wzch torun

Medytacja 17.12.2016

Medytacja – 17.12.2016

Idźcie i głoście

1. Znak Krzyża św.

2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.

3. Wprowadzenie I (Fragment Ewangelii: Mt 9,35-10,1.6-8)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Obraz do modlitwy: zobacz tę scenę i spróbuj się w niej umiejscowić, zobacz Jezusa z uczniami, kiedy ich nauczał. Przyjrzyj się twarzy Jezusa i uczniom.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Panie Jezu, abyś  w darze łaski przyszedł do mnie i dał mi poznać do kogo, do jakiego świata mnie posyłasz. 

4. Punkta:

Punkt 1:  Jezus głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Jezus mówi do nas w naszej codzienności. Czy słyszę głos Jezusa w moim życiu? Jezus widzi tłumy, widzi pojedynczego człowieka, widzi jego słabości, udręki, bóle, widzi mnie. Czy mam świadomość obecności Jezusa i działania Jego łaski w moim życiu? Podziękuję Jezusowi za dar Jego obecności i miłości wobec mnie. 

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Czy czuję się jednym z robotników Pana? Jakim jestem robotnikiem? Czy mam w sobie pragnienie pełnienia woli Bożej w świecie? Czy odpowiadam na Boże poruszenia? Popatrzę na swoje życie jak na dowód Bożej miłości, dzięki której mogę realizować Boże plany w świecie, w codzienności, w swoim życiu.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Tych to Dwunastu wysłał Jezus (…) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

Jestem wśród tych, których Jezus posyła. Do jakiego świata posyła mnie Pan Bóg? Czy zgadzam się na to posłanie, na głoszenie Królestwa Niebieskiego w świecie? Jakim jestem świadkiem Jezusa w świecie, w swoim otoczeniu, w pracy, w rodzinie?

(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie.

(3 minutowe rozmyślanie)

6. Ojcze nasz…

7. Znak Krzyża św.

(autorzy rozważań: Dorota i Grzegorz Koneczniak)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929