Maryja, Piotr, Judasz i inni...

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu zaprasza na sesję pt. "Maryja, Piotr, Judasz i inni...", którą poprowadzi ojciec Wacław Oszajca, jezuita.

Medytując nad wiarą biblijnych postaci, spróbujemy w tym świetle przyjrzeć się naszej wierze. Maryja, jako pierwsza chrześcijanka, Piotr Apostoł, jako ten, który przeszedł wszystkie możliwe kryzysy wiary i Juda z Iskariotu, jako apostoł, który wciąż dobrze mówi o Bogu, czyli głosi Ewangelię będą naszymi przewodnikami.

Będzie czas na modlitwę, rozmowę indywidualną, pracę własną i konferencje. Rozpoczniemy kolacją w piątek o godzinie 18.00 i zakończymy obiadem w niedzielę około godziny 14.00. Koszt sesji to 150 zł , w tym jest zakwaterowanie i wyżywienie.

Termin: 10-12.06.2011
Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej, Poznań-Morasko

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie http://www.wzch.poznan.pl/sesje

Ożywianie kościoła

ArtreterapiaFundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea" została powołana przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego z inicjatywy poznańskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh). W Radzie Fundacji znaleźli się przedstawiciele WŻCh, Neokatechumenatu i Galerii u Jezuitów ponieważ ma ona skupiać i rozwijać wszystkie działania, które pomogą zmienić obecny stan zabytkowego zespołu kościelno - klasztornego.

Ta najstarsza świątynia lewobrzeżnego Poznania swoje początki miała na terenie Osady św. Gotarda, która przyjęła nazwę od kościoła istniejącego w niej prawdopodobnie od poł. XII w. W 1244 r. książę Przemysł I postanowił ufundować klasztor Dominikanów. W poł. XIII w. - na miejscu świątyni św. Gotarda - zakonnicy wznieśli nowy kościół i klasztor. W 1920 roku kościół i klasztor przekazano jezuitom. Pragniemy to miejsce o wielkim potencjale uczynić pięknym i tętniącym życiem. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działań w zakresie:

  • rozwój duchowy i intelektualny. Najbliższe w tym względzie i ciekawe wydarzenia to:

17 maja kolejny wykład z cyklu JEDNOŚĆ w RÓŻNORODNOŚCI - Benedyktyni dnia wygłosi  o. Maksymilian Nawara OSB. Temat: " ... pod okiem najwyższego Świadka, zamieszkać sam ze sobą"  - o odkrywaniu pokoju na drogach życia.

Jedność w różnorodności

20-22 maja Rekolekcje z mieczem. Rekolekcje dla mężczyzn którzy chcą przygotować się do codziennej walki. W trakcie 3 dniowych warsztatów rekolekcyjnych mogą się oni przyjrzeć realiom walki duchowej z typowo męskiej perspektywy. Sesja będzie inspiracją do spojrzenia na to zagadnienie zarówno poprzez modlitwę w oparciu o Pismo Święte, jak i podczas dynamicznych ćwiczeń szermierczych.

  • rozwój intelektualny i kulturalny

Studium Myśli Chrześcijańskiej (SMCh) - przestrzeń dla wymiany myśli i spotkania społeczności akademickiej miasta Poznania - raz na miesiąc (wykłady wybitnych prelegentów ze świata nauki, dyskusje) Najbliższe wydarzenie to w ramach cyklu wykładów dotyczących ewolucji wszechświata, Ziemi, biosfery, człowieka, cywilizacji i kultury, to wykład o. dr. Marek Blazy SJ (birytualista, doktor teologii) pt."Ewolucja Prawd Wiary" dnia 25 maja 2011.

Studium Myśli Chrześcijańskiej

Wydarzenia kulturalne, takie jak koncert zaplanowany na 29 maja 2011 na którym wystąpi Piotr Orliński z zespołem w utworach na skrzypce, klarnet, wiolonczelę i elektronikę. Będzie to koncert dobroczynny (wstęp wolny z możliwością zakupu "cegiełek") na rzecz renowacji Kaplicy Krzyża.

  • rozwój psychiczny i fizyczny

w tym przeróżne warsztaty psychologiczne, wokalne i taneczne. Z ciekawszych które już się odbyły to np. warsztat arteterapii pt.  "Arteterapia - pomost między duszą i ciałem" , warsztat psychologiczny prowadzony przez Jacka Federowicza "Doświadczenie przełomu życia" czy warsztat taneczny "Módl się całym sobą".

