PIĄTEK 07.06.2013 - Wprowadzenie do medytacji Mk 16,15-18

[plik PDF z tekstem wprowadzenia]
[plik mp3 do pobrania]

SOBOTA 08.06.2013 -  Medytacja powtórkowa

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929