli, co by było, gdybym miał jeszcze taką lub inną kartę (post). W tym miejscu przywołam tylko pierwszą preferencję apostolską, o której wspominał o. Generał Arturo Sosa i w ramach której wzywał do pogłębionego odprawiania Ćwiczeń duchowych oraz odnowienia praktyki Rachunku sumienia.

Zauważcie, że te dwa elementy się równoważą! I to jest ważne! Owszem, ufamy naszym ludzkim środkom zaradczym, ale nie absolutyzujemy ich. Oprócz organizacji ważne jest by znaleźć czas na modlitwę i post. I o tę łaskę też proszę dla Was, dla Wspólnot WŻCh w Polsce na zakończenie Waszego krajowego zgromadzenia. Amen

Tomasz Ortmann SJ

Wybrano nową Radę Wykonawczą WŻCh w Polsce!

W ramach XI Zjazdu Wspólnoty Krajowej WŻCh który trwał od 16 do 19 maja 2019 roku udzielono absolutorium ustępującej Radzie wykonawczej oraz wybrano nowy jej skład na kadencję 2019 - 2024 wraz z Komisją Rewizyjną.

zk2019

Bogaty program zjazdu inspirował pracę nad priorytetami działalności wspólnoty którymi są obszary: rodzina, globalizacja i ubóstwo, młodzież, ekologia. Delegaci odczytują WŻCh jako świecką wspólnotę życia, wspólnotę w Kościele, wspólnotę rozeznającą, i wspólnotę w misji zatem widzą ją w dynamice do której wzywa papież Franciszek aby być: "zawsze w drodze, ciągle w ruchu, otwarci na niespodziewane wezwania Chrystusa". Motyw drogi który podkreśla fragment naszego charyzmatu: "powołani do niczego ale gotowi na wszystko" zachęca nas do otwierania sie na przygodę którą przeżywa się w bliskiej relacji z Bogiem. Po zjeździe zostanie też opublikowana stosowna uchwała programowa. W czerwcu zostanie też wysłany specjalny zjazdowy newsletter podsumowujący jego najważniejsze wydarzenia.


Na zdjęciu poniżej Nowa Rada Wykonawcza w składzie (od lewej): Wiceprezydent: Barbara Wielgus (Trójmiasto), Eurolink: Marcin Telicki (Poznań), Prezydent: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań), Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Asystent kościelny: o. Leszek Mądrzyk SJ (Warszawa), Doradca: Radosław Lebowski (Kraków) Doradca: Jolanta Żero - Grochowska (Białystok).

rw2019

Spotkanie z o. Arturo Sosa SJ w Warszawie

15 maja o 19.00 w auli Collegium Bobolanum członkowie WŻCh oraz ruchów współpracujących z Jezuitami spotkali się Z Arturo Sosa SJ - asystentem Generalnym wspólnoty.

sosa clc poland

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i było okazją do wygłoszenia wielu przełomowych stwierdzeń z zakresu miejsca WŻCh w kościele, jego roli w realizowaniu misji kościoła. O. Sosa w krótkim wystąpieniu przekazał kilka myśli orientujących jego obecny pogląd na apostolstwo świeckich. Po pierwsze Misja kościoła nie należy do żadnej ze struktur kościelnych, zakonnych czy świeckich instytucji. To ta sama misja realizowana w różny sposób. Współpraca między wiernymi powinna zatem opierać się przede wszystkim na tej świadomości. Ruch świeckich taki jak WŻCh ze wzgledu na swoją autonomię, posługiwanie się narzędziami rozeznawania ma wyłączne prawo określania miejsca swojej misji w oparciu o znaki czasu i poruszenia Ducha Świętego. "To co WŻCh może zrobić dla realizacji misji kościoła to starać się być coraz bardziej dojrzałą wspólnotą" - stwierdził o. Sosa.

Czytaj dalej

35-lecie Wspólnoty w Lublinie

W tym roku Lublin obchodzi 35-lecie istnienia Wspólnoty Życia Chrześciańskiego w tym mieście. Z tej okazji w dniach 14-16 czerwca 2019 będzie miało miejsce spotkanie jubileuszowe. Są jeszcze wolne miejsca, a warto przyjechać do tego pięknego miasta, zwłaszcza, że program jubileuszu obfituje w ciekawe prelekcje i wydarzenia artystyczne. W planach jest również zwiedzanie Lublina. Co niezwykle ważne, będzie to okazja do spotkanie w gronie szerszej wspólnoty. Zapisy przyjmowane są do 25 maja, szczegóły w załączonym progamie.

