wzch torun

Medytacja 25.03.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu

„Niech mi się stanie według twego słowa” (25.03.2017)

1. Znak Krzyża św.

2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.

3. Wprowadzenie I (Fragment Ewangelii: Łk 1,26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie Nazaret i miejsce spotkania Maryi z aniołem.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Panie, abym lepiej Cię poznał w tajemnicy Twego Wcielenia i za przykładem Maryi umiał odpowiadać na Twoje wezwania.

4. Punkta:

Punkt 1:  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Oczami wyobraźni zobacz Maryję w Nazarecie, jeszcze przed Zwiastowaniem. Kim jest (córką w niemajętnej rodzinie, dziewczyną mającą wkrótce zamieszkać z mężem Józefem). Czym się zajmuje, jak odnosi się do innych mieszkańców? Co robi w chwilę przed przybyciem anioła, o czym myśli? Pobądź z Nią w Jej codzienności.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.

W życie Maryi – w jej plany, marzenia, codzienność – wkracza Bóg przez swego archanioła. Oczami wyobraźni zobacz reakcję Maryi na pozdrowienie anioła, a potem na informację, że ma zostać matką Mesjasza. Spróbuj zobaczyć, co czuje, jak to przeżywa, jak się zachowuje, jakie emocje towarzyszą wyjaśnieniom Bożego posłańca o poczęciu dziecka i o historii Elżbiety. Nie spiesz się, obserwuj, słuchaj i staraj się to przeżyć.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.

I tak oto Bóg stał się człowiekiem. I tak oto człowiek stał się tabernakulum niosącym w sobie Boga. Obserwuj oczami wyobraźni Maryję po Jej pokornym FIAT, osłoniętą mocą Najwyższego. Adoruj razem z Nią Syna Bożego, obecnego w Jej dziewiczym łonie. Nie spiesz się, chłoń wielkość tej chwili, miłość Boga i piękno najpiękniejszej córki Adama.

(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa: Poproś Maryję, by pomogła Ci w modlitwie do Boga Ojca, a następnie zwróć się do Niego z tym, co najbardziej w tym rozmyślaniu poruszyło twoje serce.

(3 minutowe rozmyślanie)

6. Ojcze nasz…

7. Znak Krzyża św.

(Autor rozważania:  Grzegorz Gabor)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929