wzch torun

Medytacja 19.11.2016

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu

„Mój Król i Pan” (19.11.2016)

  1. 1.Znak Krzyża Świętego.
  2. 2.Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. 3.Wprowadzenie I:

Fragment z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 23,35-43).

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie Golgotę i ukrzyżowanego Jezusa. Zobacz otaczających Go ludzi: ich twarze, zachowanie. Znajdź sobie miejsce pośród nich.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Proszę Cię, Panie Boże, bym przez tę modlitwę lepiej Cię poznał i umiał poddać się Twemu prowadzeniu.

  1. 4.Rozmyślanie

Punkt 1: To jest Król żydowski.

Spójrz na krzyż (w ołtarzu) i figurę ukrzyżowanego Jezusa. Popatrz na Jego cierniową koronę, umęczone ciało obnażone z szat. Kogo widzą w tym Człowieku ludzie? Kogo ty widzisz? Powiedz w myśli: mój Królu – i zobacz, co czujesz, gdy tak mówisz. Pozostań przez parę minut w tym rozmyślaniu.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Jeśli jesteś królem, jeśli jesteś Mesjaszem, wybaw sam siebie.

To tak, jak na pustyni: Jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, by kamień stał się chlebem; rzuć się w dół. Ale ludzie mówią lub myślą także: Jeśli jesteś Bogiem, uzdrów mojego bliskiego, zrób taki cud, żeby wszyscy uwierzyli i się nawrócili, żeby nie było wojen, cierpienia. Jeśli jesteś królem… A tu – ręce i nogi Jezusa przybite do krzyża. Popatrz na Niego i rozważaj, czego uczy cię twój Król, przyjmujący cierpienie i śmierć.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Tak, to naprawdę jest Król nieba i ziemi. Jednym zdaniem otwiera bramy raju. W jednej sekundzie może moją duszę wybielić w swojej krwi. Trwaj przez kolejne minuty przed Jezusem, który daje życie, powtarzając w sercu słowa: Królu mój i Panie.

(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec, zwróć swoje myśli ku Chrystusowi Zmartwychwstałemu, królującemu w chwale i porozmawiaj z Nim o tym, co ważnego wydarzyło się w czasie tej modlitwy.

(3 minutowe rozmyślanie)

  1. 6.Modlitwa „Ojcze nasz...”
  2. 7.Znak Krzyża Świętego.

(Autor rozważań: Grzegorz Gabor)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929