Tu Go nie ma – zmartwychwstał!

L. Uspensky, Apostołowie przy grobie po zmartwychwstaniu.Pasja Jezusa z Nazaretu Mesjasza nie była świętym przedstawieniem teatralnym, a Jego krzyż nie stanowi jedynie dekoracyjnego elementu, którym go uczyniono na przestrzeni wieków w zaułkach chrześcijańskich, i nie tylko, warsztatów rzemieślniczych – dziś nawet moda popkultury posługuje się tym znakiem, gdyż to jest cool...

Jeśli masz wątpliwości zajrzyj do Izajasza i zbadaj Całun...

Czytaj dalej

Boże Narodzenie 2018

Boże Narodzenie 2018Kto nie kocha,
nie zna Boga,
gdyż Bóg jest miłością.
(1 J 4, 8)

Mesjasz (Posłany) przyszedł. Tęsknota doczekała się wcielenia. Świadomość wiary (zaufania do YHWH), ożywianej każdego dnia, nabrała konkretnego kształtu – nowonarodzonego Dziecka, znaku delikatnej miłości Boga...

Czy może być coś jeszcze bardziej przenikającego ludzkie serce, niż nadzieja na wolność, na pokój, na zgodę, na szacunek i miłość wobec Bliźniego (stojącego obok, Innego).

Czytaj dalej

Kalendarz liturgiczny WŻCh 2019

kalendarz 2019Rozpoczął się nowy rok liturgiczny, w związku z tym, udostępniamy kalendarz liturgiczny uwzględniający wspomnienia świętych, którzy byli członkami, dawniej Sodalicji Mariańskich, a obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Kalendarz przygotował nasz Asystent, o. Adam Schulz.

Wielkanoc

Zdjęcie z Bazyliki Grobu Pańskiegojest Żywy
- na zawsze!

Niekiedy z wątpiącym sercem, rozczarowani zakończeniem życiowej przygody z Mistrzem z Nazaretu poza murami Jero­zolimy, przepełnieni cierpieniem umysłu i serca zdążamy do miejsca, w którym mamy nadzieję uzyskać pocieszenie...

Nie wierzymy Pismom, gdyż błędnie je odczytujemy. Zamykamy Chrystusa w przedmiocie ciała złożonego do grobu. Fakt zmartwychwstania traktujemy jako historię, która być może się wydarzyła, ale jest daleka od nas - jakby obca...

Czytaj dalej

Jubileusz w Białymstoku - zaproszenie

Wspólnota w BiałymstokuDrodzy członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce!

Kochani Przyjaciele w Panu!

Zapraszamy Was do włączenia się w centralne obchody 35 rocznicy powstania Białos­toc­­kiej WŻCH. Planujemy wspólne świętowanie, na które złożą się modlitwa, rekreacja, moż­li­wość poznania się lepiej i poznania piękna naszego regionu.

Zarezerwujcie sobie czas na wyjazd na Podlasie, w dniach 27-29 lipca 2018 roku, do Białegostoku.

Czytaj dalej

Seminarium - Jak owocnie rozeznawać działanie Boga

Jak owocnie rozeznawać działanie Boga
w życiu osobistym i społecznym?

Wakacyjne Seminarium dla liderów WŻCh i innych ruchów
Otwock, 5-8 lipca 2018

Seminarium będzie poświęcone wprowadzeniu w pogłębione doświadczenie rozeznawania działania Boga w życiu osobistym, małżeńskim, wspólnotowym oraz społecznym.

Seminarium jest odpowiedzią na wezwanie Ojca św. Franciszka, abyśmy podjęli pogłębiony wysiłek rozeznawania: trzeba nam rozeznawać między różnymi głosami, który z nich jest głosem Pana, który jest Jego głosem prowadzącym nas do Zmartwychwstania, do Życia; to głos, który ratuje nas przed wpadnięciem w «kulturę śmierci». Potrzebujemy «czytać od środka» to, o co Pan nas prosi, aby żyć w miłości i być kontynuatorami tej Jego misji miłości. Módlmy się wspólnie, aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej.

