Materiały na spotkania dla prewspólnot.

Spis treści

Zapuśćcie w Chrystusie korzenie
i na Nim dalej się budujcie [Kol 2, 7]

 

Propozycje spotkań dla prewspólnot na podstawie pracy formacyjnej wspólnoty Syjon z Torunia

Toruń 2002

Zapuśćcie w Chrystusie korzenie
i na Nim dalej się budujcie [Kol 2, 7]

Propozycje spotkań dla prewspólnot na podstawie pracy formacyjnej wspólnoty Syjon z Torunia

Toruń 2002

Wstęp

Cykl spotkań, który tu prezentujemy, przygotowany został dla konkretnej wspólnoty podstawowej - dokładniej mówiąc: dla prewspólnoty - jako materiał formacyjny na rok 2001/2002. Tak właśnie należy go czytać i traktować. Nie pretenduje do bycia wzorcem uniwersalnym, stanowi raczej świadectwo pracy jednej z polskich grup w ramach WŻCh. Może stanie się jednak inspiracją i pomocą dla tych, którzy prowadzą prewspólnoty i wspólnoty i organizują ich formację. Niech poniższe konspekty, które przyniosły dobre owoce w jednej z grup, przyczyniają się do rozwoju innych i będą na większą chwałę Bożą.

Dla lepszego umiejscowienia naszego cyklu na drodze rozwoju wspólnoty, warto przedstawić rzeczywistość, w której spotkania te się odbywały. W grupie były trzy osoby z podjętym Przymierzem, w tym jedna z Przymierzem stałym. Pozostałe osoby (7) były w WŻCh od pół roku do trzech lat. Widać wyraźnie nierówny staż. W takiej sytuacji spotkania przygotowane były z myślą o trzonie grupy - o tych, dla których jest to co najmniej drugi rok formacyjny. Treści zostały jednak tak dobrane, aby służyły również tym początkującym i tym, którzy są we wspólnocie długo.

Forma poniższych konspektów jest dość rozbudowana, z rozpisaniem spotkań na minuty. Miało to na celu zachęcenie (a jednocześnie pomoc) do prowadzenia spotkań tych, którzy tego jeszcze nigdy nie robili. Z perspektywy czasu widać, że było to dla nich bardzo ważne doświadczenie.

W poprzednich dwóch latach pochylaliśmy się nad pewnymi elementami duchowości ignacjańskiej i nad głębszym rozumieniem Zasad Ogólnych WŻCh. Chociaż materiał formacyjny nie był już tak skondensowany jak sam tekst Zasad Ogólnych, to jednak wiele elementów wymagało dalszego pogłębienia. Toteż w niniejszym cyklu spotkań zauważamy powrót do tej tematyki, lecz w zmienionej formie. Prawdopodobnie powrotów takich będzie na drodze naszej wspólnoty więcej.

Kolejny klucz do odpowiedniego potraktowania poniższego cyklu spotkań to zrozumienie celów strategicznych (priorytetowych) jakie stały przed wspólnotą. Mamy stać się rozeznającą wspólnotą apostolską, złączeni takim samym stylem życia, Przymierzem i wspólną misją. Tak więc należało nacisk położyć na te elementy, które służą:

 • rozwojowi zdrowej (!) wspólnoty,
 • rozwojowi umiejętności rozeznawania (indywidualnego i wspólnotowego),
 • rozumieniu stylu życia WŻCh i pogłębieniu życia tym stylem,
 • dostrzeżeniu obszarów naszej misji i umiejętności określania swoich ról apostolskich (patrz: Dodatek).

W związku z tym zwróćmy uwagę na kilka szczegółowych wskazówek:

 1. Rozwojowi zdrowej wspólnoty służą szczególnie spotkania 3-6, poświęcone dynamice wspólnoty, konfliktom i komunikacji w grupie. Wskazane jest, aby po spotkaniu 5 przeprowadzić kilka ćwiczeń z komunikacji i porozmawiać swobodniej o procesach zachodzących we wspólnocie. Pewna swoboda na takim spotkaniu może pozwolić wypowiedzieć różne ciężary, które członkowie noszą w sobie, nie dzieląc się nimi na spotkaniach idących ustalonym rytmem.
 2. Postępowi na drodze rozeznawania służą przede wszystkim dwie propozycje rachunku sumienia (spotk. 7 i 16). Ponadto spotkanie 6 jest spotkaniem rozeznającym, gdyż jasnym jest, że nie można nauczyć się rozeznawania bez ćwiczeń. Tak patrząc, proponujemy przeprowadzenie spotkania rozeznającego po spotkaniu 14 według zaleceń opisanych w umieszczonej tam Uwadze. Pewną pomocą na drodze szukania woli Bożej jest też spotkanie 15.
 3. Niezwykle ważną rzeczą jest modlitwa głębi (medytacja i kontemplacja). Przewidziano trzy rozmyślania przeprowadzone w różny sposób. Spotkanie 2 ma na celu wielkoduszne i ufne wejście w nowy rok formacyjny - jest to kontemplacja. Spotkanie 8 ma wzbudzić lub ugruntować wewnętrzną dyspozycję do przyjęcia środków wzrostu duchowego proponowanych przez WŻCh jako "uzbrojenia" od Króla, którego wybrałem. Spotkanie 11 jest przewidziane jako ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. Są tu elementy pewnego prowadzenia przebiegu rozmyślania, lecz zawsze obowiązuje zasada: nie trzeba wszystkiego "przerobić", ale dać się prowadzić Duchowi Bożemu, smakując i rozważając, aby pożytek duchowy z tego wyciągnąć.
 4. Spotkania 9, 10, 12-14 dotyczą ważnych elementów naszego charyzmatu.
 1. Ćwiczenia Duchowe są podstawowym źródłem naszej duchowości. Aby wszyscy korzystali z tego źródła, zdecydowaliśmy się wybrać tym razem formę świadectwa (a nie mówienia teoretycznie o ĆD), mającą tę dodatkową zaletę, że wymaga ona odświeżenia doświadczenia rekolekcji przez osoby mające dać takie świadectwo.
 2. Hasło "kontemplatywny w działaniu" wymagało omówienia ze względu na pewne niezrozumienie tego - ważnego przecież w duchowości ignacjańskiej - pojęcia.
 3. Temat ewangelicznego ubóstwa ściśle wiąże się ze stylem życia w prostocie, opcją na ubogich i - co nie dla wszystkich jest jasne - z samym sercem ignacjańskiej, a przez to też WŻCh-owskiej duchowości.
 4. Eucharystia jest centrum życia Kościoła. Ma więc być również źródłem i szczytem życia WŻCh. Jak się w niej "przejrzeć" - o tym w spotkaniu 14.
 1. Spotkania zawarte w Dodatku przygotowane były na prośbę Rady Wykonawczej i na potrzeby Rady Głównej w listopadzie 2001 roku. Wskazane jest jednak, aby do nich powracać i traktować jako ważny element działań apostolskich indywidualnych i wspólnotowych.
Przedstawiony tu cykl spotkań obejmuje zaledwie ok. 2/3 ogólnej liczby spotkań w ciągu roku, a i tak spotkanie 15 nie zostało zrealizowane. Ważne jest bowiem, aby co jakiś czas odbyło się spotkanie, w którym mogą wziąć udział całe rodziny. Wspólne świętowanie jest ubogacającym i rozwijającym wspólne więzi elementem życia wspólnoty. Warto, na przykład, zorganizować wspólne kolędowanie. Dodajmy wielkopostne spotkania rekolekcyjne, rewizję życia wspólnoty, spotkania poświęcone rozeznaniu decyzji podjęcia Przymierza (lub jego rewizji), spotkania z dzieleniem się doświadczeniami Zjazdu WŻCh, skupienia o Przymierzu, rekolekcji, itp., a czas się wypełni. Nie można też zapominać o potrzebach uczestników i co jakiś czas należy, na ich prośbę, poświęcić spotkanie (w dynamice ignacjańskiej!) ich ważnym sprawom. Do tego dążymy, aby "nasz styl życia" stawał się mój, a moje sprawy były nasze.

Życzymy wszystkim obfitych owoców formacyjnej pracy i dalszego wzrastania w chrześcijańskim życiu.

Grzegorz Gabor

Animator wspólnoty Syjon

Toruń

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929