Ciekawą inicjatywą podjętą przez Fundację było stworzenie miejsca spotkań dla osób samotnych i poszukujących drugiej połówki pt. "Wzleć ponad samotność, spotkania dla tych, którzy szukają". Msze święte dwa razy w miesiącu oraz konferencje przeznaczone dla tych osób spotkały się z dużym zainteresowaniem i ta grupa bardzo aktywnie zaczęła działać wspólorganizując między innymi bal adwentowy,  spotkania DKF i inne.

Bal adwentowy

W planach jest otwarcie różnych poradni i działania na rzecz wolontariatu, musimy jednak pozyskać fundusze na przystosowanie pomieszczeń, które są zimne, wilgotne i wymagają wielkich nakładów finansowych.
Fundacja działa od lutego 2010 i wiele z tego co udało się już przeprowadzić to efekt bardzo dobrej współpracy poznańskich jezuitów,  przede wszystkim o.Rafała Kobylińskiego SJ - asystenta WŻCh,  oraz członków tej wspólnoty.  O wszystkich wydarzeniach można znaleźć informację na stronie internetowej www.vinea.org.pl.

'Gościnności nie zapominajcie' - relacja ze spotkania Grupy Migracje

Kolejne spotkanie otwarte Grupy Migracje miało miejsce Białym Domku przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie w upalny weekend 15-16 czerwca 2019. W spotkaniu uczestniczyły osoby z Warszawy i Gdyni (duchowo obecna była też z nami Kamila z Kalisza).

W sobotnie popołudnie naszym gościem była Beata, Polka od lat mieszkająca w Niemczech, która opowiedziała nam o tym, w jaki sposób przyjmowani są migranci u naszych zachodnich sąsiadów, na jakich zasadach działają organizacje udzielające im wsparcia i pomocy, a także jak w tych działaniach uczestniczą zwykli mieszkańcy, tak jak to się dzieje w miasteczku, w którym ona sama mieszka.

Następnie, w ramach bloku „Gościnności nie zapominajcie”, poświęconego kulturze gościnności, przygotowanego przez Tsedale, pochyliłyśmy się w sobotę nad dwoma tekstami: fragmentem z Księgi Rodzaju (Bóg w gościnie u Abrahama, Rdz 18, 1-14) oraz tekstem „Jaki/jaka jestem – przyjąć w gościnę Boga, który zaprasza do Wyjścia”.

Dzieląc się refleksjami, zwróciłyśmy uwagę na to, że serce Abrahama było już gotowe, aby w przybyszach rozpoznać Boga. Dotknąć Boga w każdym człowieku, jaki staje na naszej drodze to zadanie dla każdego z nas. Bóg objawił się Abrahamowi także w jego pragnieniach, tak samo objawia się nam – potrzebujemy uważności, aby rozpoznać nasze pragnienia, otwartości żeby je przyjąć i odwagi aby za nimi iść.

W tekście „Jaki/jaka jestem” poruszyło nas zdanie: „człowiek, który buduje życie wewnętrzne na wdzięczności wypływającej z uwielbienia Boga szanuje drugiego takim jakim jest, daje mu przestrzeń, szanuje świat i dba o niego, dostrzega jego piękno, dobro i prawdę, potrafi uczyć się w każdej sytuacji”.

Przyjęcie w gościnę Boga, który zaprasza do Wyjścia jest pierwszym krokiem, prowadzącym do następnych : do patrzenia na świat oczami i miłością Trójcy Świętej, do przyjęcia swojego powołania i odpowiedzi na wezwanie Boga aby działać tak jak On i do wyruszenia w drogę wraz z Jezusem w nadziei na zbudowanie Królestwa Bożego.

Była to zaledwie cząstka przebogatego materiału przygotowanego przez Tsedale, w oparciu o materiały wypracowane przez hiszpańską WŻCh. Jednak ze względu na późną godzinę musiałyśmy na tym poprzestać, przekładając resztę na następny dzień.

Wieczór spędziłyśmy u Magdy, której gościnność dorównywała Abrahamowej. Był to też czas na relację Kasi z Europejskiego Spotkania WŻCh w Wilnie, a dla nas okazja, aby pogratulować Kasi i cieszyć się z jej wyboru do Euroteamu.