Czytaj dalej

Spotkanie w Lille

Lille 2018

Na kilka miesięcy przed Zgromadzeniem Światowym, wspólnota francuska w Lille-Hautmont gościła spotkanie prezydentów, eurolinków i asystentów europejskich Wspólnot Życia Chrześcijańskiego. Celem spotkania było spojrzenie na naszą wspólnotę w świetle nauczania papieża Franciszka i zobaczenie, co wspólnoty Europejskie mają do zaoferowania Kościołowi, Światowej Wspólnocie WŻCh oraz sobie wzajemnie.

Nauczanie papieża Franciszka przybliżył nam o. Giuseppe Riggio SJ. Wiodącym symbolem spotkania stał się

Czytaj dalej

Jubileuszowe spotkanie w Lublinie

Jubileuszowe spotkanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Lublinie

Przymierza

W dniu 12 listopada 2017 r odbyło się spotkanie formacyjne lubelskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Naszym gościem był Ojciec Adama Schulz, który wygłosił trzy konferencje:

  1. Nowe wyzwania jakie stoją przed WŻCh
  2. Jak formować ludzi sumienia
  3. Jak owocnie współpracować z Duchem Świętym i Aniołami

Spotkanie miało wyjątkowy charakter związany z 50-cio leciem odnowienia charyzmatu WŻCh.

Czytaj dalej

Kalendarz liturgiczny WŻCh

kalendarz 2018Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Z przyjemnością udostępniamy więc kalendarz liturgiczny uwzględniający wspomnienia świętych, którzy byli członkami, dawniej Sodalicji Mariańskich, a obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Kalendarz przygotował nasz Asystent, o. Adam Schulz.

Kondolencje

świeczkaPrzekazujemy głębokie wyrazy współczucia naszemu Asystentowi, o. Adamowi Schulzowi, z powodu śmierci Taty, który odszedł 20 listopada 2017 r.

Msza Święta pogrzebowa będzie miała w miejsce w Gdańsku, w kościele św. Andrzeja Boboli, ul. Adama Mickiewicza 11, o godzinie 11:00.

Z modlitewną pamięcią - członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

 

Święci nie tylko w Niebie

Bal Wszystkich Świętych

Fundacja MAŁYMI KROKAMI od kilku dni zachęca rodziców z całego kraju, aby organizowali Bale Wszystkich Świętych. Pomocą w realizacji tego wydarzenia jest strona balwszystkichswietych.pl, na której znajdują się pomocne informacje i materiały. Ideą tego wydarzenia jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób prawdy o tym, że każdy człowiek zdąża do Nieba; że szczęście da nam tylko takie życie, które przepełnione będzie dobrem i miłością. „Chcemy pokazać naszym dzieciom, że świętość to nie jest jakaś abstrakcja, ale konkretna rzeczywistość tu i teraz realizowana w codzienności.

Czytaj dalej

Konferencja pt. „Wiara w chaosie kultury medialnej" [Zaproszenie]

Zapraszamy na konferencję pt. „Wiara w chaosie kultury medialnej" 26 października 2017 o godz. 17.30 do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a.

Podczas prelekcji ojciec Andrzej Koprowski SJ, jezuita, duszpasterz, dziennikarz, wieloletni Dyrektor Programowy Radia Watykańskiego w Rzymie oraz były Dyrektor Redakcji Programów Katolickich w TVP będzie mówił o chrześcijańskim przekazie wiary w naszych czasach;

Czytaj dalej

Tak było na seminarium w Otwocku

Lipcowe seminarium letnie AD 2017 było szczególne - kończyło ono bowiem dwuletnią szkołę dla animatorów, a jednocześnie stało się okazją dla uczczenia jubileuszu 50-lecia uchwalenia nowych Zasad Ogólnych Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i tym samym odnowy naszego ruchu. Zapraszamy do obejrzenia filmowego wspomnienia z tego spotkania.

Czytaj dalej

Ignacy o Wspólnocie w Poznaniu

50-lecie odnowy naszego ruchu było okazją do prezentacji czym zajmują się Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w różnych ośrodkach. Zaangażowania wspólnoty w Poznaniu przedstawił sam św. Ignacy Loyola.

 

Czytaj dalej

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929