IMG 2123           IMG 2128

W niedzielę, nawiązując do tematu poprzedniego spotkania, mówiliśmy o relacjach między islamem a chrześcijaństwem w świetle dokumentu „O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” podpisanego 4 lutego w Abu Zabi przez papieża Franciszka i wielkiego imama szejka Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar.

Przed lekturą dokumentu Alicja wprowadziła w jego kontekst, przedstawiając w dużym skrócie działania ojca świętego Franciszka, prowadzące do dialogu między wyznawcami tych religii. Bogusław uzupełnił jej wypowiedź, mówiąc o przełomie w stosunku Kościoła katolickiego do islamu, jaki nastąpił podczas Soboru Watykańskiego II, przypominając Deklarację Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich  „Nostra aetate” , wypowiedzi papieża Jana Pawła II oraz adhortację papieża Benedykta XVI „Ecclesia in Medio Oriente”.

IMG 2136Dzieląc się swoimi przemyśleniami po przeczytaniu tekstu, mówiliśmy o tym, że ten dokument to mocne zaproszenie wszystkich ludzi do budowania pokoju, dialogu, odpowiedzialności. Wiara w Boga prowadzi człowieka do tego, by w drugim zobaczyć brata, siostrę. Brat, siostra – to szczególna bliskość w której nie ma miejsca na słowo „mniejszość”. Dokument, podpisany w Abu Zabi, wbrew teoriom o nieuchronnym zderzeniu cywilizacji głosi, że religie nie są po to, aby ze sobą walczyć ale żeby współpracować. Papież i imam wiążą swoje nadzieje z młodymi ludźmi – tylko kształtowanie świadomości braterstwa od najmłodszych lat może przynieść właściwe owoce. Jest to praca dla każdego z nas. Autorzy dokumentu „proszą, aby stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach i instytucjach formacyjnych, pomagając w ten sposób wychować nowe pokolenia, które przyniosłyby dobro i pokój innym”. Prośba ta skierowana jest także do naszych wspólnot.

Na chwilę powróciliśmy jeszcze do tematu z dnia poprzedniego i obejrzeliśmy film przygotowany przez Tsedale, decydując że temat kultury gościnności będziemy kontynuować na następnym spotkaniu.

Czasu mieliśmy już niewiele, ponieważ w Jezuickim Centrum Społecznym „W Akcji” rozpoczynała się gościna z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy. Była to dla nas okazja do włączenia się do przygotowań, a potem do wspólnego świętowania i do spotkania się z ludźmi, którzy opuścili swoje rodzinne strony i żyją teraz wśród nas. Dzieląc się potrawami z różnych stron świata, mieliśmy sposobność do spotkań, rozmów albo tylko wymiany uśmiechów i po prostu bycia ze sobą nawzajem. A także – a może przede wszystkim – dawania i przyjmowania gościnności.

 Tutaj znajdziecie relację z naszej wspólnej gościny w Jezuickim Centrum Społecznym

 

Czytaj dalej

'Gościnności nie zapominajcie' - Spotkanie Grupy Migracje

DSC 4172 3

 Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie Grupy Migracje WŻCh w weekend 15 -16 czerwca 2019, które odbędzie się w Białym Domku WŻCh i Jezuickim Centrum Społecznym w Warszawie.

Podejmiemy na nowo temat kultury gościnnośi w oparciu o materiały otrzymane od hiszpańskiej WŻCh. Przyjrzymy się również temu, jak możemy wykorzystać te materiały w naszym lokalnym kontekście. Będziemy też kontynuować temat relacji chrześcijan z islamem – tym razem w świetle dokumentu ‘O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia’, który podpisali wspólnie papież Franciszek i wielki imam Ahmad Al-Tayyeb podczas spotkania w Abu Zabi w lutym 2019.

Natomiast w niedzielę po południu włączymy się w doświadczenie wzajemnej gościnności z okazji Światowego Dnia Uchodźcy wraz z migrantami, uchodźcami, współpracownikami i przyjaciółmi Jezuickiego Centrum Społecznego.

Zapraszamy osoby, które angażują się w różne dzieła związane z obszarem migracji i uchodźstwa, a także wszystkich, którzy są tym tematem zainteresowani. Zgłoszenia prosimy kierować do 10 czerwca 2019 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929